HAR MANDAT OG MAKT: Trond Giske deltar aktivt i en «nominasjonsgruppe» i Trondheim Ap. Foto: Per Haugen / TV  2
HAR MANDAT OG MAKT: Trond Giske deltar aktivt i en «nominasjonsgruppe» i Trondheim Ap. Foto: Per Haugen / TV 2

Comeback: Giske med i utvalg som siler kandidater til fylkestingsvalget

Trond Giske tok farvel med politikken i 2020 etter at AUF vendte ham ryggen på årsmøtet i Trøndelag Ap. Men i høst fikk han en sentral rolle i utvelgelsen av Aps kandidater til fylkestingsvalget.

Da nominasjonskomiteen i Trøndelag Ap – med fylkesleder Ingvild Kjerkol i spissen - kom med det første listeforslag på kandidater til fylkestingsvalget 2023 tok Trondheim Aps medlem i nominasjonskomiteen dissens på to kandidater på listen.

TV 2 kan nå fortelle at Trond Giske, som leder i det største lokallaget i Trondheim Ap, Nidaros sosialdemokratiske forum, har hatt en finger med i maktspillet om hvem som skal være Aps fremste politikere i fylkestingsvalget neste høst.

Giske var nemlig direkte involvert i utvelgelsen av kandidater, som medlem i en egen «nominasjonsgruppe» i Trondheim Ap.

Det er første gang Giske har fått mandat fra styret i Trondheim Ap til å delta i politiske prosesser lokalt etter at han gikk ut av Stortinget i fjor høst.

Da det endelige listeforslaget som kom fredag var det tilslutt enstemmig.

Uvanlig fremgangsmåte

Det er vanligvis styrene i kommunepartiene som vurderer mulige kandidater og spiller inn forslag til nominasjonskomiteen i fylket.

Men denne gang opprettet styret i Trondheim Ap et eget utvalg med mandat til å vurdere og innstille kandidater.

Tarjei Leistad, som er styremedlem i Trondheim Ap, ble utpekt som leder i den lokale gruppen som opererte ved siden av den offisielle nominasjonskomiteen i fylkeslaget.

Giske deltok i utvalget som en av fem lokallagsledere. AUFs leder i Trondheim, Tyra Joarsdottir, var også med i arbeidsgruppen.

Erfarne partifolk TV 2 har snakket med reagerer på at Trondheim Ap tilsynelatende ikke stolte på arbeidet nominasjonskomiteen i Trøndelag Ap, men gjennomførte sin egen prosess ved siden av, der Giske var sentral.

Verken leder i Trondheim Ap Hanne Moe Bjørnbet eller Giske ønsker å kommentere dette, men èn grunn skal være et ønske om å involvere flere i nominasjonsprosessen og at Bjørnbet og de to nestlederen er kandidater til fylkestinget.

AUFs fylkesleder flyttet ned

Leistad bekrefter at utvalget inviterte flere kandidater utenfor Trondheim til samtale om deres kandidatur til fylkesvalget.

– Det handler om å bli bedre kjent med folk, sier Leistad til TV 2.

To svært profilerte politikere i Trøndelag Ap, tidligere ordfører i Lierne Bente Estil, og leder i AUF i Trøndelag Emilie Græsli, er blant flere som har vært på «intervju».

Ifølge kilder var Giske svært aktiv i utspørringen av den 22 år gamle AUF-lederen.

Kjerkols nominasjonskomite plasserte i sitt første forslag til liste for Trøndelag Ap den unge fylkeslederen i AUF på femteplass.

Men Leistad som ledet både «nominasjonsgruppen» i Trondheim Ap, og satt i nominasjonskomiteen i Trøndelag Ap tok dissens.

Trondheims representant ville skyve Græsli ned på sjuende plass.

Græsli var nestleder i AUF i Trøndelag og uttalte seg på vegne av ungdomspartiet da AUF vendte ryggen til Giske på årsmøtet i Trøndelag Ap i 2020.

Giske ble vraket som kandidat til ny fylkesleder på årsmøtet etter at det kom varsel mot ham om uakseptabel opptreden mot unge kvinner som tidligere var kretsen rundt ham i Trondheim.

– Vi markerer vår protest mot en stortingsrepresentant som fortsatt ikke har anerkjent at han har trakassert unge jenter, sa Græsli da AUF-medlemmene snudde ryggen til.

Giske har beklaget hendelser som var upassende og ubehagelige. men bestridt varsler om seksuell trakassering.

Full konflikt med AUF

Græsli rykket opp som leder i Trøndelag AUF etter at Giske tok et dramatisk farvel. Hun kjempet mot Ap-toppene i Trondheim i fjor da de vurderte å frata alle 31 utsendingene fra AUF stemmeretten til årsmøtet i Trondheim Ap .

Bakgrunnen for dette var påstand om medlemsjuks i forbindelse med AUFs verving av 10-kroners medlemmer, som kom etter Giskes mislykkede forsøk på comeback på årsmøtet.

En kontroll Trøndelags fylkeskommune gjorde av en rekke organisasjoner viste imidlertid at AUF ikke hadde fått utbetalt urettmessig medlemsstøtte av betydning. Avviket over tre år var på bare fem prosent.

Etter en intern gjennomgang av medlemslistene fastslo Græsli at det ikke hadde foregått medlemsjuks, men at det i noen enkelttilfeller hadde skjedd feil. Det førte til at rutinene ble skjerpet inn.

Græsli har ikke svart på henvendelse fra TV 2 om hvordan hun opplevde møtet med Giske, og hvordan hun reagerer på at Trondheim Ap ville flytte henne ned.

TV 2 har spurt Giske om konflikter mellom AUF og Trondheim Ap har spilt inn i vurderingen av Græslis kandidatur, men han viser til Bjørnbet og Leistad.

Bjørnbet har ikke svart på spørsmål om hvorfor den fremste ungdomsrepresentanten blir skjøvet ned.

– Det handler blant annet om geografi, forklarte Leistad.

Trivelig prat

Heller ikke den tidligere markante ordføreren Bente Estil kan sies å ha gjort suksess i møte med gruppen som innstilte kandidater i Trondheim Ap. Hun opplevde imidlertid møtet som positivt.

– Jeg hadde en trivelig prat med dem, sier Estil.

Men resultatet ble i første omgang at Trondheim Aps mann tok dissens på den offisielle nominasjonskomiteens forslag om å plasserte Estil på andreplass på fylkestingslisten. Trondheim ville ha sin egen partileder Bjørnbet opp på andreplassen og Estil på tredje.

Men da den endelige listen ble vedtatt fredag trakk Trondheim Ap tilbake sine forslag, og Kjerkol kan dermed presentere et enstemmig listeforslag.

På toppen står Per Olav Skurdal Hopsø står som fylkesordførerkandidat.

Giske-lag kan få all makt

I Trondheim Ap er også nominasjonsprosessen til kommunevalget preget av Giske, som leder av største lokallaget både i byen og i landet.

Nidaros sosialdemokratiske forum har spilt inn 16 kandidater til kommunevalgslisten, opplyser Giske til Adresseavisen.

– Det er kanskje det laget som har spilt inn flest navn, sier lederen i nominasjonskomiteen i Trondheim Ap, Pål Sture Nilsen til TV 2.

Avstemningen over den endelige kandidatlisten skjer på nominasjonsmøtet i Trondheim Ap 16. november.

Giskes lokallag kommer til å ha mange representanter på årsmøtet og nominasjonsmøtet, siden antallet beregnes ut fra hvor mange medlemmer et lokallag hadde ved forrige årsskiftet.

Nidaros sosialdemokratiske forum hadde 323 registrerte medlemmer, opplyser partikontoret i Trøndelag. De fleste andre lokallag har under 100 medlemmer, og mange av dem ned mot 50 får TV 2 opplyst.

Dette gir Giskes lag stor innflytelse, men valgkomiteens leder mener det ikke er noen fare for at de små lagene blir overkjørt av Nidaros.

– Jeg har tro på at vi kan få til et forslag som ikke medfører kampvotering, og som gjør at alle føler seg ivaretatt, sier Nilsen.

Rent flertall

Tirsdag bekreftet Giske overfor Adresseavisen at Nidaros har kommet opp i 1000 medlemmer.

Det totale antallet medlemmer ligger på rundt 2000, men da er ikke AUF regnet med, ifølge Bjørnbet.

Dersom Giskes partilag ved kommende årsskifte har registrert flere medlemmer enn de andre lagene til sammen, vil Giske ha sikret seg rent flertall på alle avgjørende møter i Trondheim Ap, der politikken legges og maktposisjoner deles ut.

Giske bedyrer overfor Adresseavisen at «kjøttvekta» ikke vil brukes i lokalpolitikken verken i nominasjon eller politiske vedtak.

– Vi må ha et partidemokrati hvor alle blir hørt og har innflytelse, så vi er tydelige på at vi ikke kommer med bundet mandat. Våre delegater stemmer fritt, sier Giske.

Et nasjonalt utvalg i Ap ledet av stortingsrepresentant Lubna Jaffery jobber nå med vedtektsendringer som kan begrense Giskes makt.

Som TV 2 tidligere har meldt går styret i Trøndelag Ap inn for vedtektsendringer som kan begrense Giskes makt.

Ap-folk skal fortsatt kunne være medlem i det lokallaget de ønsker, men du må ha bostedsadresse i kommunen du har medlemskap for å telle med i beregningen av representanter og delegater til møter I Trondheim Ap, og til partiets landsmøter, foreslår Trøndelag Ap.

– Det blir feil hvis medlemmer fra andre steder i landet skal styre politiske vedtak i Trondheim. Da er det ikke sikkert det er Trondheims politiske syn som ligger til grunn, forklarer nestleder i Trøndelag Ap, Amund Hellesø.

TV 2 har bedt om Giskes syn på innspillet fra Trøndelag Ap, men ikke fått svar.

- I Nidaros bruker vi ikke tid på dette. Vi er opptatt av å få med flere medlemmer og gi dem mulighet til å påvirke politikken. Arbeiderpartiet er på tjue prosent og trenger alle krefter for å skape mindre forskjeller, bedre skole, god pensjon og eldreomsorg. Vi ser på mange medlemmer som en styrke, ikke som et problem, sier Giske til Adresseavisen.

Vedtektsendringer kan først bli vedtatt på Aps landsmøte i mai.

Sentrale kvinner tar ikke gjenvalg

Mens Giskes støttespillere samler seg i Nidaros sosialdemokratiske forum og bygger opp sin makt, trekker en rekke tidligere sentrale politikere seg ut av politikken i Trondheim og Trøndelag Ap.

11 sentrale personer tar ikke gjenvalg til bystyret, fylkesting og Stortinget eller har forsvunnet ut av politikken og gått inn i jobb, studier eller partiarbeid andre steder.

De har en ting til felles - de støttet ikke Giskes forsøk på comeback i 2020 - noen av dem gikk ut i full offentlighet, andre internt i partiet.

Ingen av dem ønsker å stå åpent fram, men TV 2 har snakket med flere av dem.

Giske tok tilsynelatende farvel med politikken i august 2020.

– Vi er ved til veis ende nå, sa han.

DRAMATISK FARVEL:. 
AUF-ere forlot salen på årsmøtet til Trøndelag Ap, mens de som ble igjen ga Trond Giske stående applaus . Foto: Heiko Junge / NTB
DRAMATISK FARVEL:. AUF-ere forlot salen på årsmøtet til Trøndelag Ap, mens de som ble igjen ga Trond Giske stående applaus . Foto: Heiko Junge / NTB

Men Giske har fortsatt grep om Trondheim Ap, ikke lenger gjennom AUF, men som leder Nidaros, framholdes det.

– Motmakta har resignert. Han vant, uten tvil, sier en kilde som fortsatt er aktiv i Trondheim Ap.

Det er null tillit mellom Giske og hans nærmeste krets og de som ikke ønsket at han skulle gjøre comeback, ifølge en kilde som fortsatt er aktiv i kommunepartiet.

TV 2 har snakket med flere tidligere sentrale politikere i Trondheim Ap som sier de opplevde å bli skjøvet ut i kulden, mens andre sier de mistet motivasjonen til å stå på videre.

En av dem sier at det handler for mye om makt og for lite om politikk i Trondheim Ap.

For noen er grunnen at de har flyttet eller gått ut i jobb.

– Jeg angrer ikke. Det føltes riktig og viktig og vi stod godt i stormen, sier en kilde

En annen sier til TV 2 at livet er blitt lettere etter at vedkommende valgte å trekke seg.

Verken Giske eller Bjørnbet ønsker å kommentere opplysningene om at en rekke unge profilerte tillitsvalgte ikke lenger er aktive i politikken i Trondheim og Trøndelag Ap.

Fire har fått fritak

Tidligere AUF-leder Julie Instad Hole tar ikke gjenvalg. Hun har trukket seg som kommunalråd i Trondheim, har fått fritak fra bystyret og har i dag en jobb tilknyttet Utøya.

Hole er en av fire folkevalgte som er innvilget fritak fra politiske oppgaver. Hole var den som erklærte at «metoo» endelig var kommet til Trøndelag etter at AUF gjorde opprør mot Giske på årsmøtet i 2020.

VEISKILLE: Julie Indstad Hole i Trøndelag AUF mente årsmøtet i Trøndelag AUF var et veiskille.Foto: Heiko Junge / NTB
VEISKILLE: Julie Indstad Hole i Trøndelag AUF mente årsmøtet i Trøndelag AUF var et veiskille.Foto: Heiko Junge / NTB

Sandra Åberg Kristiansen, som tidligere var styremedlem i Trondheim Ap, har flyttet og har fått fritak fra å sitte i bystyret i Trondheim.

Tre personer som satt i styret i Trondheim Ap, Tuva Eriksen og tidligere nestleder Audun Lønmo Knudsrud er i tillegg til Sandra Åberg Kristiansen ute av styret i Trondheim Ap.

Sandra Skillingsås, som varslet om ukultur i Trondheim Ap, ble valgt inn i styret i Trøndelag Ap, men er ikke aktiv i dag.

Kristian Torve tar heller ikke gjenvalg. Han sitter i fylkestinget, er andre vara til Stortinget for Ap og medlem av i styret i Trøndelag Ap.

Leder av Strinda Arbeiderlag, Sofie Rosten Løvdahl, holdt et flammende innlegg mot ukultur i Trondheim Ap på årsmøtet. Hun tar ikke tar gjenvalg til bystyret i Trondheim.

Varaordfører Marit Bjerkås i Rennebu var ventet å rykke opp som ordfører, men har takket nei til gjenvalg. Bjerkås stilte opp som fylkeslederkandidat da Giske ble vraket.

VALGKOMITEENS KANDIAT: Marit Bjerkås ble tilslutt innstilt som ny leder for Trøndelag Ap, men Ingvild Kjerkol stilte som motkandidat og vant. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
VALGKOMITEENS KANDIAT: Marit Bjerkås ble tilslutt innstilt som ny leder for Trøndelag Ap, men Ingvild Kjerkol stilte som motkandidat og vant. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ingrid Resell Krogstad som varslet mot Trond Giske, jobber for AUF i Oslo. Giske bestred dette varslet som usant.

Gina Berre, som hardt gikk ut mot Giskes kandidatur i et innlegg har fritak vervet som folkevalgt i Namsos.

Ellen Reitan, tidligere bystyrepolitiker og tidligere leder for Trondheim AUF, som skrev et innlegg om at hun burde sagt ifra tidligere, jobber i Aps stortingsgruppe i Oslo.

Den tidligere profilerte AUF-eren Fatima Almanea, gikk ut med støtte til Reitan. Hun fikk fritak fra kommunestyret i Verdal og fylkestinget for Trøndelag Ap i fjor, og er journalist i Adresseavisen.