LETER ETTER SVAR: Fortsatt er det ikke funnet noen årsak til hvorfor 100 reinsdyr døde på mystisk vis i Nordland i vinter. Foto: Bendik Aarsether og privat
LETER ETTER SVAR: Fortsatt er det ikke funnet noen årsak til hvorfor 100 reinsdyr døde på mystisk vis i Nordland i vinter. Foto: Bendik Aarsether og privat
MYSTISK DYRETRAGEDIE:

Bønder trosser Mattilsynets råd mot å slippe dyrene på beite

Over 100 reinsdyr ble funnet døde på Herøy i Nordland i vinter. Bonde Tor-Karstein Angel er ikke redd for å slippe melkekyr- og kalver løs i samme området, til tross for advarsler.

Det var 29. mars i år at reineiere på Herøy på Helgelandskysten oppdaget at mange reinsdyr hadde diaré, var ustødige, aborterte og døde.

Over 100 reinsdyr er funnet døde, og saken ble anmeldt til Nordland Politidistrikt.

Både avmagring på grunn av sult- eller dårlige beiteforhold, vannmangel, rovdyrskader, traumer- og tungmetaller er alle utelukket som mulige årsaker.

Det ble også funnet flere døde ørner i området. Prøver er sendt for fugleinfluensaanalyse. I tillegg ble det funnet en død elg på naboøya Dønna, og to døde rådyr på Herøy.

TRIVES UTE: Dyrene til bonde Tor-Karstein Angel beiter i det samme området hvor over 100 reinsdyr døde i vinter. Foto: Tor-Karstein Angel
TRIVES UTE: Dyrene til bonde Tor-Karstein Angel beiter i det samme området hvor over 100 reinsdyr døde i vinter. Foto: Tor-Karstein Angel

Mattilsynet har orientert bønder i området om at det vil medføre en stor risiko å slippe beitedyr i utmarka på Nord-Herøy i beitesesongen 2022 så lenge man ikke vet årsaken til dyretragedien.

Trosser advarsler

Disse anbefalingene velger bonde Tor-Karstein Angel nå å trosse.

– Forrige uken slapp jeg alle dyrene mine ut i det samme området hvor reinsdyrene har beitet. Det er 22 melkekyr og 10 kalver, i tillegg til 12 – 14 kviger, sier Tor-Karstein Angel, melkebonde på Herøy.

– Du er ikke redd for at også dyrene dine skal bli syke og i verste fall dø?

– Nei, jeg er ikke det. Jeg kan ta feil, og da er det kroken på dør for min del. Forsikringsselskapet har sagt at de ikke vil dekke tapene dersom dyr dør, sier Angel.

IKKE IMPONERT: Det er ingen kompensasjon å få hvis dyrene må stå inne, til tross for at det ifølge Mattilsynet er en stor risiko å slippe beitedyr ute, sier bonde Tor-Karstein Angel. Foto: Tor-Karstein Angel / Privat
IKKE IMPONERT: Det er ingen kompensasjon å få hvis dyrene må stå inne, til tross for at det ifølge Mattilsynet er en stor risiko å slippe beitedyr ute, sier bonde Tor-Karstein Angel. Foto: Tor-Karstein Angel / Privat

Angel er også nestleder i Herøy Bondelag.

Han forteller at det aldri har dødd dyr i disse områdene før denne dyretragedien ble avdekket i vinter.

– Jeg driver med båsfjøs, og da krever Mattilsynet at dyrene må være ute på beite. Det vil bli svært dyrt å ha de stående inne i sommer med tanke på at det vil gå utover blant annet vinterfôret, forteller han.

Ukjent for oss

Også flere bønder som driver med sau, har allerede sluppet dyrene sine ut på beite.

Det gjorde de allerede før Mattilsynet sendte ut bekymringsmeldingen på mail.

– Mattilsynet frarådet beite i dette området, men flere bønder trosser nå dette. Hva tenker tilsynet om dette?

– Dette kjenner vi ikke til. Vi har snakket med alle berørte, og håper vi har nådd frem med hvorfor vi ikke anbefaler beite i utmark på Nord-Herøy, sier Hege Osen, fungerende avdelingsleder for Mattilsynet Nord, avdeling Helgeland.

– Det er «føre var-prinsippet» og hensynet til dyrevelferden som har veid tyngst i vår anbefaling. Vi ønsker at beitedyr skal ha det fint og holde seg friske når de er på sommerbeite, forteller Osen.

– Løper bøndene en risiko med å gjøre dette?

– Vi vet ikke ennå ikke hva sykdommen hos reinsdyrene skyldes. Det er ting som kan tyde på at dyrene er blitt forgiftet av noe i beite, men dette er ikke bekreftet. Vi har gitt en anbefaling til bøndene basert på en risikovurdering som Veterinærinstituttet har gjort, forteller hun.

TRIST: For reineierne gjør det vondt i hjertet og finne dyrene sine syke- og døde. Foto: Bendik Aarsether.
TRIST: For reineierne gjør det vondt i hjertet og finne dyrene sine syke- og døde. Foto: Bendik Aarsether.

Det bøndene har gjort er ikke straffbart.

– Mattilsynet har kun gitt en anbefaling ut ifra risikovurderingen som er gjort. For oss har det vært viktig å formidle videre hvordan Veterinærinstituttet har vurdert det å sende dyr på utmarksbeite på Nord-Herøy, sier Hege Osen, fungerende avdelingsleder for Mattilsynet Nord, avdeling Helgeland.

Lite fornøyd

Bonden er lite fornøyd med Mattilsynet og Statsforvalteren.

– Det er ingen kompensasjon å få hvis dyrene må stå inne, til tross for at det ifølge Mattilsynet er en stor risiko å slippe beitedyr i utmarka på Nord-Herøy, sier Angel.

– Vi går i det uvisse og får lite informasjon fra Mattilsynet og Statsforvalteren. Jeg har områder som reinen har disponert fra i vår og helt til slutten av mai. Det er nesten ikke avling i år på grunn av at reinen har gått der og beitet, derfor blir det rent tap for min del, sier Angel.

Bonden er også redd for at avføring fra reinsdyrene kan påvirke kvaliteten på melken han leverer.

– Jeg leverer elitemelk, og jeg får ingen informasjon om dette blir erstattet dersom denne kvaliteten forringes. Det er en veldig frustrerende og uviss situasjon vi står i, sier bonde Tor-Karsten Angel på Herøy.

Både Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Statsforvalteren i Nordland, Norges Reindriftssamers Landsforbund, kommunen og Nordland politidistrikt er involvert.

OMFATTENDE: Veterinærinstituttet har tatt mange prøver som er sendt til analyse for å finne svar på hvorfor så mange reinsdyr døde. Foto: Ingebjørg Helena Nymo/ Veterinærinstituttet
OMFATTENDE: Veterinærinstituttet har tatt mange prøver som er sendt til analyse for å finne svar på hvorfor så mange reinsdyr døde. Foto: Ingebjørg Helena Nymo/ Veterinærinstituttet

Reinhelsetjenesten har undersøkt ulike prøver fra 37 rein. Av disse er det gjennomført 15 fulle obduksjoner, inkludert histologisk undersøkelse av hele kadaver.

Fortsatt et mysterium

Observasjonene og prøvene som er tatt er ikke forenlige med noen av de kjente smittsomme sykdommene hos rein. Dette gjelder kjente parasitter, bakterier og virus, samt tungmetallnivåer som kan påvises i lever.

– Leverprøver har blitt undersøkt for rottegift, og det er ikke påvist rottegift. Leverprøver er også blitt undersøkt for radioaktivitet, og heller ikke her er det påvist unormale nivåer, sier Torill Mørk, forsker- og veterinær ved Veterinærinstituttet og renhelsetjenetsen.no.

– Er dette fortsatt et stort mysterium?

– Det er hittil ikke funnet en årsak til sykdomsutbruddet hos rein på Herøy. Veterinærinstituttet jobber videre med saken sammen med Mattilsynet og andre involverte aktører, inkludert en rekke andre institusjoner både nasjonalt- og internasjonalt, sier Mørk.

Bonde Tor-Karstein Angel tar sjansen på at beitet i sommer går som normalt, og at dyrene forblir friske og i fin form.

– Vi er veldig opptatt av dyrenes trivsel og følger nøye med, sier Angel.