HØYESTE NIVÅ: I en rapport fra 2005 karakteriserer NGI deler av området hvor skredet gikk som svært risikofylt. Foto: Pål Sørum Schaathun
HØYESTE NIVÅ: I en rapport fra 2005 karakteriserer NGI deler av området hvor skredet gikk som svært risikofylt. Foto: Pål Sørum Schaathun
Gjerdrum-skredet:

Beskrevet som høyrisiko i 2005 - likevel ble det bygget flere hundre boliger i området

I en rapport fra 2005 får deler av området som nå er tatt av skred høyeste risikoevaluering. I mange år fortsatte likevel boligutbyggingen i Nystulia.

I 2008 ble de første boligene i prosjektet Gjerdrum Boliger solgt. Byggherre var Odd Sæther. Ifølge grunnboken ble seksjonering utført i juni 2008.Dette ble starten på et enormt byggeprosjekt i området Nystulia, som i 2020 består av over hundre boliger.Allerede tre år før de første boligene ble solgt, hadde NGI (Norges Geotekniske Institutt) vurdert faren for kvikkleireskred i området. Deres konklusjon: Det aktuelle området ble gitt risiko-klasse 5.Dette er den høyeste ri
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2