Bispemøtet nominerer Borg-bispen til ny preses

Bispemøtet nominerer biskopen i Borg, Helga Haugland Byfuglien, til det nye bispeembetet som preses i Den norske kirke.

Men Bispemøtet klarer ikke å innfri kravet fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om å nominere tre kandidater. Ingen andre enn Byfuglien har sagt seg villig til å være kandidater.

Kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) er orientert om nominasjonen, men har ikke gitt noen kommentar.

- Vi må etter dette konstatere at vi er i en situasjon hvor det ikke foreligger et nominasjonsvedtak som er i samsvar med regelverket, sier biskop Per Oskar Kjølaas.

Bispemøtet skal nå be Kirkerådet, bispedømmerådene og de stemmeberettigede tilsatte og menighetsråd vurdere om vedtaket bør gi grunnlag for utnevnelse, og om Byfuglien i så fall kan anbefales.

Byfuglien har vært biskop i Borg siden 2005. Hun ble i fjor høst valgt til preses i Bispemøtet. Hun er visepresident i Det lutherske verdensforbund og har vært generalsekretær i Norges KFUK-KFUM. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2