Camilla dropper jobb i ti måneder for å dra på ferie

– Å få denne muligheten gir meg følelsen av at de satser på meg, ikke bare som arbeidstaker, men som menneske, sier Camilla (26).

SELVREALISERING: Etter pandemi og hjemmekontor følte Camilla Van Ingelgem Monsen behov for å oppleve noe nytt. Foto: Privat
SELVREALISERING: Etter pandemi og hjemmekontor følte Camilla Van Ingelgem Monsen behov for å oppleve noe nytt. Foto: Privat

Arbeidsmarkedet er i endring, og stadig flere unge stiller høyere krav til arbeidsgiver når det gjelder muligheter og goder.

I Universums nyeste rapport for 2022 svarer studenter på hvilke preferanser de har for deres fremtidige arbeidsgivere. Her kommer det frem at unge verdsetter balanse mellom jobb og fritid.

Vurderer jobbytte

En undersøkelse gjort av EY for NHOs årskonferanse viste at hele 50 prosent svarte at de vurderer å bytte arbeidsgiver om de ikke får den fleksibiliteten de ønsker.

TØFF KAMP: Nina Melsom, direktør for arbeidsliv, forteller at i kampen om morgendagens arbeidskraft må bedrifter være kreative. Foto: Martin Leigland / TV 2
TØFF KAMP: Nina Melsom, direktør for arbeidsliv, forteller at i kampen om morgendagens arbeidskraft må bedrifter være kreative. Foto: Martin Leigland / TV 2

Så mange som 8 av 10 ønsker fleksibilitet i hvor og når de jobber. Tallene er høyere for unge.

– I den tøffe kampen om morgendagens arbeidskraft må bedriftene utvikle seg og være kreative. De må utvikle rekrutteringskraft og attraktivitet, arbeidsmiljø og produktivitet. Bedriftene lokker gjerne med fleksibilitet og samfunnsansvar, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Camilla Van Ingelgem Monsen (26) har de siste årene jobbet i Forsvarsbygg. Da TV 2 ringer, befinner Monsen seg i Mexico. Hun har nemlig tatt ti måneder ulønnet permisjon fra jobben for å reise.

– Jeg er fremdeles relativt ung og føler at ting har gått slag i slag etter videregående skole. Alt fra å velge rett utdanning, få gode karakterer og finne en relevant deltidsjobb til å få en god jobb etter studiene, sier Monsen.

LOJALITET: Camilla Van Inglegem Monsen forteller at hun føler på takknemlighet og lojalitet overfor arbeidsgiver som lar henne få permisjon for å reise. Foto: Privat
LOJALITET: Camilla Van Inglegem Monsen forteller at hun føler på takknemlighet og lojalitet overfor arbeidsgiver som lar henne få permisjon for å reise. Foto: Privat

Hun forteller om et press på å lykkes karrieremessig, før det plutselig slo henne at hun har brukt mye tid på å skynde seg.

– Selv om jeg trives veldig i jobben jeg har, så ser jeg at jeg kunne tatt ting mer med ro og opplevd mer, sier hun.

Derfor vil mange bytte jobb, se video:

Ingen selvfølge

Særlig etter pandemi og hjemmekontor fikk Monsen et behov for å gjøre noe nytt. Hun opplever støtte fra samboer og kollegaer. Samtidig er hun klar på at det å få ulønnet permisjon for å reise ikke er en selvfølge.

– Å få denne muligheten gir meg følelsen av at de satser på meg, ikke bare som arbeidstaker, men som menneske.

Hun føler på en dyp takknemlighet og lojalitet overfor arbeidsgiver.

Sverre Vågan, Monsens leder i Forsvarsbygg, var positiv da hun spurte om permisjon for å reise.

– De som ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver – både med tanke på nye ansatte og å beholde den arbeidskraften man allerede har – må tilpasse seg, sier Vågan.

Nytt arbeidsliv

Han peker på at endringer som pandemi og krig i Europa påvirker hverdagen til folk og det norske arbeidslivet.

Han trekker frem at arbeidslivet tilrettelegger for småbarnsforeldre gjennom fødselspermisjon, og at vi fremover også må tenke mer på eldre arbeidstakere ved å legge til rette for at de kan være lenger i arbeidslivet.

– Jeg tror ikke det kommer noe ras med forespørsler om folk som vil reise, men at det vil være noen andre som er i Camillas situasjon, det vil det nok være, sier han.

Monsen på sin side tror at flere unge vil gjøre som henne.

– Jeg opplever at arbeidstakere i dag, særlig de som er yngre og nyutdannet, stiller høyere krav fordi de er i posisjon til det.

Hun forteller at denne generasjonen er opptatt av miljø, bedriftens samfunnsansvar og balansen mellom jobb og fritid.

– Alt dette bidrar til at virksomheter ikke bare må tenke på arbeidstakeren som en transaksjonsbit, men som et helt menneske.

Seniorforsker i arbeidspsykologi og -fysiologi ved STAMI, Jan Olav Christensen, er også klar på at de unge forventer fleksibilitet.

– Det er ganske tydelig at forventningene om å kunne jobbe fleksibelt med tanke på tid og sted har endret seg. Det nye, fleksible arbeidslivet er i ferd med å komme.

Han understreker at det stadig kommer nye rapporter fra ulike hold som sier ulike ting, men at det ser ut til at spesielt unge arbeidstakere har økte forventninger om at arbeidsgivere skal være fleksible og legge til rette for en god balanse mellom arbeid og privatliv.

Vil få problemer

– Hvilke utfordringer får disse forventningene og kravene for arbeidsgiver?

– I tillegg til at det kan være praktiske problemer forbundet med å oppfylle slike forventninger, kan det være et problem å skulle koordinere, lede og engasjere en arbeidsstokk som er spredt på forskjellige plasser og jobber til forskjellige tider.

NYTT ARBEIDSLIV: Seniorforsker i arbeidspsykologi og -fysiologi ved STAMI, Jan Olav Christensen, forteller om unges krav til fleksibilitet. Foto: Geir Dokken Photography
NYTT ARBEIDSLIV: Seniorforsker i arbeidspsykologi og -fysiologi ved STAMI, Jan Olav Christensen, forteller om unges krav til fleksibilitet. Foto: Geir Dokken Photography

Han sier det også kan bli vanskelig å bygge kultur, skape godt arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsplassen når man ikke er fysisk til stede.

– Det gjelder kanskje spesielt for de som er unge og ikke har jobbet samme sted i lang tid.

Christensen mener at arbeidsgivere som ikke klarer å levere på de unges ønsker vil få problemer med å tiltrekke seg den beste kompetansen.

– Men det skal sies at det som er viktigst for unge som skal søke jobb er gode kollegaer, godt arbeidsmiljø og karrieremuligheter. Selv om man ser en tendens til økt fokus på fleksibilitet og «work-life balance».

Derfor bør du flørte mer - også på jobb, se video: