berit-skader-F - Uværsskader for 25 millioner kroner meldt inn

Så langt er det meldt inn 275 skader for til sammen 25 millioner kroner etter ekstremværet Berit. Det er færre skader enn fryktet, men tallet er ventet å stige.

– Når vannet har trukket seg tilbake vil det bli tydeligere hva slags skadeomfang vi får, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

FNO administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

– Forsikringsselskapene har så langt fått melding om 275 skader etter helgens uvær. Det tilsvarer erstatninger på rundt 25 millioner kroner. Dette er imidlertid høyst foreløpige tall, og de vil stige i dagene som kommer, forteller kommunikasjonssjefen.

I tillegg kommer erstatninger som utbetales fra Statens naturskadefond som følge av skader på private bruer, veier og annen infrastruktur.

– Det ser ut til at det er flest næringseiendommer som har blitt skadet av stormen, men erfaringsmessig vil vi få inn skademeldinger knyttet til privat eiendom og løsøre i den nærmeste uken, fortsetter Westby. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2