FIKK SJOKK: Det var flere ting som overrasket briten, som skiller det norske boligmarkedet fra resten av verden. Foto: Aage Aune / TV 2
FIKK SJOKK: Det var flere ting som overrasket briten, som skiller det norske boligmarkedet fra resten av verden. Foto: Aage Aune / TV 2

Briten fikk sjokk da han gikk på visning i Norge

Nordmenn er på verdenstoppen i gjeld. Neste uke skal renta opp igjen. Eksperter i utlandet er bekymret.

– Norge har et av de mest utsatte boligmarkedene i verden, slo The Economist fast i sommer.

Det anerkjente nyhetsmagasinet har analysert boligmarkeder over hele verden og er kommet frem til at Norge, sammen med Danmark, Sverige, Australia og Canada, er de landene som er dårligst forberedt på en rekordrask renteøkning.

Dro på visning i Norge

Da The Economist merket seg tallene fra Norge, sendte de JohnJo Devlin på visning i Oslo.

PÅ VISNING: JohnJo Devlin kommer opprinnelig fra London og har latt seg overraske av det norske boligmarkedet Foto: Privat
PÅ VISNING: JohnJo Devlin kommer opprinnelig fra London og har latt seg overraske av det norske boligmarkedet Foto: Privat

JohnJo er Norden-journalist og podcastprodusent.

– Som London-gutt var det snodig å møte så mange folk som har råd til å kjøpe leilighet tidlig i 20-årene, sier han til TV 2.

– I London sentrum er det bare arvingene til russiske oligarker som har råd til sånt.

Han er også overrasket over at det norske eiendomsmarkedet er så lite regulert.

– Mange tenker på Norge som et land med høye skatter, men eiendomsmarkedet skiller seg ut. Norge har ingen nasjonal eiendomsskatt, nesten ingen husleieregulering og ingen arveavgift, poengterer Devlin.

På toppen av det hele kan vi nordmenn skrive av deler av rentene på skatten. Og de fleste av oss (92 prosent) velger flytende rente fremfor fastrente.

– Perverse utslag

Resultatet er en kultur der av fire av fem nordmenn eier sin egen bolig. Og vi har den nest høyeste graden av personlig gjeld i hele verden. Hvert eneste år siden 1990 har nordmenns gjeld økt mer enn lønnsveksten.

– Du må nesten elske at den norske staten i praksis oppfordrer folk til å ta opp gjeld, sier Devlin.

– Men, dette gir noen perverse utslag, legger han til – og viser til at norske boligkjøpere simpelthen kan shoppe rundt hos flere banker som slåss om kundene.

GJELD: Norge har den nest høyeste graden av personlig gjeld i hele verden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
GJELD: Norge har den nest høyeste graden av personlig gjeld i hele verden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fordi boliglån er god business for bankene: Over 35 prosent av alt bankene låner ut i Norge, er boliglån.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har fått med seg analysen og sier seg enig i at det norske markedet utmerker seg globalt. Som kontrast trekker han fram USA, der enkelte hevder at landet er på vei inn i en ny boligboble.

En boble som kan sprekke og skape et boligkrakk.

7 PROSENT HVERT ÅR: Robert Næss sier utlendingene er mer bekymret for situasjonen i Norge enn nordmenn. Foto: Kåre  Breivik / TV2
7 PROSENT HVERT ÅR: Robert Næss sier utlendingene er mer bekymret for situasjonen i Norge enn nordmenn. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Mange er bekymret over økningen i boligprisene i USA, men den økningen er ikke i nærheten av Norge, sier Næss, som har laget grafen under.

Den vesle nedgangen i markedet i juli måned gjør ingen store utslag.

– Vi har sju prosent vekst i året i Norge. Og sju prosent er mye sammenlignet med den totale prisstigningen, som har vært rundt to prosent før krigen i Ukraina.

Alt dette oppleves normalt for nordmenn som har tjent godt på et marked som har steget i mer enn 30 år. Vi har jo ikke opplevd boligkrakk og alvorlig bankkrise siden 1990.

Sett utenfra ser det litt annerledes ut.

– Det er interessant å merke seg at flertallet av dem som mener Norges Bank hever renten for mye er norske, sier Robert Næss.

– Utlendingene er mer bekymret.

Dette bør du gjøre når renten øker, se video:

EU vil stramme inn, Finans Norge vil myke opp

Fra Brussel følger vaktbikkja European Systemic risk board (ESRB) nøye med på det europeiske boligmarkedet. Organisasjonen, som ledes av den europeiske sentralbanksjefen Chrisine Lagarde, slår fast at Norge er blant landene med høy risiko.

HEVEDE ØYENBRYN: Christine Lagarde bekymrer seg for boligmarkedene i Europa Foto: Michael Probst
HEVEDE ØYENBRYN: Christine Lagarde bekymrer seg for boligmarkedene i Europa Foto: Michael Probst

I en rapport fra tidligere i år skriver organisasjonen at norske boliger er overpriset. Pris- og gjeldsveksten er høy. Og komiteen er spesielt bekymret for at stadig flere nordmenn blir innvilget store lån som igger tett opp mot maksgrensen på fem ganger husholdningens inntekt.

– Dette kan berettige nærmere overvåkning, skriver ESRB på sitt forsiktige vis. Organisasjonen legger til at det kan bli nødvendig med en «mulig innstramming av ordningen».

ESBRs anbefalinger er ikke bindende, men er en del av grunnlaget når det norske Finanstilsynet i høst skal vurdere boliglånsforskriften på nytt.

Finans Norge vil ikke ha en innstramming. Tvert i mot, i sommer mente direktør for bank og kapitalmarked Erik Johansen at forskriften har utspilt sin rolle.

Den gode nyheten er at ESBR mener at Norge så langt har tatt grepene som er nødvendig for å sikre boligmarkedet i en risikabel situasjon. Likevel avslutter organisasjonen kapitlet om Norge med en advarende brannfakkel:

– Norge bør kanskje lette å byggeforskriftene (for å få opp boligbyggingen) eller fjerne skattefrie avdrag på boliglån.

Ser ikke noe boligkrakk

– Selvfølgelig burde vi fjernet særegne skattefradrag for bolig. Det gir insentiver til for høye priser og en boligboble, sier professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.

HØY BELÅNING: Professor Ola Grytten er først og fremst bekymret for nordmenns høye gjeldsgrad. Foto: Marit Hommedal
HØY BELÅNING: Professor Ola Grytten er først og fremst bekymret for nordmenns høye gjeldsgrad. Foto: Marit Hommedal

– Men det kommer ikke til å skje. Det å eie sin egen bolig står veldig sterkt i Norge. Politikere som rører dette begår politisk selvmord.

– Sjeføkonomen i Norges største bank spår to doble rentehopp på rappen. Frykter du for konsekvensen i boligmarkedet?

– En renteheving på 1 prosentpoeng, det vi kaller en kvadruppel, vil merkes, helt klart. Det kan komme en korreksjon nedover i boligpriser. Men jeg ser ikke et krakk per i dag.

Grytten er først og fremst bekymret for den høye gjeldsgraden i Norge.

– Tilbudssiden i eiendomsmarkedet har det med å reagere fort på svikt i etterspørselen, utdyper han.

Han tror det finnes så mange buffere rundt det norske boligmarkedet at norsk økonomi og boligmarkedet ikke er i umiddelbar fare.

Grytten trekker frem kravene til bankene om å holde tilbake penger og indirekte effekter som støtter opp om boligmarkedet.

– Hvis renten går kraftig opp kan det bli mindre attraktivt å kjøpe aksjer. Da kan likevel pengene plasseres i eiendom, selv om økte renter er negativt for boligprisene.

Slik sparer du penger på mathandelen nå: