Ber om tilrettelegging for gravide

Gravide bør så langt det er mulig få tilrettelagt sine arbeidsoppgaver for å unngå at de blir smittet av svineinfluensa, anbefaler Folkehelseinstituttet.

Mange gravide som foreløpig ikke er vaksinert, eller ikke kan vaksineres med pandemivaksinen, ønsker sykmelding. Legene må her forholde seg til vanlige regler for sykmelding, mener instituttet. Men gruppen bør så langt som mulig få tilrettelagt sine oppgaver for om mulig å unngå eksponering i arbeidssituasjonen.

Alle gravide skal få tilbud om vaksine etter tolvte uke av svangerskapet.

Folkehelseinstituttet mener at i løpet av kort tid må vi forvente at risikoen for eksponering vil være like stor i private og sosiale situasjoner som i arbeidet, slik at skjerming vil ha liten betydning. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2