USAKLIG OPPSDAGT: Rianne Vogels erkjenner at det har vært tøft å stå i et voldsomt krysspress for sine uttalelser samt å ha mistet jobben i organisasjonen Papillon på grunn av Twitter-meldinger i transdebatten. Foto: Robert Reinlund / TV 2
USAKLIG OPPSDAGT: Rianne Vogels erkjenner at det har vært tøft å stå i et voldsomt krysspress for sine uttalelser samt å ha mistet jobben i organisasjonen Papillon på grunn av Twitter-meldinger i transdebatten. Foto: Robert Reinlund / TV 2
«Twitter-arbeidsrettssaken»:

Beskyldes for å ha spredt de mest «fucked up transfobiske ting»

Rianne Vogels (43) mener hun har vært utsatt for massiv trakassering og usaklig oppsigelse. Arbeidsgiver Papillon fastholder at oppsigelsen var saklig.

– Jeg er sjokkert over at dere ikke vil lytte, og at dere har hoppet til en konklusjon om at jeg er hatefull, det tar jeg veldig alvorlig. Og det tar jeg personlig.

Disse ordene tilhører Rianne Vogels (43) og falt under et drøftingsmøte mellom henne og arbeidsgiver Papillon våren 2022.

I etterkant har hun saksøkt sin arbeidsgiver for usaklig oppsigelse.

Rettsforhandlingene startet i dag.

TUNG DAG: – Det er vanskelig å se hverandre hverandre igjen. Vi var gode venner og kolleger, men nå føles det ubehagelig å få offentlig presentert sine private Twitter-ytringer, løsrevet og utenfor kontekst, for å karakterisere meg som type, sier Roanne Vogels. Foto: Robert Reinlund / TV 2
TUNG DAG: – Det er vanskelig å se hverandre hverandre igjen. Vi var gode venner og kolleger, men nå føles det ubehagelig å få offentlig presentert sine private Twitter-ytringer, løsrevet og utenfor kontekst, for å karakterisere meg som type, sier Roanne Vogels. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Mistet tillit

I sitt innledningsforedrag sa arbeidsgivers advokat at ytringene til Vogels om transpersoner og kjønnsidentitet, kan være brudd på straffeloven.

Under første dag i Hordaland Tingrett la saksøktes advokat frem lydopptak, gjort av Rianne Vogels.

I et av de to drøftingsmøtene påpekte Leïla Rezzouk, som er daglig leder i Papillon, følgende:

– Du har vært min høyre hånd, men jeg har mistet tilliten til deg.

BITTER KONFLIKT: De bygget opp Papillon sammen. I dag står de på hver side i en pågående rettssak. Her er daglig leder i Papillon Leïla Rezzouk under en pause i rettsforhandlingene. Hun ønsket ikke å kommentere saken i dag. Foto: Robert Reinlund / TV 2
BITTER KONFLIKT: De bygget opp Papillon sammen. I dag står de på hver side i en pågående rettssak. Her er daglig leder i Papillon Leïla Rezzouk under en pause i rettsforhandlingene. Hun ønsket ikke å kommentere saken i dag. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Rianne Vogels (43) og Leïla Rezzouk bygget sammen opp organisasjonen Papillon.

I retten anførte arbeidsgiver at noen av Vogels sine uttalelser i sosiale medier var transfobiske.

Saksøktes advokater vektla at arbeidstakers ytringer, standpunkt og holdninger, samlet sett, har en slik form, omfang, rekkevidde og innhold at de må anses som utilbørlige og illojale mot organisasjonen og organisasjonens formål.

Uklare årsaker

Vogels sine ytringer er ikke illojale, de er knyttet til pågående offentlige faglige og politiske debatter og ikke i strid med Papillons formål og verdier, forklarte advokat Birthe M. Eriksen.

Hun brukte mye tid i sitt innledningsforedrag på å forklare hvordan Vogels opplevde prosessen frem mot oppsigelsen.

– Hennes private ytringer ligger i kjernen av ytringsfriheten og diskrimineringsvernet for politiske og filosofiske meninger, presiserte Eriksen.

Det ble påpekt at det underveis i prosessen, før oppsigelsen, var det helt umulig å forstå hvorfor det gikk mot oppsigelse.

SAKSØKER: Rianne Vogels (43) representert ved advokatfullmektig Nils-Olav Nøss og advokat Birthe M. Eriksen fra ADI Advokater AS. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
SAKSØKER: Rianne Vogels (43) representert ved advokatfullmektig Nils-Olav Nøss og advokat Birthe M. Eriksen fra ADI Advokater AS. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

40 sider med tweets

Vogels fikk ingen begrunnelse, ifølge Eriksen, men derimot la arbeidsgiver omsider på bordet mer enn 40 sider med ulike tweets, retweets og likes, som skulle underbygge synspunktene til arbeidsgiver.

– Dette er tatt ut av kontekst og opplevdes utleverende og ubehagelig, sier Vogels til TV 2 etter første rettsdag.

Vogels har deltatt i debatter om tematikk relatert til kjønn på sosiale medier og blant annet skrevet om problemstillinger relatert til selv-identifikasjon av kjønnsidentitet.

Men hun avviser å ha trakassert personer eller uttalt seg diskriminerende.

TV 2 har bedt saksøktes advokater om en uttalelse, men de ønsket verken å la seg intervjue eller kommentere første rettsdag.

HØFLIG INNLEDNING: Rianne Vogels (v) hilser på motpartens advokatfullmektig, Nina Sørensen. I midten advokat Birthe M. Eriksen, som representerer Vogels i arbeidsrettssaken mot tidligere arbeidsgiver Papillion Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
HØFLIG INNLEDNING: Rianne Vogels (v) hilser på motpartens advokatfullmektig, Nina Sørensen. I midten advokat Birthe M. Eriksen, som representerer Vogels i arbeidsrettssaken mot tidligere arbeidsgiver Papillion Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Transdebatten

«Papillon skal være en møteplass for unge mennesker med krysskulturell- eller migrantbakgrunn, i alderen 15 – 30 år.»

Det skriver organisasjonen på egen nettside.

Rianne Vogels har saksøkt Papillon fordi hun fikk oppsigelse etter å ha ytret seg i sosiale medier i den såkalte «transdebatten».

Oppsigelsen kommer etter at Vogels hadde deltatt i disse.

«Fucked up»

I retten viste arbeidsgiver til en melding fra en person som viste til at Papillon ble identifisert med et Twitter-innlegg fra Vogels.

Vogels ble av denne personen anklaget for å ha «spredt de mest fucked up transfobiske ting».

Dette ble skrevet på Twitter 22. februar 2022, noen uker etter at en anonym person varslet Papillon om at Vogels hadde uttalt seg kritisk til transpersoner på Twitter.

Ikke lenge etter dette ble Vogels oppsagt.

Årsaken var at Papillon mener at Vogels har brutt lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver.

Vogels mener at oppsigelsen er usaklig.

– Gjengjeldelse

Advokat Eriksen sa i retten av Vogels ble utsatt for en umiddelbar sanksjonerings- og utstøtelsesprosess, etter et anonymt varsel, som endte i oppsigelse av saksøker fra sin stilling hos saksøkte.

– Jeg som person blir svertet, påpeker Vogels overfor TV 2.

Hennes arbeidsgiver ble varslet av en «Ron Scofield» som fortalte at Rianne Vogels hadde skrevet meldinger som latterliggjør transpersoner og ifølge Scofield har Vogels assosiert transpersoner med overgrep og kriminalitet.

REPRESENTERER PAPILLON: Advokatfullmektig Nina Sørensen (f.v), advokat Ida Brunborg, Leïla Rezzouk daglig leder i Papillon, Trine Lise Fromreide, partner og advokat i Simonsen Vogt Wiig og Nadia Jdaini som er styreleder Papillion Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
REPRESENTERER PAPILLON: Advokatfullmektig Nina Sørensen (f.v), advokat Ida Brunborg, Leïla Rezzouk daglig leder i Papillon, Trine Lise Fromreide, partner og advokat i Simonsen Vogt Wiig og Nadia Jdaini som er styreleder Papillion Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Spørsmålet retten skal ta stilling til, er om arbeidstakers bruk av sin ytringsfrihet innebærer en slik illojalitet overfor arbeidsgiver at det gir saklig grunn for oppsigelse av Rianne Vogels. Eller om hun har blitt offer for rettsbrudd som følge av sin bruk av ytringsfrihet, opplyser advokat Eriksen ved ADI Advokater AS.

– Denne saken omhandler arbeidstakers brudd på lojalitetsplikten og ikke ytringsfriheten alene, påpeker motparten.

HISTORISK RETTSSAK: Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
HISTORISK RETTSSAK: Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Vogels ble sagt opp fra stillingen som leder for økonomi og strategi i Papillon, en organisasjon har som mål å styrke krysskulturelle, unge mennesker til å stå i egne valg og være en møteplass for nettverksbygging og veiledning.

– Må kjennes ugyldig

Det ble fra saksøkers side nedlagt påstand om at oppsigelsen av Rianne Vogels kjennes ugyldig og at hun må dekke motpartens saksomkostninger.

Nils-Olav Nøss, advokatfullmektig ved ADI Advokater AS, presenterte i oppsummeringen kritikk mot arbeidsgiver. Det ble pekt på:
Mangelfull saksbehandling

Arbeidsgiver har ikke har lagt ytringsfrihet til grunn

Arbeidsgiver har ikke dokumentert andre arbeidsrettslige sanksjoner

Det ble påpekt at Papillon ikke har vist på hvilken måte den enkelte konkrete ytring innebærer brudd på lojalitetsplikt.

– Ytringene samlet sett

– Vogels er ikke sagt opp på grunn av enkelt ytringer, men ytringene samlet sett og hvordan dette fremstår, forklarer advokatfullmektig Nina Sørensen ved Simonsen Vogt Wiig.

FØR OPPSTART: Advokatfullmektig Nina Sørensen, partner og advokat Trine Lise Fromreide og i Simonsen Vogt Wiig. Til høyre Nadia Jdaini, styreleder i Papillon. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
FØR OPPSTART: Advokatfullmektig Nina Sørensen, partner og advokat Trine Lise Fromreide og i Simonsen Vogt Wiig. Til høyre Nadia Jdaini, styreleder i Papillon. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Sørensen mener arbeidstakers opptreden er uforenlig med organisasjonens virke.

Saksøktes advokat viste i sitt innledningsforedrag til Twitter-meldinger som Rianne Vogels enten har publisert eller «likt». Saksøkte har i stor grad lagt vekt på dette for å grunngi hvorfor Vogels fikk sparken.

Flere av Twittermeldingene ble omtalt som diskriminerende og generaliserende, og noen av de omhandler blant annet transkvinner som soner i kvinnefengsel.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Hordaland Tingrett.

Mer innhold fra TV 2