Brøt avtale – nå må Carl Aksel Jansen i fengsel

Tidligere realitydeltaker Carl Aksel Jansen (27) slapp i utgangspunktet å sitte i fengsel etter å ha blitt dømt for millionbedragerier, men nå må han likevel sone.

BRUKTE MYE PENGER: Sosiale medier-kontoene til Carl Aksel Jansen var preget av dyre klokker, fete biler, utenlandsturer og champagne i perioden han begikk bedrageriene. Foto: Privat
BRUKTE MYE PENGER: Sosiale medier-kontoene til Carl Aksel Jansen var preget av dyre klokker, fete biler, utenlandsturer og champagne i perioden han begikk bedrageriene. Foto: Privat

Ved å få tak i ofrenes BankID-opplysninger, tok Jansen opp lån i deres navn.

Tre menn og tre kvinner ble svindlet for til sammen 4,5 millioner kroner fra april 2018 til august i 2019. Dette fikk store konsekvenser for de fornærmede.

I retten erkjente Jansen i all hovedsak alle bedrageriene, og retten skrev at han i flere tilfeller har gått «utpreget hensynsløst, agressivt og svært målrettet til verks» for å få tak i penger.

Jansen har flere ganger vært åpen om at han har slitt med et rusproblem, og retten kom frem til at bedrageriene ble gjennomført for å finanisere narkotika.

MÅ SONE: Carl Aksel Jansen (27) har de siste årene gitt ut musikk. Nå venter et opphold i fengsel. Foto: Nonstop Music
MÅ SONE: Carl Aksel Jansen (27) har de siste årene gitt ut musikk. Nå venter et opphold i fengsel. Foto: Nonstop Music

Ba om å få slippe

Han ba selv om å slippe å bli dømt til fengsel og i stedet bli dømt til å følge et såkalt narkotikaprogram med domstolskontroll (ND).

ND er et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet knyttet til rusavhengigheten.

Jansen ble hørt, noe han satte stor pris på, ifølge forsvarer Petter Bonde.

– Carl Aksel er veldig fornøyd, og jeg mener at retten har avsagt en riktig og fornuftig dom, uttalte advokaten til TV 2 etter at dommen hadde falt.

Det var imidlertid et premiss: Dersom Jansen ikke fulgte programmet, måtte han inn og sone to år og fire måneder i fengsel.

FORSVARER: Advokat Petter Bonde har representert Carl Aksel Jansen i flere år. Foto: Thomas Evensen / TV 2
FORSVARER: Advokat Petter Bonde har representert Carl Aksel Jansen i flere år. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Nå må han inn

I fjor høst ble 27-åringen stilt for retten, anklaget for å ha brutt vilkårene knyttet til gjennomføring av narkotikaprogrammet.

Kriminalomsorgen krevde at han i stedet skulle overføres til fengsel.

De viste til at han gjentatte ganger har brutt avtaler og avgitt positive rusprøver. Jansen har også forlatt landet uten å ha fått samtykke til dette, ifølge kjennelsen fra tingretten.

Retten mente at uregelmessighetene har vært av en slik karakter at han «i realiteten i stor grad unndrar seg straff».

Vurderer anke

Tingretten besluttet å dømme Jansen til ett år og ni måneders fengsel.

Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, men de avviste anken torsdag denne uken.

Dermed må Jansen i fengsel.

– Jeg er nødt til å ta en prat med min klient og vurdere hvorvidt vi skal anke denne avgjørelsen, sier forsvarer Petter Bonde til TV 2.

Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen utløper. Jansen vil deretter vil bli kalt inn til soning.