SONER HER: 33-åringen er plassert i et tiltak på Østlandet. Han er underlagt forvaring, på tross av at sakkyndige i 2019 konkluderte med at han var psykotisk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
SONER HER: 33-åringen er plassert i et tiltak på Østlandet. Han er underlagt forvaring, på tross av at sakkyndige i 2019 konkluderte med at han var psykotisk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ble erklært psykotisk – tre år senere soner han fremdeles straff

En 33 år gammel mann ble i 2019 erklært psykotisk, men tre år senere soner han fremdeles forvaringsstraff i et såkalt enmannsfengsel. En av Norges fremste psykiatere er sjokkert.

I 2011 ble en ung mann dømt til forvaring. Han hadde forsøkt å voldta syv tilfeldige unge kvinner, samt at han fullbyrdet en brutal overfallsvoldtekt.

Rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte altså med at mannen, som i dag er 33 år, var tilregnelig.

Men han fungerte dårlig i fengsel. I 2017 mente Ila fengsel- og forvaringsanstalt at det var nødvendig å finne en annen løsning.

Det førte til at han ble prøveløslatt til en bolig med døgnbemannet vakthold.

FORVARING: Mannen har sonet forvaringsstraffen sin i dette nabolaget siden 2017. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FORVARING: Mannen har sonet forvaringsstraffen sin i dette nabolaget siden 2017. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mens 33-åringen bodde her, gjorde han seg skyldig i nye lovbrudd, og han ble tiltalt på nytt.

Denne gangen ble det hentet inn nye sakkyndige som konkluderte med at mannen var utilregnelig på tidspunktet for ugjerningene.

– Da jeg hørte at han ble oppfattet som psykotisk, tenkte jeg at det var veldig bra. For da kunne man få en dom på tvungent psykisk helsevern, sier en av landets fremste psykiatere, Randi Rosenqvist.

Slik gikk det imidlertid ikke.

Brøt vilkårene

33-åringen soner under ordningen statlig finansiert prøveløslatelse – en ordning TV 2 har satt søkelyset på den siste tiden.

TV 2 har tidligere omtalt flere forhold rundt tiltaket der han oppholder seg. Blant annet har han fått se på «voldtektsrelatert porno» og har oppsøkt ofre i sosiale medier.

AKTIV I SOME: Mannen har denne kontoen på Instagram, der han har oppsøkt et tidligere offer. Foto: Kristian Myhre / TV 2
AKTIV I SOME: Mannen har denne kontoen på Instagram, der han har oppsøkt et tidligere offer. Foto: Kristian Myhre / TV 2

De nye lovbruddene, som gjorde at han måtte møte i retten på nytt, dreier seg først og fremst om at han forsøkte å voldta en kvinne som var ansatt for å passe på ham.

Han hadde også antastet en kvinnelig pasient på et sykehus og fremsatte drapstrusler mot flere personer.

Kriminalomsorgen mente lovbruddene var klare brudd på sikkerhetsinstruksen, og satte spørsmålstegn ved om Stendi, som drifter tiltaket, var egnet til å ha omsorgsansvaret for mannen.

Derfor ba kriminalomsorgen om at mannen skulle ut av prøveløslatelsesordningen, og ville i stedet ha ham tilbake i fengsel. Dermed måtte de ta saken til domstolen.

Rosenqvist: – Sjokkert

Det var i forbindelse med dette at det ble besluttet at den domfelte mannen måtte vurderes på nytt av sakkyndige. Deres oppgave var å ta stilling til hans mentale helsetilstand da han forsøkte å voldta den ansatte.

Rosenqvist hadde kjennskap til saken fra tidligere, og da det ble klart at han var psykotisk, tok hun det som en selvfølge at resultatet ville føre til at han ble overført til helsevesenet.

– Vi har hatt andre saker hvor nettopp det har skjedd, sier hun.

I stedet bestemte retten seg for at han skulle bli værende på prøveløslatelse.

– Jeg ble ganske sjokkert, og jeg mener alle aktørene i denne straffesaken har forsømt seg. De har ikke skjønt hva som var den riktige reaksjonen, både juridisk og faglig, sier hun, og fortsetter:

EKSPERT: Psykiater Randi Rosenqvist reagerer sterkt på at domfelte ikke ble flyttet til tvungent psykisk helsevern. Foto: Kristin Grønning / TV 2
EKSPERT: Psykiater Randi Rosenqvist reagerer sterkt på at domfelte ikke ble flyttet til tvungent psykisk helsevern. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det var diagnostisert en klar psykose kort tid før de straffbare handlingene. Da er det åpenbart en grunn til å idømme dom til tvungent psykisk helsevern, slik at vedkommende får den behandlingen han trenger som en psykotisk person, og ikke en straff som forvaring tross alt er.

– Lang prosess

Rosenqvist mener det ikke er unikt at utilregnelige personer sitter på ulike former for straffegjennomføring.

Hun sier hun har vært borti flere saker der de domfelte enten har vært utilregnelige hele tiden – eller at de har blitt det etter domfellelse.

Den siste tiden har også flere lignende saker nådd offentligheten, blant annet gjennom den såkalte Vollen-saken fra 2014, der Gjenopptakelseskommisjonen nylig besluttet at saken skal tas opp på nytt.

TV 2 har også omtalt flere saker der personer med ulike grader av psykisk utviklingshemming holdes i straffegjennomføring i svært mange år, når de ifølge dagens lovverk skulle vært på særreaksjonen tvungen omsorg.

Rosenqvist etterlyser et mer smidig system for å kunne flytte personer fra forvaringsinstituttet til alternative særreaksjoner.

– Det å få omgjort forvaring til tvungent psykisk helsevern er en lang prosess. Jeg er veldig bekymret for dem som straffes med forvaringsdom for lovbrudd som ble begått mens de var utilregnelige, sier Rosenqvist.

– Kan ikke svare

TV 2 har forsøkt å få klarhet i om overføring til helsevesenet var tema da saken var oppe i retten.

Statsadvokaten som førte denne saken for retten har permisjon fra embetet i dag. Carl Philip Fleischer har overtatt Jarlands portefølje.

– Siden jeg ikke var i retten, så vet jeg kun det som fremkommer av dommen. Jeg kan ikke besvare de spørsmålene som stilles, sier statsadvokaten.

Advokat Elise Stilloff, som har representert domfelte ved de anledningene spørsmål om fortsatt prøveløslatelse har vært behandlet i retten, har ikke besvart TV 2s henvendelser i denne saken.

Tidligere har hun ikke ønsket å kommentere saker om 33-åringen.