DEBATT OM STATSBORGERSKAP: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen svarte Stortinget torsdag. FOTO: Jonas Been Henriksen
DEBATT OM STATSBORGERSKAP: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen svarte Stortinget torsdag. FOTO: Jonas Been Henriksen Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ber Persen undersøke UDIs tilbakekall av statsborgerskap

– Flertallet svikter mennesker som har sterkt tilknytning til Norge, raste Tobias Drevland Lund (Rødt) da Stortinget stemte ned forslaget om foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap.

Både SV og Rødt argumenterte sterkt i Stortinget torsdag for at det i det miste blir utredet en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap.

– Det er skuffende at det politiske flertallet stemmer forslaget ned, sa Drevland Lund etter at representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre og Frp hadde forsvart dagens statsborgerlov i debatten.

Ifølge den nye statsborgerloven fra 2019 skal personer med lang botid i Norge, og som er godt integrert, kunne beholde statsborgerskapet selv om de oppga uriktige opplysninger da de kom.

Også hensynet til den enkelte og familien skal vektlegges når Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler slike saker.

Men såkalt innvandringsregulerende hensyn gjør at folk som har bodd i Norge i over 30 år, har barn og barnebarn her, er godt integrert og aldri har gjort noe kriminelt, likevel mister statsborgerskapet, påpekte Drevland Lund i debatten.

– Flertallet svikter mennesker som har sterk tilknytning til Norge, flertallet svikter barn som ikke kjenner noe annet hjemland enn Norge , flertallet svikter familier som har jobbene sine her og lever sitt liv her, og det er leit, raste Drevland Lund.

Barna taper

Han viste til saken om Omar Sayedahmad (38) i Stavanger, som ble utvist 14 år etter at han kom. Omar og ektefellen Hanne Tønnessen-Skeie måtte bryte opp et godt familieliv med to småbarn da Omar ble pålagt å reise til Jordan.

– Hvem taper mest, det er familien, det er barna som ikke får vokse opp med sin far, sa Drevland Lund.

SVs Grete Wold viste videre til at 44 barn er fratatt norsk statsborgerskap de siste to årene, til tross for at barn som hovedregel ikke skal bli fratatt sitt statsborgerskap.

– Vi ser en åpenbar urimelighet, og når vi som politikere ser det, plikter vi å agere, oppfordret Wold.

Høyres Mari Holm Lønseth advarte om at en foreldelsesfrist kan føre til at personer har pass med feil identitet, noe som kan svekke tilliten til norske pass.

– Det må være mulig å tilbakekalle et statsborgerskap, uavhengig av hvor lenge en person har oppholdt seg i Norge, sa hun.

Ap-krav om gjennomgang av praksis

Aps Siri Gåsmyr Staalesen, viste til at Utlendingsdirektoratet har gjennomgått vedtakene som gjelder barn, og konkludert med at de selv følger lovens bestemmelse om at barn som hovedregel ikke skal bli fratatt norsk statsborgerskap.

Ifølge UDI blir barn fratatt statsborgerskap kun i enkelttilfeller, der barn ikke har sterk tilknytning til Norge eller er i barnehagealder eller yngre.

Staalesen oppfordret til at regjeringen foretar en lignende gjennomgang av saker for personer over 18 år.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen er positiv til dette.

– Ut fra de momentene som har kommet fram i debatten, vurderer jeg en gjennomgang av hvordan forholdsmessigheten praktiseres, for å få forsikringer om at lovgivers intensjon blir ivaretatt, sa Persen.

Hvordan lang botid blir vektlagt hører med i en slik gjennomgang, bekreftet Persen.

Ap gikk til høyre

Under voteringen stemte Ap sammen med Senterpartiet, Høyre, Frp, mens det tredelte forslaget fra Rødt og SV fikk støtte fra Venstre, KrF og MDG.

Partiene fordelte seg på samme måte under voteringen av et såkalt løst forslag om å henlegge saker om tilbakekall, og vri ressursbruken til andre asyl- og oppholdssaker, bortsett fra at også KrF stemte mot dette.