Berg-Hansen: – Rom for mer fiskeoppdrett

Det er fortsatt rom for økt fiskeoppdrett i Norge, forutsatt at det kan skje på en miljømessig bærekraftig måte, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Hun varsler også en trinnvis økning av markedsavgiften som går til felles markedsføring av norsk sjømat. Avgiften, som trappes opp til 0,75 prosent av eksportverdien, skal særlig styrke eksporten av hvitfisk.

En planlagt kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen er blitt utsatt på grunn av de omfattende lakselusproblemene. Men dersom næringen klarer å få sykdomsproblemene under kontroll, kan det igjen være aktuelt å diskutere en kapasitetsøkning, sier fiskeriministeren. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2