bortføring-forbudt-F - Nå er det forbudt for foreldre å bortføre barn

Nå er det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet. Endringen av straffeloven ble sanksjonert i statsråd fredag.

Hittil har den som barnet bor fast hos, kunnet bortføre barnet til utlandet uten strafferettslige konsekvenser.

Det har ikke regjeringen vært fornøyd med, og nå er straffelovens paragraf 216 endret slik at også den som barnet bor fast hos kan straffes for ulovlig bortføring til utlandet. Forutsetningen er at den gjenværende forelderen må ha del i foreldreansvaret.

– Vi har styrket barns beskyttelse mot å bli skilt fra en av foreldrene. Hensynet til barnets beste ligger til grunn for lovendringen, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

Lovendringen skal også verne barnets mulighet til å ha samvær med begge foreldrene, i de tilfeller der dette vil være i barnets interesse.

I fjor ble det bortført 71 barn til eller fra Norge. I 2010 var det 93 barn som ble bortført. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2