SAMEFOLKETS DAG. Statsminister Jonas Gahr Støre og sametingspresident Silje Karine Muotka under feiringen av samefolkets dag i Oslo rådhus i 2022. De møtes etter planen igjen i Karasjok 8. mars. Foto: Terje Pedersen / NTB
SAMEFOLKETS DAG. Statsminister Jonas Gahr Støre og sametingspresident Silje Karine Muotka under feiringen av samefolkets dag i Oslo rådhus i 2022. De møtes etter planen igjen i Karasjok 8. mars. Foto: Terje Pedersen / NTB
Sterk samisk kritikk mot regjeringen

Ber om unnskyldning fra Støre og regjeringen

De samiske organisasjonene mener regjeringen er passive i Fosen-saken. Sametingspresidenten mener statsministeren må engasjere seg og komme med en beklagelse overfor samene.

Det er nå 16 måneder siden Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag var i strid med både menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse. Og fremdeles er det ingen løsning i sikte. Saken legger en demper på feiringen av samefolkets dag 6. februar.

De samiske organisasjonene og reindriftsutøverne vil ha vindmølleparkene som er omfattet av Høyesterettsdommen revet. Mens myndighetene vil utrede saken.

– Vi vil sette i gang et utredningsprosjekt, sier olje- og energiminister Terje Aasland til TV 2.

Det betyr at flere sider ved Høyesterettsdommen skal undersøkes nærmere gjennom forskjellige utredninger. Og dermed vil det gå minst ett år, sannsynligvis flere, før det ender med en konklusjon.

MÅ RIVES. Roan Vindpark på Fosen i Trøndelag. Samiske organisasjoner mener staten må sørge for at dette anlegget rives. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
MÅ RIVES. Roan Vindpark på Fosen i Trøndelag. Samiske organisasjoner mener staten må sørge for at dette anlegget rives. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Ingen kunnskap

Lederen for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Inge Even Danielsen, synes det er merkelig at Olje- og Energidepartementet (OED) behøver mer fakta enn det Høyesterett har levert.

– Nå bør myndighetene respektere dommen. Vi har krevd at de må være ferdige med sine vurderinger og komme med en avklaring innen sommeren, sier Danielsen til TV 2.

Han har ingen tro på at det er mulig å utrede seg ut av situasjonen. Han er også i tvil om det finnes fagfolk på reindrift som er villige til å gå inn i dette utredningsprosjektet. Og han er sterkt kritisk til OED's saksbehandling.

– De vi har møtt i OED har liten eller ingen kunnskap om reindrift. Vi har møtt rystende holdninger og for oss har det vært komisk å høre på deres utlegninger, sier han til TV 2.

– Overtramp

Fosen reinbeitedistrikt er delt i to sidaer, eller driftsgrupper. Terje Haugen er leder av den nordligste sidaen. Han er enda mer uforsonlig i sine uttalelser. Han mener statsministeren burde ha grepet inn.

– Støre opptrer som en totalt handlingslamma dott som ikke har gjort noe for å få fortgang i behandlingen av denne saken. Det er veldig rart at ikke statsministeren er mer aktiv, sier Haugen, som fremdeles er medlem i Arbeiderpartiet.

– Men jeg kommer ikke til å fornye medlemskapet i partiet, sier han.

HANDLINGSLAMMA. Terje Haugen er leder for ett av de to reinbeitedistriktene på Fosen. Han mener statsminister Støre er handlingslamma i denne saken.
Foto: Ole Martin Wold / NTB
HANDLINGSLAMMA. Terje Haugen er leder for ett av de to reinbeitedistriktene på Fosen. Han mener statsminister Støre er handlingslamma i denne saken. Foto: Ole Martin Wold / NTB

De er svært misfornøyde med at regjeringen ikke har tatt hensyn til høyesterettsdommen. Og at de heller ikke har fått møte politikerne. Haugen sier at de opplever et forferdelig stort overtramp. De avbøtende tiltakene som regjeringen har snakket om, er nytt beiteareal i stedet for det de har mistet. Men Haugen mener at det ikke finnes alternativer i området.

– Det blir ikke mer beiteareal av flere utredninger, sier han til TV 2.

På Stortinget har samene støtte fra SV. Stortingsrepresentant og nestlederkandidat Lars Haltbrekken mener at det er helt uakseptabelt at regjeringa fortsatt ikke har gjort noe for å avslutte menneskerettighetsbruddet på Fosen.

– Det var en enstemmig Høyesterett som slo fast at vindkraftutbygginga på Fosen bryter menneskerettighetene. Samene på Fosen har mista sitt viktigste vinterbeite-område og de må fortsatt leve med de alvorlige konsekvensene av dette menneskerettighetsbruddet. Det er en skam for rettstaten Norge at menneskerettighetsbruddet på Fosen ikke er avslutta, sier han til TV 2.

– Trenering

Han mener at regjeringa trenerer vedtaket i Høyesterett som allerede har vurdert at avbøtende tiltak ikke er nok.

– Regjeringa må nå komme med en plan for riving av anleggene og hvordan områdene skal føres tilbake til naturen, sier Haltbrekken.

RIV. SV og Lars Haltbrekken mener de angjeldende vindparkene på Fose må rives, Foto: Terje Bendiksby
RIV. SV og Lars Haltbrekken mener de angjeldende vindparkene på Fose må rives, Foto: Terje Bendiksby

TV 2 har bedt departementet vurdere hvor lang tid et utredningsprosjekt vil ta. Men det har de ingen formening om. Utredningsprosjektet er heller ikke igangsatt.

– Departementet utelukker ingen alternativer når det gjelder videre oppfølging i Fosen-saken. Nå handler det om å skaffe til veie et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag gjennom nye utredninger, skriver statssekretær Elisabeth Sæther i OED til TV 2.

Også i Sametinget er det sterke reaksjoner på at ingenting skjer i denne saken. Sametingspresident Silje Karine Muotka venter fremdeles på en beklagelse og en unnskyldning fra regjeringen. Hun har bedt om et møte med statsministeren om denne saken for flere måneder siden.

– Jeg har bedt om et møte med statsministeren og jeg vil ha en beklagelse. Denne dommen må få konsekvenser. En alvorlig feil har skjedd, konsesjonen var et brudd på de samiske menneskerettighetene, og når en urett har skjedd må de beklage, sier Muotka til TV 2.

– Må på banen

De krever at virksomheten på Fosen opphører og at anlegget må vekk.

– Vi må ha rettssikkerhet i dette landet og regjeringen må forsikre oss om at dette ikke skjer igjen, sier hun.

Sametingspresidenten har hatt møter med olje- og energiministeren om denne saken, men nå vil hun ha statsministeren på banen. Hun vil ta opp denne saken ved første anledning. Og det kan bli 8 mars da planen er at statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Sametingets plenumssamling i Karasjok. Sametingspresidenten prøver å ikke la denne saken ødelegge for feiringen av samefolkets dag.

– Saken er en verkebyll som må finne sin løsning. Men nettopp fordi vi har sånne krevende saker i hverdagen betyr det ekstra mye å ha en festdag der vi feirer, sier hun til TV 2.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en melding til TV 2 at han har forståelse for at denne saken er en belastning for reindriftssamene på Fosen.

– Regjeringen tar saken på største alvor. Vi skal sikre at staten oppfyller sine folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk, sier Støre i en kommentar.