Bruker mindre oljepenger enn anslått

Nye anslag fra Finansdepartementet viser at Norge allerede i 2011 vil være tilbake på fireprosentbanen for oljepengebruk.

I statsbudsjettet for 2011 ble bruken av oljeinntekter ut over fireprosentbanen anslått til 19 milliarder kroner i 2010 og 7,4 milliarder kroner i 2011. Nå viser nye beregninger at oljepengebruken vil være om lag på fireprosentbanen allerede i inneværende år.

– Dette er gode nyheter for norsk næringsliv og et bidrag til å dempe presset på renten, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Han fastslår at oljepengebruken går ned fordi sykefraværet er lavere enn anslått og skatte- og avgiftsinngangen er bedre enn ventet. I tillegg har færre asylankomster bidratt til lavere utgifter for statskassen.

– Fordi vi har holdt igjen på pengebruken i gode tider, hadde vi store reserver å sette inn i dårlige tider. Dermed kunne vi øke pengebruken kraftig og sette inn massive tiltak for å bekjempe virkningene av finanskrisen. Nå er det igjen tiltakende vekst og sysselsettingen øker. Da må vi på nytt holde igjen på pengebruken for å dempe presset på renta og bygge opp reserver, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Nye anslag for 2011 kommer i revidert nasjonalbudsjett i mai. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2