Bistandsadvokat på tilregnelighetsjakt i barndommen

Mette Yvonne Larsen grillet psykiaterne i retten om hvorfor legenes beskrivelse av Anders Behring Breivik fra barndommen ikke tilsier at han er tilregnelig.

Larsen viste blant annet til journalen fra da tiltalte som fireåring oppholdt seg på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri sammen med sin mor, i forbindelse med skilsmissen fra faren.

Psykiateren som undersøkte ham som fireåring, ble avskåret fra å vitne i retten på grunn av taushetsplikt. I sin epikrise beskriver han flere bekymringsfulle trekk og sier seg bekymret for en «alvorlig psykopatologisk utvikling». Larsen viste også til et par skolerapporter fra barndommen.

– Hvorfor har dere ikke vurdert dette? Er ikke dette tegn på et barn som har en utviklingsforstyrrelse? spurte Larsen, som stanget mot de to psykiaterne i en lengre disputt om dette temaet.

– Ingen videre tegn

– Jeg finner ingen grunnlag for å sette dette inn i noen diagnostisk sammenheng. Det kan bare tolkes som at han var slik i denne perioden, men det var trolig situasjonsbetinget, svarte Sørheim.

Husby forsikret om at de har vurdert saken nøye, men viste til at verken mor, stemor eller andre opplysninger tilsier en kontinuerlig utviklingsforstyrrelse gjennom hele barndommen

En tidlig utviklingsforstyrrelse, som Aspergers eller den narsissistiske personlighetsforstyrrelsen Agnar Aspaas og Terje Tørrissen har gitt Breivik, kan bety at han ikke dømmes som utilregnelig.

– Kan ligge i bakgrunnen

Dommer Wenche Elizabeth Arntzen ville på slutten av dagen ha Sørheim og Husby til å utdype hvorfor de ikke har nærmere begrunnet hvorfor Breivik ikke har en personlighetsforstyrrelse.

– Det er slik at når man er diagnostisert psykotisk, skal man ikke vurdere personlighetsforstyrrelser. Men hvis slike personlighetstrekk vedvarer når lidelsen avtar, kan det gjøres en ny vurdering. Vi har for eksempel sett at noen får dyssosiale trekk og blir voldelige underveis i behandling for vrangforestillinger, svarte Husby.

De to bekreftet at de holder denne muligheten åpen. (©NTB) (©NTB)

Mer innhold fra TV 2