bønder-støtte - Bøndene får støtte fra Alliansen ny landbrukspolitikk

Alliansen ny landbrukspolitikk, bestående av 11 organisasjoner og ungdomspartier, støtter bøndenes brudd i jordbruksoppgjøret.

Alliansen, som foruten miljøorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner består av Rød, Grønn og Sosialistisk Ungdom, mener at statens tilbud til bøndene mangler tiltak for å bedre rekrutteringen til landbruket.

Bøndenes inntekter er viktige for å sikre et miljøvennlig landbruk, mener alliansen.

– Bønder tjener i dag under halvparten av industriarbeidere. Da er det ikke rart at mange slutter. Skal norske bønder kunne produsere mat, må det være attraktivt å drive landbruk. Landbruket som er miljøvennlig og basert på ressursene vi har i Norge, må prioriteres, sier alliansens leder, Øyvind Aukrust i Natur og Ungdom.

Alliansen ny landbrukspolitikk håper Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlags brudd med staten lørdag vil bidra til en debatt om situasjonen i næringen.

Aukrust er spesielt opptatt av kraftfôrpriser og prisen på råvarer fra landbruket, som blir bestemt gjennom jordbruksforhandlingene. Økte kraftfôrpriser kombinert med styrket tollvern og høyere målpriser er blant virkemidlene alliansen anbefaler.

Spire, Attac, Oikos, Bonde- og Småbrukarlagets ungdomsutvalg, Biologisk-dynamisk Forening, Norges Bygdeungdomslag og Latin-Amerikagruppene deltar også i Alliansen ny landbrukspolitikk. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2