KOLLAPSET: En lastebil og en personbil var i ferd med å kjøre over brua da den kollapset. Foto: Geir Olsen / NTB
KOLLAPSET: En lastebil og en personbil var i ferd med å kjøre over brua da den kollapset. Foto: Geir Olsen / NTB

Ble anbefalt utbedret i 2016 – fylkeskommunen kan ikke bekrefte om det er gjort

TRETTEN (TV 2): Mandag morgen kollapset Tretten bru i Gudbrandsdalen. For seks år siden skjedde det samme med en bru av samme konstruksjon.

Klokken 07.34 mandag morgen fikk nødetatene melding om at Tretten bru på fylkesvei 254 i Gudbrandsdalen hadde kollapset.

En lastebil og en personbil befant seg på broen da den kollapset.

Skal granskes

Personene i bilene ble etter hvert gjort rede for, og er i god behold.

Statens vegvesen og Innlandet varsler mandag ettermiddag at de skal sette i gang en ekstern granskning av Tretten bru.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Et uavhengig fagpanel skal settes sammen. Statens vegvesen har også startet en kartlegging av inspeksjons- og tiltaksoversikt på broer med lik konstruksjon.

Ferdig i 2013

Tretten bru er en såkalt limtrebru. Den sto ferdig i 2013, og hadde en prislapp på 65 millioner kroner, ifølge entreprenørselskapet X Anlegg AS.

Statens Vegvesen var byggherre.

For kun seks år siden skjedde en lignende ulykke med en limtrebru i Norge. Da kollapset Perkolo bru ved Sjoa.

Brua var en ettfelts lokalveibru, og var en del av det nye E6-prosjektet mellom Ringebu og Otta. En tømmerbil var på brua under kollapsen.

KOLLAPSET: En lignende ulykke skjedde også i 2016. Da var en tømmerbil på broen. Foto: Bård Bårdløkken/ NTB
KOLLAPSET: En lignende ulykke skjedde også i 2016. Da var en tømmerbil på broen. Foto: Bård Bårdløkken/ NTB

Splitter ny

Perkolo bru var splitter ny da den kollapset, og kort tid etter ulykken kunne granskningskomiteen konkludere med at det skyldtes en prosjekteringsfeil.

Ifølge lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen var brua dimensjonert for 65 tonn, men kollapset da lastebilen på 31 tonn kjørte over.

I tillegg til Perkolo bru og Tretten bru er det syv andre bruer i Norge som er bygd med limtre.

* Moumbekken bru på riksvei 111 i Østfold

* Statsrådsveien på E6 i Akershus, Sundbyveien på fylkesvei 507 i Akershus

* Fjell-Leet på E6 i Akershus

* Blakkisrud bru på E6 i Akershus

* Sletta bru på E6 i Akershus

* Evenstad bru på fylkesvei 606 i Hedmark

* Nye Flisa på fylkesvei 206 i Hedmark

Ble kontrollert

Etter ulykken på Perkolo bru og funn av feil på Sundbyveien bru i februar 2016 opprettet Statens Vegvesen en faggruppe som skulle kontrollere en rekke limtrebruer.

Deriblant Tretten bru.

I rapporten ble det fastslått at det ikke var funnet lignende prosjekteringsfeil på noen av de andre bruene som ble kontrollert.

Det ble imidlertid avdekket noen mindre avvik. Tretten bru var en av dem.

Blant annet ble det anbefalt å vurdere forsterkning av enkelte knutepunkter på Tretten bru.

– Inspeksjonen oppdaget noen for korte dybler (skruer, journ.anm) i diagonal 5. Diagonalen står i trykk og overfører kreftene ved direkte opplegg. De for korte dyblene har liten betydning for kapasiteten, men er bestilt utskiftet, slo rapporten fast.

Fant råte, løse skruer og nagler

Ifølge en inspeksjonsrapport fra Statens vegvesen er det oppdaget råte og skader på treverket i brua, samt løse skruer og nagler.

Faksimile av inspeksjonsrapporten. Foto: Statens vegvesen
Faksimile av inspeksjonsrapporten. Foto: Statens vegvesen

I skadebeskrivelsen skriver inspektøren dette om skadene som ble registrert første gang 4. februar 2016:

– For korte eller manglende dybler, vann kan trenge inn og føre til følgeskader.

I rapporten er det vedlagt en rekke bilder som er tatt 4. februar 2016 og 28. oktober 2021.

«Utførelsesfeil» skal ifølge Statens vegvesen være årsaken til at det er funnet skader på trevirket i forbindelser, med fare for følgeskader.

«Prosjekteringsfeil» og «feil utforming» skal ha medvirket til lekkasje, fuktbelastning av trevirket og sprekker i slitelaget.

«Feil utforming» er oppgitt som skadeårsak til at det oppsto råte i Tretten bru. Foto: Faksimile fra inspeksjonsrapporten
«Feil utforming» er oppgitt som skadeårsak til at det oppsto råte i Tretten bru. Foto: Faksimile fra inspeksjonsrapporten

Det var NRK som først omtalte inspeksjonsrapporten der feilene er påpekt. Brua ble sist inspisert 3. juni i år.

– Fant ikke feil

Samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud Riseng, sier at Tretten bru har blitt inspisert to ganger de to siste årene.

Fylkeskommunen tok over ansvaret for inspeksjonen i 2020.

– Det var en hovedinspeksjon i juni 2021 og en rutinemessig kontroll i juni 2022. I begge inspeksjonene ble det ikke funnet feil som indikerte at dette kunne skje.

Riseng kan ikke bekrefte om Tretten bru ble utbedret etter rapporten fra Statens Vegvesen i 2016, og om de for korte skruene i bruen har blitt byttet ut.

Hun sier at det er en svikt i konstruksjonen som har forårsaket kollapsen.

– Vi har en jobb å gjøre nå som veieier for å finne ut hva som har skjedd og hvordan det kunne skje. Vi samarbeider med vegvesenet for å prøve å finne ut hva som har skjedd.

Riseng sier kraner har blitt rekvirert for å rydde på stedet og løfte bru-konstruksjonen opp.

– Det ble satt krisestab klokken halv ni i dag. Nå jobbes det først og fremst med å rydde veien. Det aller viktigste nå er at dette går bra og at ingen er skadet.

– Taler for seg selv

Jon Henning Prestegarden ledet faggruppen i Statens vegvesen som kontrollerte 12 trebruer etter kollapsen i 2016. Han sier at det er for tidlig å si noe om årsaken til at brua i Tretten kollapset.

– Rapporten som vi laget, taler for seg selv. Jeg vil ikke gjøre meg noen tanker om årsaken til at den kollapset. Nå må vi finne ut hva som har skjedd, sier Prestegarden til TV 2.

Avdelingsdirektør Ingvild Ytrehus i Statens havarikommisjon sier at det var politiet som varslet dem om brukollapsen mandag morgen.

– Vi vurderer å gå inn i en forundersøkelse, der vi samler inn opplysninger om hendelsesforløp og foretar tekniske undersøkelser på stedet, sier Ytrehus til TV 2.

Hun legger til at det er for tidlig å si noe om årsaken til brukollapsen i Gudbrandsdalen, men bekrefter at det vil være naturlig å se på tidligere brukollapser.

– Historikken knyttet til denne hendelsen vil være av interesse, sier Ytrehus.

– Uheldig

Det var Moelven Limtre AS som leverte materiale til både Perkolo og Tretten bru.

De var glade for at rapporten i 2016 slo fast at limtrebruer var trygge.

– I en så alvorlig sak er det vesentlig å luke ut usikkerhet for å kunne garantere publikum, utbygger og reisende at noe liknende aldri vil skje igjen, sa direktør i Moelven Limtre AS Rune Abrahamsen til AT.no.

Nå reagerer Abrahamsen på at nok en ny brukollaps har funnet sted.

– Jeg tenker at det er en tragedie, og tenker på de folkene som har vært involvert i brukollapsen og håper det går bra med alle sammen. Jeg ønsker de god bedring, sier Abrahamsen til TV 2.

Direktøren tror ikke dette betyr slutten på trebruer i Norge.

– Det ser jeg ingen grunn til. Det blir bare spekulasjoner. Nå må noen finne ut hva som har gått galt her, også må vi ta det derfra.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njå Bjørkmann bekrefter at Norconsult var involvert i prosjektering av Tretten bru.

– Kort tid etter at ulykken ble kjent opprettet selskapet en beredskapsorganisasjon som vir se på hendelsen sammen med Statens vegvesen, skriver Bjørkmann i en e-post til TV 2.

– Engstelig hver dag

Pressevakt i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Kjell Olafsrud sier det er bekymringsverdig at to bruer av samme konstruksjon har kollapset.

– Man er engstelig hver dag når man skal ut og kjøre. For lastebilsjåfører er det veien som er arbeidsplassen.

– Hva tenker du om situasjonen sjåføren her har vært i?

– Det er vanskelig for alle andre enn han som har vært der å si så noe om det, men det må være en traumatisk opplevelse. Han sitter med livet på vent til han blir redda, og henger i et snøre som kan ryke når om helst. Det er forbundet med stor fare om han skulle rase uti der.