BEMANNINGSKRISE: Helsepersonellkommisjonen mener oppgavefordelingen må bli bedre i helsesektoren. Foto: Tore Meek / NTB
BEMANNINGSKRISE: Helsepersonellkommisjonen mener oppgavefordelingen må bli bedre i helsesektoren. Foto: Tore Meek / NTB
Ny rapport om bemanningskrisen:

Ber sykehusene prioritere hardere

Helsepersonellkommisjonen peker på en rekke alvorlige utfordringer og mener kompetansen i helsesektoren må brukes og organiseres bedre.

Torsdag legger den regjeringsoppnevnte Helsepersonellkommisjonen frem sin utredning om behovet for helsepersonell og kompetanse frem mot 2040. De har siden 2021 jobbet med problemstillingen.

TV 2 er kjent med deler av kommisjonens konklusjon.

De mener at det ikke er mulig å bemanne seg ut av utfordringene i helsektoren.

Utvalget peker på at det er nødvendig å se på oppgavefordelingen mellom sykepleiere, helsefagarbeidere og de 31 andre faggruppene i sektoren, mener utvalget.

Det er en mulig brannfakkel i et Helse- og omsorgs-Norge preget av profesjonskamp.

Ber sykehusene prioritere hardere

Kommisjonen peker også på en rekke andre alvorlige utfordringer i helsesektoren i årene fremover.

Særlig er utfordringene stor i kommunene. Derfor bør kommunene få en større andel av personellressursene fremover, mens sykehusene må prioritere hardere, skriver utvalget.

Kommisjonen mener det er helt avgjørende at den kompetansen som allerede finnes i helsesektoren brukes og organiseres bedre. For å oppnå dette må man også se nærmere på hvem som gjør hva rundt om i institusjonene, anbefaler kommisjonen.

Sliter med tilleggsoppgaver

Tonje Nathalie Søgård Tysland er aktivitør ved Villa Enerhaugen, en institusjon for yngre med demens i Oslo.

Hun svarer slik på spørsmålet om hva som er den største utfordringen i det daglige:

– Det er alle tilleggsoppgavene jeg har i tillegg til å jobbe som aktivitør. Jeg skal ha fokus på aktivitet ved å tilrettelegge og ha fokus på restfunksjoner. Men så får man deist ned i hodet en masse andre tilleggsoppgaver, som gjør at jeg får mindre tid til mine kjerneoppgaver, sier Søgård Tysland, som også er plasstillitsvalgt for YS-forbundet Delta på Enerhaugen.

TILLEGGSOPPGAVER: Aktivitør Tonje Nathalie Søgård Tysland får mange tilleggsoppgaver, som hun mener går utover hennes kjerneoppgaver. Foto: Sverre Saabye / TV 2
TILLEGGSOPPGAVER: Aktivitør Tonje Nathalie Søgård Tysland får mange tilleggsoppgaver, som hun mener går utover hennes kjerneoppgaver. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Utvidet ansvar og oppgaver

Også Fagforbundet, som organiserer de fleste helsefagarbeidere i Norge, mener deres grupper kan bidra til å løse noen av bemanningsutfordringene.

– Mange kunne hatt mye mer ansvar, hadde de fått kursing og opplæring, og dermed en mer riktig formell kompetanse for å gjøre flere arbeidsoppgaver, sier Steffen Schei, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, pleie og omsorg i bydel Alna.

HOVEDTILLITSVALGT: Steffen Schei er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet pleie og omsorg i bydel Alna. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2
HOVEDTILLITSVALGT: Steffen Schei er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet pleie og omsorg i bydel Alna. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Han påpeker også at mange i omsorgssektoren jobber i deltidsstillinger. Mer heltid vil også bidra til å løse noen av bemanningsutfordringene, mener Sheii.

Profesjonskamp

Tysland understreker at helse- og omsorgssektoren er avhengige av mange forskjellige profesjoner.

Hun ønsker at de ulike faggrupper får jobbe mer med det de er utdannet for, og at andre med lavere utdannelse heller kan ta seg av mange støttefunksjoner.

BEMANNINGSKRISE: Sykehusene blir bedt om å prioritere hardere fremover i kommisjonens rapport. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
BEMANNINGSKRISE: Sykehusene blir bedt om å prioritere hardere fremover i kommisjonens rapport. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tysland etterlyser større vilje til å gi utvidet ansvar til enkeltmedarbeidere, så lenge det faglige ansvaret ivaretas.

– Vi har jo 33 yrkesprofesjoner i helsevesenet. Jeg vil gjerne at alle kommer tydelig fram da. At vi ikke bare har fokus på en eller to yrkesgrupper.

– Og med en-to mener du sykepleiere og helsefagarbeidere, kanskje?

– Ja, blant annet. Det finnes så mye mer. Vi har audiografer, aktivitører, kokk, ernæringsfysiologer. Mange. Og alle er viktige. Sammen er vi gode, sier Søgård Tysland.