Bostedsløse kvinner voldtatt og misbrukt

Bostedsløse kvinner i rusmiljøene må tilby sex for å få tak over hodet. Andre opplever vold og overgrep. Nå står Heidi (28) opp for alle kvinner som Bergen kommune ikke gir trygge botilbud.

PLASSERT PÅ SYKEHJEM: Heidi Melvik har siden desember bodd midlertidig på et sykehjem. Hun føler seg sviktet av Bergen kommune. Foto: Robert Reinlund
PLASSERT PÅ SYKEHJEM: Heidi Melvik har siden desember bodd midlertidig på et sykehjem. Hun føler seg sviktet av Bergen kommune. Foto: Robert Reinlund

I et halvt år har Heidi Melvik kjempet for å komme seg ut av rusavhengighet. 28-åringen bor nå på Røde Kors' sykehjem fordi Bergen kommune ikke har klart å skaffe et egnet botilbud til henne.

– Det er deprimerende å bo her, og jeg føler meg uglesett av andre. Men jeg trekker snittalderen ned til 50 år, det er i alle fall positivt, ler Heidi.

TV 2 traff Heidi første gang flere uker siden, etter at kommunen i fjor høst plasserte henne på sykehjem. Her har hun blitt lengre enn ønsket fordi kommunen ikke har klart å finne egne botilbud.

Villstyring

I flere møter med TV 2 forteller Heidi om en trygg oppvekst og fin barndom. Hun var en glad og livlig jente, men med en urolig sjel. En villstyring som forteller at hun allerede i 7-8 årsalderen løp alene til fjells for å få utløp for energien.

MINNES: Heidi har gode minner fra barndommen. I voksen alder har livet vært adskillig tøffere. Foto: Robert Reinlund
MINNES: Heidi har gode minner fra barndommen. I voksen alder har livet vært adskillig tøffere. Foto: Robert Reinlund

– Jeg var full i ADHD og ganske vill og urolig som liten, sier hun.

AKTIV: Heidi var høyt og lavt og hadde masse energi som ung jente. En ADHD-diagnose fikk hun i ungdomsskolealder. Foto: Privat
AKTIV: Heidi var høyt og lavt og hadde masse energi som ung jente. En ADHD-diagnose fikk hun i ungdomsskolealder. Foto: Privat

I ungdomsårene begynte Heidi å ruse seg, traff feil folk, og havnet etter hvert i tungt rusmiljø.

Til tross for overdoser og et tidvis svært hardt liv, har 28-åringen klart seg bra.

Hun har alltid forsøkt å spise sunt, sove og hente seg inn. Reflektert forteller hun hvor krevende det har vært å komme seg ut av det harde rusmiljøet.

Hun ønsker det så inderlig, men trenger hjelp.

Mitt største problem

– Mangel på en trygg kommunal bolig er mitt største problem, sier Heidi.

Hun ønsker et hjem hvor hun kan låse døren etter seg.

– Et sted hvor jeg vet at det ikke blir innbrudd, hvor jeg ikke blir utsatt for overgrep eller vold og hvor jeg kan holde meg borte fra et aktivt rusmiljø, legger hun til.

SAVNER TRYGGHET: Heidi Melvik har siden desember bodd midlertidig på Røde Kors' sykehjem. Foto: Robert Reinlund
SAVNER TRYGGHET: Heidi Melvik har siden desember bodd midlertidig på Røde Kors' sykehjem. Foto: Robert Reinlund
Mangel på en trygg kommunal bolig er mitt største problem.
Heidi Melvik

TV 2 har vært i kontakt med Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Alle jobber med rusutsatte kvinner.

Og alle organisasjonene kjenner til overgrep, vold og trusler mot kvinner i rusmiljøet.

Det er godt kjent at kvinner utsettes for vold, overgrep og må tilby kroppen for noen ganger å få et trygt sted å sove.

– Fortvilende

– Det er en fortvilende situasjon Heidi er kommet i. Vi skulle ønske at situasjonen var annerledes.

Det sier Marith Hauglid Hildal som er sosialsjef ved Nav Årstad i Bergen.

– Vi opplever at det ikke er god nok kapasitet når det gjelder midlertidig botilbud for bostedsløse kvinner i Bergen og melder om behov for nye og bedre tiltak til nivåene over oss, sier Hauglid Hildal.

Hun sier de opplever å bli hørt, men at Nav-kontorene i Bergen generelt opplever det som utfordrende å finne egnede botilbud til alle som har behov for det.

– Kvinner er en særlig utfordrende gruppe, fordi de er utsatt i rusmiljøene og gjerne har behov for mer skjerming. Samtidig er også akuttovernattingstilbudet for kvinner i Bergen, Omsorgsbasen og natthjemmet ved MO-Gyldenpris lagt ned, sier Hildal til TV 2.

Hun har bare gode ord om Heidi.

– Heidi samarbeider godt med NAV. Hun har pårørende som har støttet henne gjennom de 10 årene, opplyser Hildal til TV 2.

Fortvilte foreldre

Foreldrene til Heidi har kjempet for henne, men mye har gått i motbakke.

– Det Heidi trenger, og ønsker er et sted å bo der hun kan bevege seg fritt rundt i leiligheten med de hjelpemidlene hun nå bruker.

– Leiligheten bør ikke ligge på gateplan på grunn av hennes tidligere opplevelser med at personer har tatt seg inn i leilighetene hun har disponert og utøvd vold mot henne, sier far Jonny Melvik.

Ettersom Heidi nå er rusfri og ser for seg et liv uten rus mener faren at leiligheten ikke bør være i et område som fordrer til fortsatt rusing.

UNG OG SMILENDE: Her er Heidi Melvik som 9 åring. I voksen alder har hun levd et tøft og krevende liv. Nå ønsker hun ro og fred. Foto: Privat
UNG OG SMILENDE: Her er Heidi Melvik som 9 åring. I voksen alder har hun levd et tøft og krevende liv. Nå ønsker hun ro og fred. Foto: Privat

Far til Heidi mener det brukes mye ressurser på å hjelpe og behandle rusmiddelavhengige.

– Men når de har avsluttet behandlingen blir de ofte plassert, eller tilbudt bolig, i områder hvor rusmisbruken florerer, påpeker han.

– Og at rus finnes over alt er jeg klar over, men enkelte områder er mer belastet enn andre, sier Melvik.

Heidi har ved flere anledninger bodd på hospits i Bergen.

– Rusbruken hennes har i disse periodene eskalert betraktelig, grunnen til dette er frykten for de andre beboerne, og at rusen fjerner denne frykten, forklarer han.

Fikk leilighet

Den 7. mars fikk Heidi plutselig og uventet svar fra Bergen kommune.

Hun skal nå få en midlertidig leilighet i et trygt område av Bergen, og ikke dit kommunen noen ganger samler utsatte grupper av mennesker som sliter med rusutfordringer.

– Det er jeg lykkelig og glad for, sier Heidi.

– Det betyr jo alt. Men det provoserer meg at alt plutselig ordner seg når TV 2 kontakter kommunen. Det er ikke slik det skal være, sier hun.

Kommunen erkjenner svikt

– Vi må være dønn ærlige på at tilbudet for kvinner ikke er godt nok, og at vi ikke har nok plasser med god kvalitet til kvinner i aktiv rus i dag, erkjenner byråd Line Berggreen Jacobsen (Ap).

Byråd for barnevern og sosiale tjenester sier et trygt hjem er avgjørende for en trygg hverdag. Og hun forstår at Heidi og andre finner situasjonen krevende.

– Det er kommunens ansvar å sørge for et midlertidig botilbud til de som har behov for det i en periode, sier Berggren Jacobsen.

MARKERER SEG: I Bergen samlet en gruppe engasjerte mennesker seg for å markere at kvinner i aktiv rus trenger trygge bosteder.
MARKERER SEG: I Bergen samlet en gruppe engasjerte mennesker seg for å markere at kvinner i aktiv rus trenger trygge bosteder.

Sårbar gruppe

Berggren Jacobsen erkjenner at bostedsløse kvinner er en spesielt sårbar gruppe.

– Vi vet at disse kvinnene er særlig utsatt for vold og kan være utsatt for press til å utføre seksuelle tjenester. Kvinner i aktiv rus har behov for et trygt sted å bo, og det må vi tilrettelegge for.

ANSVARLIG BYRÅD: Byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen, Line Berggreen Jacobsen (Ap), lover å følge opp og tar saken på fullt.
ANSVARLIG BYRÅD: Byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen, Line Berggreen Jacobsen (Ap), lover å følge opp og tar saken på fullt.

– Hva vil kommunen gjøre fremover for å hjelpe flere kvinner?

– Dette arbeidet har høy prioritet, sier Berggren Jacobsen.

Hun forteller at kommunen nå jobber på spreng med skaffe tilbud til denne gruppen kvinner og vil i samarbeid med frivillige organisasjoner og jakte på egnede lokaler som kan øke kapasiteten.

8. mars-markering

Både Berggren Jacobsen og Heidi Melvik var til stede på Torgallmenningen for å markere 8. mars. For Heidi var det første gang hun deltok i en slik markering.

En av hennes støttespillere er Marianne Cook Pierron, som er daglig leder for norges eneste brukerstyrte aktivitetshus.

– Denne dagen skal vi markere at bostedsløse kvinner trenger et trygt bosted, de trenger å bli lagt merke til og bli løftet opp, sier Pierron.

7. MARS: Heidi Melvik og Marianne Cook Pierron, daglig leder i Huset Bergen, lager paroler til kvinnedagen. Kvinner i aktiv rus, uten bolig, føler seg sviktet av Bergen kommune, sier de to.
7. MARS: Heidi Melvik og Marianne Cook Pierron, daglig leder i Huset Bergen, lager paroler til kvinnedagen. Kvinner i aktiv rus, uten bolig, føler seg sviktet av Bergen kommune, sier de to.

Pierron mener det er veldig positivt at ansvarlig byråd nå lover å snu alle steiner for å løse utfordringene.

– Det er gledelig, for dette er en gruppe som har vært oversett i alt for mange år, forklarer Pierron.

Nasjonalt problem

– Situasjonen for bostedsløse kvinner er like ille over hele landet. Det finnes få særskilte botiltak for kvinner, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Han forteller at problemstillingen TV 2 tar opp, er blant de viktigste temaene brukerorganisasjonene på rusfeltet jobber med.

– Og når det gjelder kvinner, så er også rusproblematikk mye mer skambelagt enn for menn.

FRONTKJEMPER: Arild Knutsen - her avbildet i 2018 - hedrer Thorvald Stoltenberg. Foto: Vidar Ruud/Scanpix NTB
FRONTKJEMPER: Arild Knutsen - her avbildet i 2018 - hedrer Thorvald Stoltenberg. Foto: Vidar Ruud/Scanpix NTB

Han bekrefter at kvinner gjerne får tilbud av menn om å overnatte eller bo hos dem, da ofte mot seksuelle tjenester.

– Mange i rusmiljøene har vært utsatt for vold, seksuelt misbruk og mishandling i oppveksten. Og mange, særlig kvinner, i rusmiljøene er utsatt for grov vold og voldtekter.

– En oversett minoritet

Kvinner får også i oppdrag av menn å gå ut og tjene penger på sitt vis, sånn at de begge kan få friskmeldingen sin raskt, tilføyer Knutsen.

– Kvinner opplever seg ofte i liten grad beskyttet av politiet og de har ikke samme tilgang til krisesentre som andre, sier han, og legger til:

– Kvinner i aktiv rus er en oversett minoritet. De er veldig ofte overlatt til seg selv så lenge rusmiddelbruken pågår og de utsettes mer for moralisme, enn sympati, avslutter Knutsen.

STÅR OPP FOR KVINNER: Heidi Melvik har valgt å stå offentlig frem, til tross for sterkt tabu og mange fordommer, gir hun kvinner i bostedsløse kvinner i rus en stemme.
STÅR OPP FOR KVINNER: Heidi Melvik har valgt å stå offentlig frem, til tross for sterkt tabu og mange fordommer, gir hun kvinner i bostedsløse kvinner i rus en stemme.

– Forventer handling

– Jeg håper kommunen står for det de nå lover og skjønner alvoret, sier Heidi Melvik etter å ha hørt uttalelsene til ansvarlig byråd.

Nå er hun klar og ser frem til at hun kan flytte inn i leiligheten som Nav har ordnet til henne.