Bernander vil bli grønn gründer

NHO-sjef John G. Bernander forsikrer at det ikke er noe dramatikk knyttet til hans avgang, selv om han fratrer etter bare tre år. Forgjengeren, Finn Bergesen jr, satt i 11.

Sørlendingen har bare brennende lyst til å være med i en gründerbedrift sammen med gamle venner i Kristiansand. Han betegner seg som en utålmodig 55-åring som nå velger butikk framfor politikk, og som slipper ukependling.

NHO-direktøren, med en fortid som blant annet rikspolitiker og kringkastingssjef, skal inn i bransjen for grønn kraft og småskala strømproduksjon.

Jobben blir å markedsføre en liten varmekraftmaskin som er til utprøving i Sverige, og som ifølge Bernander kan være det verden har ventet på. Hvis den altså innfrir forventningene. Fornybare varmekilder som biomasse, flis eller pellets skal gi billig strøm og varme.

NHO-sjefen har fått en hyggelig hilsen med på veien fra Youngstorget. Han betegner Roar Flåthen som ansvarlig motpart, men også medspiller. Fra annet hold har NTB fått høre at LO-lederen skal ha bannet så det lyste over at Bernander nå går av og at han må «lære opp» en ny NHO-sjef.

Fristende

NHO-president Kristin Skogen Lund skjønner at prosjekt er fristende for Bernander. Hun har nå nedsatt en ansettelseskomité, med blant andre seg selv som medlem, for å finne hans etterfølger som administrerende direktør.

– Vi skulle gjerne hatt Bernander med i flere år ennå. Men han er i sitt hjerte en kremmer, og jeg ikke overrasket over at han velger en annen retning. NHO er en sterk organisasjon med et aktivt styre, så her går livet videre, sier styrelederen til NTB.

Bernander har seks måneders oppsigelsestid og ingen avtale om etterlønn. Skogen Lund er innstilt på å være fleksibel.

– Jeg har forståelse for at han kan ønske å starte i sin nye virksomhet noe tidligere. Vi vil sette mye inn på å ha klar hans etterfølger, eller en midlertidig løsning, så tidlig som mulig. Bernander har bidratt til nødvendige endringer i NHO, og vi er svært godt fornøyd med hans innsats, sier hun.

Etterfølger

Skogen Lund, som til daglig er konserndirektør i Telenor, vil se seg vidt rundt etter Bernanders etterfølger.

– Dette en nøkkelposisjon i skjæringspunktet mellom næringsliv, politikk og samfunnsliv. Det kan godt hende vil skal lete andre steder enn næringslivet. Vi er åpne for et bredt spekter av kandidater, sier styrelederen.

Om det større bildet på arbeidsmarkedet sier Bernander at Norge er i en veldig spesiell situasjon, med lav ledighet, høy sysselsetting og til dels sterk etterspørsel etter arbeidskraft. Han mener Norge har en litt skummel tosporsøkonomi, der alt som smaker av petroleum og offshore, går så det suser, mens det øvrige av eksportutsatt næringsliv sliter med høy kronekurs og høyt kostnadsnivå.

– Arbeidsmarkedet er i ferd med å bli faretruende ensidig, advarer den avtroppende NHO-sjefen.

Frontfag

Bernander sier han gjerne blir med på statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) forslag om å drøfte gjennomføringen av årets lønnsoppgjør.

– Det gjør vi gjerne. Men vi kommer ikke til å gi oss på at det er den eksportutsatte delen av næringslivet, de bedrifter som lever av å selge varer og tjenester i et internasjonalt marked, som må sette rammen for lønnsoppgjørene framover, sier Bernander.

Som NHO-sjef har han engasjert seg sterkt i veibygging. Han ser med interesse på at Marit Arnstad (Sp) har tatt over som samferdselsminister.

– Vi var fornøyd med signalene fra forgjengeren, og Arnstad har sågar forsterket dem. Hun uttrykker et klart ønske om å se på nye finansieringsløsninger og modeller for gjennomføring. Dette er kjernen i samferdselsløftet til NHO. Vi har satt dagsordenen for denne debatten, og jeg regner med at min etterfølger setter denne ballen i mål, sier Bernander. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2