Tvillingsaken:

Bollestad krever at Støre beklager

KrF-leder Olaug Bollestad reagerer kraftig på at statsminister Jonas Gahr Støre ikke kommer med en uforbeholden beklagelse til foreldrene til tvillingene Mille og Mina Hjalmarsen.

OPPRØRT: KrF-leder Olaug Bollestad er sterkt kritisk til at statsminister Jonas Gahr Støre ikke beklager til foreldrene til Mille og Mina Hjalmarsen. Foto: Kristian Myhre / TV 2
OPPRØRT: KrF-leder Olaug Bollestad er sterkt kritisk til at statsminister Jonas Gahr Støre ikke beklager til foreldrene til Mille og Mina Hjalmarsen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Onsdag kom granskingsrapporten til Statsforvalteren i Vestland. Den slår fast at tvillingene Mille og Mina Hjalmarsen ikke fikk forsvarlig helsehjelp før de døde.

Jentene ble kasteballer i psykiatrien og utsatt for en rekke lovbrudd. Rapporten mener samfunnet sviktet jentene som led av spiseforstyrrelse.

– Vanskelig?

Statsminister Jonas Gahr Støre ble onsdag to ganger spurt av TV 2 om han ville beklage til foreldrene. Det spørsmålet svarte han ikke på.

– Det en fryktelig vond historie. Det gjør fortsatt veldig dypt inntrykk, Det vi ser er at helsehjelpen sviktet. De har fått altfor dårlig og systematisk oppfølging av helsevesenet. Så får vi lære av det vonde og at det ikke skal skje igjen, svarte Støre.

Se intervjuet her:

Det får KrF-leder Olaug Bollestad til å fyre seg kraftig opp.

– Det er gjort feil! Det er lovbrudd! Hvor vanskelig kan det være å ta de ordene i sin munn? Jeg reagerer på at verken statsministeren eller helseministeren kommer på banen og beklager til foreldrene til Mille og Mina. Etter den knusende granskingsrapporten er det bare å legge seg padde flat, sier Bollestad til TV 2.

Under partilederdebatten på TV 2 i fjor sommer, var Bollestad den eneste partilederen som uoppfordret beklaget til Kirsti Skogsholm og Kim André Hjalmarsen da behandlingstilbudet til barn og unge i psykiatrien var tema i debatten.

Fortsatt helgestengt

Nå har hun en klar oppfordring til statsministeren.

– Jeg utfordrer regjeringa til å beklage det tvillingene måtte gjennom og til foreldrene som måtte stå i dette. Det er det minste de kan gjøre, sier Bollestad med adresse til Jonas Gahr Støre.

Statsministerens kontor er forelagt kritikken fra Bollestad, men har ikke besvart TV 2 sin henvendelse.

I sin knusende rapport slår Statsforvalteren i Vestland fast at det ikke var nødvendig kontinuitet i jentenes behandling. I helgene ble jentene skrevet ut av Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk.

Den klinikken holder fortsatt helgestengt.

– Sykehuset jobber med muligheten for å utvide døgntilbudet på Åsebråten. For pasienter som har behov for kontinuerlig oppfølging i en periode, vil det å ha et døgntilbud også i helgene på samme behandlingssted, være en bedre løsning, opplyser klinikksjef Andreas Joner i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Østfold.

FORTSATT HELGESTENGT: Kirsti Skogsholm er mor til tvillingjentene Mille og Mina. Her er hun tilbake ved Åsebråten barne og ungdomspsykiatrisk klinikk i Fredrikstad. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FORTSATT HELGESTENGT: Kirsti Skogsholm er mor til tvillingjentene Mille og Mina. Her er hun tilbake ved Åsebråten barne og ungdomspsykiatrisk klinikk i Fredrikstad. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det synes Olaug Bollestad er oppsiktsvekkende og bidrar til å undergrave et stortingsvedtak. For i juni 2022 la hun frem et representantforslag som ble vedtatt i Stortinget:

«Stortinget har i forbindelse med behandling av et representantforslag fra Kristelig Folkeparti, fattet følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen sørge for at alle psykisk syke barn og unge under 13 år som har behov for det, får tilgang på døgnbehandling både i ukedager og i helgene.»

– Dette vedtaket er ikke til å misforstå. Vi kan ikke ha det slik at helseforetakene lever sitt eget liv og ikke gjør det som Stortinget har vedtatt. Jeg tar for gitt at statsråden har instruert helseforetakene om at dette skal følges opp, sier Bollestad.

Stor pågang

TV 2 får også bekreftet fra Helsedirektoratet at avdelinger rundt om i Norge kan være stengt eller redusert i helgene, men at det er akutte døgntilbud for barn tilgjengelig i helgene.

HOLDER STENGT: Klinikksjef Andreas Joner ved Sykehuset Østfold. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
HOLDER STENGT: Klinikksjef Andreas Joner ved Sykehuset Østfold. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I Østfold blir barn med behov for døgnopphold i helg fortsatt flyttet.

– Dersom barn og unge under 13 år har behov for døgnopphold også i helg, blir de overført til 7-døgnseksjonen som avdelingen har i sykehuset på Kalnes for helgen, opplyser klinikksjef Andreas Joner.

Han bekrefter at det er stor pågang av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien i Østfold.

– Vi ser at den totale kapasiteten bør styrkes, sier klinikksjef Joner.

Olaug Bollestad er klar på at det må fylles på med ressurser til psykisk helse.

– Det har kommet en opptrappingsplan på 3 milliarder kroner over ti år. Det er mye penger, men det er ikke nok når vi vet hva det koster å drive denne behandlingen, mener KrF-lederen.

Dette har TV 2 avslørt

TV 2s reportasjer avdekket at barne- og ungdomspsykiatrien ikke hadde tilbud til personer med spiseforstyrrelser i helgene.

Mille og Mina ble også skrevet ut fra døgnplassene i psykiatrien og plassert i ulike barnevernsinstitusjoner til tross for sterke advarsler fra fagmiljøene. Både barnevernet, Bufetat, moren og faren mente det var fare for jentens liv og helse dersom de ble sendt til barnevernsinstitusjoner.

Flere instanser slo alarm om tvillingenes rusmisbruk på en barnevernsinstitusjon, hvor mor mente at jentene ble narkomane. I tillegg til å bli flyttet til 12 ulike barnevernsinstitusjoner, var de i kontakt med langt over 100 ansatte og behandlere.

TV 2 kunne også dokumentere at jentene under behandling for spiseforstyrrelser ble satt på psykosemedisiner, som har selvmordsfare som mulig bivirkning. De gjorde flere selvmordsforsøk med slike medikamenter, og andre ikke reseptbelagte medikamenter.

Da jentene rømte fra barnevernsinstitusjonen, har TV 2 avdekket at det ikke ble iverksatt nødsporing av jentenes mobiltelefoner. Dette til tross for at institusjonen varslet politiet om at det var fare for jentenes liv og helse. Spesialenheten har åpnet etterforskning etter TV 2s avsløring.