DØMT: Bernt Hulsker (43) har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel, men nektet likevel straffskyld for hatefulle ytringer i retten. Foto: Janne Møller-Hansen / VG via NTB
DØMT: Bernt Hulsker (43) har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel, men nektet likevel straffskyld for hatefulle ytringer i retten. Foto: Janne Møller-Hansen / VG via NTB

Bernt Hulsker dømt for rasisme

Tidligere TV-profil Bernt Hulsker (45) er dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer mot dørvakt Jwan Rasho (24). Han anker ikke dommen.

I tillegg er han dømt til å betale en bot på 15 000 kroner.

Betinget fengsel innebærer at han slipper å sone med mindre han begår nye lovbrudd de neste to årene.

Hulskers forsvarer Bernt Christian Birkeland sier til TV 2 at klienten hans først og fremst er glad for at retten har trodd på at han ikke hadde rasistisk hensikt.

– Han kan leve med at retten mener han handlet grovt uaktsomt, og at han ikke handlet forsettlig, med viten og vilje, slik påtalemyndigheten anførte.

– Til tross for at det er deler ved dommen som sikkert kunne vært diskutert videre, har han bestemt seg for å ikke anke dommen. Han ønsker nå å legge denne saken bak seg.

Hulsker: Var i «showmodus»

Saken ble offentlig kjent da Rasho fortalte sin historie til TV 2 i april i år.

KASTET UT HULSKER: Jwan Rasho (24) kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden. Han har tilbragt mange timer som dørvakt på Syng Mer i Oslo sentrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
KASTET UT HULSKER: Jwan Rasho (24) kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden. Han har tilbragt mange timer som dørvakt på Syng Mer i Oslo sentrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Under rettssaken forklarte Hulsker at han husker å ha brukt ordet «neger» i forbindelse med at Rasho, som dørvakt, tok kontakt med ham.

Hulsker var også tiltalt for å ha stilt Rasho spørsmålet «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» eller noe lignende. Det nektet Hulsker for å ha sagt.

Selv forklarte Hulsker at han denne kvelden var i «showmodus», og at han begynte å imitere en John Cleese-sketsj for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Her kan du lese Rashos versjon og Hulskers versjon, slik de har forklart seg i retten.

«På ingen måte morsomt»

Som del av John Cleese-parodien gikk Hulsker frem og tilbake inne på karaokebaren og gjorde nazihilsener.

Oslo tingrett skriver i dommen at dette ikke er relevant for om uttalelsene hans rammes av straffeloven. Dommerne beskriver oppførselen som «svært upassende».

Oslo tingrett konkluderer også med at tiltalte var full og at han befant seg i en «utkastelsessituasjon» da han brukte ordene «neger» og «hvit mann».

I RETTEN: Bernt Hulskers forsvarer, advokat Bernt Birkeland, ba i retten om en frifinnelse. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
I RETTEN: Bernt Hulskers forsvarer, advokat Bernt Birkeland, ba i retten om en frifinnelse. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

I dommen skriver Oslo tingrett at det å henvise til egen hudfarge og bruke n-ordet «på ingen måte er morsomt».

Hulsker sa i retten at ytringene kom som en spontan reaksjon da han skjønte at han måtte forlate karaokebaren, men at han aldri hadde noen rasistisk intensjon bak det han sa.

Retten mener at forsøket på å være morsom ikke endrer konteksten uttalelsene falt i til det bedre. «Heller tvert om», skriver retten.

«En språklig utvikling»

Under rettssaken forklarte flere vitner seg ulikt om detaljene fra den aktuelle kvelden på utestedet Syng Mer i Oslo sentrum, der VGTV hadde et koronautsatt julebord.

Detaljene i hva som ble sagt, når det ble sagt og hvordan det ble sagt, var dermed stridens kjerne i rettssaken.

FAGDOMMER: Irene Utgard Aasen, rettens administrator i saken mot Bernt Hulsker, har skrevet dommen. To av tre dommere mente Hulsker måtte dømmes for hatefulle ytringer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
FAGDOMMER: Irene Utgard Aasen, rettens administrator i saken mot Bernt Hulsker, har skrevet dommen. To av tre dommere mente Hulsker måtte dømmes for hatefulle ytringer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Det eneste alle likevel er enige om, er at Hulsker på et tidspunkt kalte Rasho en «neger». Oslo tingrett skriver følgende om bruken av dette ordet:

«Retten er enig i at neger har vært et nøytralt ord i norsk språk som ble brukt om folk med svart eller mørk hudfarge, og uten rasistiske undertoner. I 2022 er likevel bruken av ordet neger annerledes, og språkbruken har endret seg. Det har derfor klart nok skjedd en språklig utvikling, og de fleste unge og middelaldrende er fullt ut klar over hvor problematisk ordet neger er i dag, og at det er et krenkende ord.»

Dommerne er ikke i tvil om at Hulsker snakket til dørvakten da han brukte dette ordet, og at det skjedde i en situasjon der han var i ferd med å bli kastet ut.

I tillegg henviste han til seg selv som «hvit mann», slår retten fast.

«Om tiltalte i denne forbindelse ordrett sa «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» slik fornærmede har forklart, eller om tiltalte sa noe i retning av «skal du fortelle den hvite mann hva han skal gjøre», slik N.N. (sentralt vitne) har forklart, er vanskelig å si med sikkerhet.»

Retten mener at det uansett er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte sa noe i den retningen, og konkluderer med at meningsinnholdet er det samme.

Uenighet blant dommerne

Dommen er avsagt under dissens, der fagdommeren mener at Hulsker uten tvil har handlet forsettlig.

Flertallet, bestående av de to meddommerne, mener derimot at man ikke kan legge til grunn at Hulsker handlet med forsett, fordi han var i showmodus.

Det de tre dommerne er enige om, er at Hulskers uttalelser var svært klanderverdig, og det er grunnlag for sterk bebreidelse av tiltalte for å ha fremsatt de rasistiske uttalelsene.

Bernt Hulsker er derfor dømt for å ha handlet grovt uaktsomt.