BER OM ÅPENHET: Kundelisten til Thoner blir holdt hemmelig på grunn av selskapets regler.

Det reagerer nå parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) på. Foto: Ørn E. Borgen
BER OM ÅPENHET: Kundelisten til Thoner blir holdt hemmelig på grunn av selskapets regler. Det reagerer nå parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) på. Foto: Ørn E. Borgen
Sp-topp Marit Arnstad om hemmelig kundeliste:

– Burde tillate at kundelisten blir åpen

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad reagerer på hemmelighold av kundelisten til Støres nye statssekretær.

TV 2 kunne fredag melde at det er hemmelig hvem statsminister Jonas Gahr Støres nye statssekretær Kristoffer Thoner, har jobbet for som konsulent i McKinsey. Thoner har også tidligere vært reporter for TV 2.

Kundelisten Thoner hadde som konsulent blir holdt hemmelig på grunn av selskapets regler.

Det reagerer nå parlamentarisk leder i Senterpartiet på.

– Dette handler ikke bare om den personen som har listen, men også den tidligere arbeidsgiveren som må anerkjenne at det er behov for en større grad av åpenhet her i det norske demokratiet, enn for eksempel i USA, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til TV 2, og utdyper:

– Når en tidligere arbeidstaker blir folkevalgt eller går inn i en politisk rolle, burde de tillate at kundelisten blir åpen for offentligheten.

– Viktig for å sikre legitimiteten

I 2014 fremmet representanter fra Ap, Sp og SV et forslag til lov om opplysningsplikt. Forslaget gikk blant annet inn for at Kongen i statsråd skulle kunne pålegge regjeringsmedlemmene og statssekretærene å registrere sine tidligere oppdragsgivere der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser.

Arnstad var en av forslagsstillerne, og er fortsatt svært opptatt av tematikken.

– Hvorfor er denne åpenheten spesielt viktig her i Norge?

– Det er både for å sikre legitimiteten til den det gjelder, og sikre at det ikke oppstår noen interessekonflikter.

– Vanskelig situasjon

Til TV 2 har Støre uttalt at han ikke vet hvilke kunder, og eventuelle bindinger Thoner har hatt i jobben som konsulent.

– Det er strenge habilitetsregler, og jeg vet at Kristoffer Thoner vet veldig godt at hvis han på noen måte skulle komme i nær kontakt med folk han har hatt kundeforhold til før, så gjelder det habilitetsregler, sier Støre.

EGNE VURDERINGER: Marit Arnstad (Sp) tenker Ap får ta sine egne vurderinger. Her med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
EGNE VURDERINGER: Marit Arnstad (Sp) tenker Ap får ta sine egne vurderinger. Her med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Arnstad vil ikke svare direkte på om statsminister Jonas Gahr Støre har gjort det vanskelig for seg selv med denne ansettelsen.

– Arbeiderpartiets vurderinger overlater jeg til Arbeiderpartiet selv, sier Arnstad og legger til:

– Dette setter Thoner i en vanskelig situasjon, fordi selv om han ønsker å være åpen så er det ikke mulig på grunn av hans tidligere arbeidsgiver.

Også justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland, mener den hemmelige kundelisten er «problematisk».

– Dette kan bidra til å svekke tilliten til regjeringen, sier Unneland.

Han viser til forslaget om åpenhet fra Ap, Sp og SV i opposisjon.

– Da var enighet om at dette var en uting. Derfor det er det rart av Ap i regjering å bidra til en praksis som er uheldig, sier Unneland.

Klienter må samtykke

McKinsey vil kun kommentere saken på generelt grunnlag.

I en skriftlig kommentar til TV 2 skriver kommunikasjonsdirektør Robin Idland Krüger:

«Vårt utgangspunkt er at alle våre ansatte er bundet av en konfidensialitetsavtale om hvem som er våre klienter, og avtalen gjelder også etter at man slutter. Dersom vi får en formell henvendelse om offentliggjøring vil vi ta stilling til den. Det er ikke noe poeng for oss i seg selv å være tilbakeholdne med denne type informasjon hvis ikke vi må, men det er bare våre klienter som kan oppheve denne konfidensialiteten og derfor er det de som må gi samtykke til slik offentliggjøring.»

Krüger har også tidligere jobbet som reporter for TV 2.

Tidligere kundeliste-saker

Da Sylvi Listhaug (Frp) ble landbruksminister etter å ha kommet fra First House i 2013, fikk departementsråden se kundelisten hennes.

Dette skjedde ikke da Listhaugs partifelle Tor Mikkel Wara ble justis- og beredskapsminister i 2018.

Ida Lindtveit Røse (KrF) ba First House om å offentliggjøre kundelisten hennes da hun vikarierte for Kjell Ingolf Ropstad som barne- og familieminister i 2020. Kundelisten ble dermed offentliggjort.

Mathias Fischer, som ble utnevnt til statssekretær i Klima- og miljødepartementet i 2020, hadde bakgrunn fra TRY Råd. Der var kundelistene åpne.

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen, offentliggjorde også kunder han hadde gjennom sin jobb og sitt eierskap i Artic Securites, med unntak av fem kunder.

Vil vurdere egen habilitet

Statssekretæren har selv påpekt at han er pålagt taushetsplikt om hvilke klienter han har jobbet med hos sin tidligere arbeidsgiver.

«Det jeg kan si, er at jeg det siste året har vært involvert i arbeid med tre ulike klienter, to i utlandet og én med hovedkontor i Norge. Prosjektene har vært innen media, underholdning, e-handel og telekom. Prosjektene har alle vært basert i USA og i Europa.» , skriver Thoner i et skriftlig svar til TV 2.

Han viser til at han vil vurdere sin habilitet fra sak til sak.

«Jeg har snakket om habilitetsreglene med embetsverket på Statsministerens kontor, og jeg har opplyst om hvilke områder prosjektene jeg har jobbet med handlet om.»