fond680
fond680

- Cash is king!

Aksjefondene slipper ikke unna børsfallet, og folk flest selger nå fondsandeler så fort det lar seg gjøre.

- Jeg kunne ikke tenkt meg å spare i aksjer, sier en av de tilfeldig spurte til TV 2s reporter. Og hun er ikke alene. Børsfallet har gjort mange nordmenn nervøse, og flere har solgt unna sine fondsandeler. - Det er helt naturlig å bli nervøs av et kursfall i aksjemarkedet, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Lasse Ruud. Men den nervøsiteten må møtes med kunnskap om at du er langsiktig, og ikke er der for å tjene penger på kortsiktige svingninger i det marke

Mer innhold fra TV 2