Torsdag strammet byrådsleder Roger Valhammer inn koronareglene i Bergen. Nå snur de. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
Torsdag strammet byrådsleder Roger Valhammer inn koronareglene i Bergen. Nå snur de. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
Karanteneregler i bergen:

Byrådet i Bergen gjør helomvending etter massiv kritikk

Vil ikke behandle alle koronatilfeller som omikronsmitte og dropper strenge karanteneregler.

Torsdag satte Bergen ny smitterekord, og byrådet gikk enda lengre i innstrammingene enn de nasjonale reglene.

Etter massiv kritikk, snur nå byrådet.

– Byrådet vil i dag vedta å forskriftsfeste de samme lokale karantenereglene som våre omegnskommuner. Samtidig gjøres det unntak fra karanteneplikten for samfunnskritisk personell, skriver byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Det betyr at nærkontakter - som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære - slipper ti dagers karantene.

Slik er de nye reglene:

  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til person med påvist korona skal i karantene i ti dager, men man kan teste seg ut på dag syv.
  • Dette gjelder alle aldre, uavhengig av vaksinestatus.
  • Øvrige nærkontakter følger nasjonale regler.
  • Ved mistanke om omikron følger man nasjonale regler.

– Idiotisk, ugyldig og ulovlig

Hans Fredrik Marthinussen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen, hudflettet byrådet for torsdagens omikronregler.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det byrådet har gjort er himmelropende ugyldig og ulovlig, sier Marthinussen til Bergensavisen.

Nye karanteneregler

torsdagens pressekonferanse informerte byrådet at alle positive koronatester nå skulle behandles som omikronvarianten.

Det ville betydd at smittede personer måtte sitte isolert i syv dager, ikke fem.

Nærkontakter hadde måtte sittet ti dager i karantene, men kunne teste seg ut på dag syv.

Det er disse karantenereglene kommunen ikke har hjemmel for i loven, mener jussprofessoren ved Universitetet i Bergen.

Kan ikke tolke som man vil

Til TV 2 utdyper Marthinussen:

– Her har byrådet på egenhånd tolket nasjonale forskrifter, helt annerledes enn alle landets andre kommuner. Og det kan de jo ikke gjøre.

– Hvorfor ikke?

– Dersom Bergen kommune mener at det er forholdsmessig å stramme inn karantenereglene så må de vedta en forskrift på dette. Man kan ikke velge å tolke lovregler slik man selv ønsker, sier jussprofessoren.

Han mener karantenereglene i Bergen er i strid med både regjeringens og Folkehelseinstituttets presiseringer.

I går innførte Valhammer nye karanteneregler i Bergen. Fredag måtte han snu etter å trolig ikke har hjemmel i loven. Foto: Marit Hommedal / NTB
I går innførte Valhammer nye karanteneregler i Bergen. Fredag måtte han snu etter å trolig ikke har hjemmel i loven. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Vedtar man en forskrift, må kommunen vise at forskriften er forholdsmessig nødvendig. Jeg mistenker at kommunen har vanskelig for å forklare nettopp dette, sier Marthinussen.

Fredag var det 330 nye smittede i Bergen.

Ikke vedtatt egen forskrift

Også jussprofessor Erik Holmøyvik ved UiB reiste spørsmål rundt hjemmelen til de nye karantenereglene.

– Den nasjonale covid-19-forskriften sier at det skal gjøres en konkret individuell vurdering for omikronsmitte. Det er trolig ikke hjemmel i forskriften til et generelt vedtak om at alle mistenkte skal behandles som omikron uten dokumentasjon for dette, sa jussprofessoren til Bergens Tidende.

Kan se bort fra byrådets regler

Jusprofessor Hans Petter Graver sier til TV 2 at kommunen ikke har hjemmel for å lage egne regler for smittekarantene.

– Vil de som får karantenevarsel nå kunne se bort ifra det?

– Ja, de lokale karantenereglene er ugyldige, og da er det de nasjonale reglene som gjelder – så man kan se bort ifra dem, sier Graver.

Sykehusene dropper å følge reglene

Helse Bergen valgte fredag å gå imot de nye karantenekravene fra kommunen.

– Skulle vil fulgt karantenekravet ville det blitt så stort forfall at vi ikke kunne opprettholdt tjenestene våre, sier fagdirektør Marta Ebbing.

Hun sier de forholder seg nasjonale covid 19-forskriften, og det gjør vi i tett samråd med Bergen kommune.

Fagdirektør i Helse Bergen, Marta Ebbing. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
Fagdirektør i Helse Bergen, Marta Ebbing. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun understreker at da kommunen innførte ekstratiltakene, åpnet de for at sykehusene selv kunne vurdere hvorvidt det var forsvarlig å følge disse anbefalingene. Det har Helse Bergen nå vurdert dithen at de ikke kan gjøre.

– Vi antar at det er lav risiko for at alle korona-positive er omikron-tilfeller, og vi er nødt til å veie denne risikoen opp mot risikoen for at vi ikke får bemannet våre enheter. Vi må rett og slett passe på at vi har folk på jobb for å drive sykehuset, sier Ebbing.

– Et idiotvedtak

– Dette er et idiotvedtak og er svært inngripende i folks liv, sier Marthinussen.

Han peker blant annet på helseforetakene som kan miste en helt haug med nøkkelpersonell ut i karantene med Bergen kommunes nye regler.

– De står allerede i en presset situasjon, og dette kan gjøre det vondt verre.

Forvirring blant folk

På Spelhaugen teststasjon i Bergen er det timelange køer.

Kompisene Andreas og Tobias har stått i kø snart to timer, og krysser begge fingrene for negativ test.

Lange køer på teststasjonene i Bergen og stor forvirring om reglene. Foto: Elias Engevik / TV 2
Lange køer på teststasjonene i Bergen og stor forvirring om reglene. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Hvis vi må i karantene får vi ikke gått på jobb, det er veldig kjedelig, sier Andreas.

– Det er arbeidsplassen det går utover, skyter Tobias inn fra passasjersetet.

Kameratene synes karantenereglene i Bergen er forvirrende, og mener det er lite tillitsvekkende at kommunen og Haukeland sykehus ikke kan bli enige om et felles sett med regler.

– Jeg synes kommunen og Haukeland burde kommunisere bedre og bli enige om noe som alle kan følge, sier Andreas.