Varslene som forsvant

Bufdir: Så mange er rammet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har bedt om statusoppdatering fra Bufdir. 26 kommuner har meldt om avvik.

BEKYMRINGSMELDINGER: Flere meldinger til barnevernet har blitt slettet de siste årene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
BEKYMRINGSMELDINGER: Flere meldinger til barnevernet har blitt slettet de siste årene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mandag kalte Bergen kommune inn til en pressekonferanse etter at kommunen avdekket alvorlige tekniske feil, som gjelder flere bekymringsmeldinger til barnevernet som har forsvunnet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har i ettertid bedt om statusoppdatering fra Bufdir etter IT-feilen til Visma Familia.

I en epost til TV 2 skriver barne- og familiedepartementet onsdag ettermiddag at de har mottatt en rapport fra Bufdir.

Her kommer det frem at 26 kommuner har meldt at de har avvik, men Bufdir skriver i sin statusrapport at det er for tidlig å si hvor mange meldinger som ikke har kommet fram.

– Denne saken har høyest prioritert i departementet. Saken er svært alvorlig, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Feil siden 2020

Feilen skal ha vært der siden Visma etablerte sitt mottaksapparat for portalen i Familia siden september 2020. I statusrapporten skriver Bufdir at den tekniske feilen kun har påvirket et fåtall av innsendte bekymringsmeldinger.

– Vi må lære av dette og gjøre vår ytterste for at noe slikt ikke skjer igjen. Bufdir har nå bedt om å melde inn avvik de har funnet innen en uke for å få oversikt i saken, sier Toppe.

Kommunene rapporterer fortløpende til Datatilsynet.

Rettet feilen

I statusrapporten står det at Visma har rettet feilen og gjort en ny versjon av programvaren tilgjengelig for kommunene som har Visma Familia.

På spørsmål fra departementet om det kan være en sammenheng mellom feilen og trenden med færre bekymringsmeldinger til barnevernet, svarer Bufdir blant annet at trenden med færre bekymringsmeldinger startet allerede før pandemien.

Bekymringsmeldinger som er eldre enn 14 dager kan ikke gjenfinnes.

– Statusrapporten sier at det er meldinger som er tapt som det ikke er mulig å finne igjen. Jeg vil derfor oppfordre folk som er bekymret for om bekymringsmeldingen deres har kommet fram om å si ifra til barnevernet på nytt, sier Toppe.