Ber om full gjennomgang av prøveløslatelser etter TV 2-avsløring

Kriminalomsorgsdirektoratet ønsker nå en full gjennomgang av prøveløslatelser. De ber Justis- og beredskapsdepartementet ta grep.

DIREKTØR: Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, ber om en bred evaluering. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
DIREKTØR: Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, ber om en bred evaluering. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Gjennom en serie reportasjer har TV 2 satt søkelys på en lite omtalt ordning, der forvaringsdømte prøveløslates i boliger og små institusjoner rundt om i landet.På tross av at staten har tatt en regning på mer enn én milliard kroner siden 2002, har det aldri blitt gjennomført noen evaluering av ordningen - noe flere har tatt til orde for at bør skje etter TV