NYE METODER: Beslutningsforum for nye metoder sa mandag ja til blant annet fire metoder for kreftbehandling. Foto: Lise Åserud
NYE METODER: Beslutningsforum for nye metoder sa mandag ja til blant annet fire metoder for kreftbehandling. Foto: Lise Åserud

Beslutningsforum sa ja til fem nye metoder

Beslutningsforum har gitt klarsignal for fem nye behandlingsmetoder, deriblant fire kreftbehandlinger.

I alt ni metoder fikk nei i møtet mandag, skriver Dagens Medisin.

Fire kreftbehandlinger ble vurdert, og alle ble godkjent. Det gjelder Pembrolizumab (Keytruda), Enkorafenib (Braftovi), Atezolizumab (Tecentriq) og Streptozocin (Zanosar).

Noen av behandlingene er i bruk allerede, men er vurdert for nye områder.

Det gjelder blant annet Pembrolizumab som brukes mot lungekreft, men som mandag ble vurdert til bruk mot Hodgkin lymfom.

Under møtet ble det også foretatt såkalt revurdering av tre behandlinger for multippel sklerose (MS).

– For de tre MS-behandlingene så ble det nei på samtlige. Det henger sammen med at det ikke er inngitt endret pristilbud, sier leder Inger Cathrine Bryne av Beslutningsforum til Dagens Medisin.

Hun viser til at forrige gang Beslutningsforum behandlet saken, var det en forutsetning å få bedre pristilbud for å kunne godkjenne medikamentet ved et senere tidspunkt.

Også Katridekakog (NovoThirteen) innføres til behandling av episoder med gjennombruddsblødning under regelmessig profylakse.

Mer innhold fra TV 2