KJEMPER SAMMEN: Etter flere års kamp mot Norsk pasientskadeerstsatning kan Maren Auve og far Per Allan Auve vinne frem. Saken kan også føre til endringer i NPE-praksis. Foto: Robert Reinlund / TV 2
KJEMPER SAMMEN: Etter flere års kamp mot Norsk pasientskadeerstsatning kan Maren Auve og far Per Allan Auve vinne frem. Saken kan også føre til endringer i NPE-praksis. Foto: Robert Reinlund / TV 2
Pasientskadeerstatning:

Ber om full gjennomgang av omstridt NPE-praksis

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) møter aldri pasientene som sender inn krav om erstatning etter svikt i helsevesenet.

Statsråd Kjersti Toppe (Sp) mener at NPE-praksisen må utredes og om nødvendig endres.

– Jeg mener at det er naturlig å ta en gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning og hvordan de praktiserer denne ordningen. Og spesielt det at de aldri møter den skadelidte, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Toppe er lege og har i flere år vært helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. TV 2 intervjuet henne få dager før hun ble utnevnt til statsråd.

Toppe som nå er barne- og familieminister, uttaler til TV 2 i dag at hun ser at det er naturlig at saken følges videre opp Helse- og omsorgsdepartementet.

Toppe reagerte imidlertid sterkt da hun ble vist TV 2-reportasjen om småbarnsmor Maren Auve (21).

REAGERER PÅ PRAKSIS: Barne- og familieminister Kjersti Toppe er lege og har i årevis jobbet med helsesaker. Hun mener NPE-ordningen bør gjennomgås. Foto: Ditlev Eidsmo
REAGERER PÅ PRAKSIS: Barne- og familieminister Kjersti Toppe er lege og har i årevis jobbet med helsesaker. Hun mener NPE-ordningen bør gjennomgås. Foto: Ditlev Eidsmo

Fikk ikke erstatning

Da Maren Auve var ni år gammel fikk hun en hodeskade etter et stygt fall fra hesteryggen.

RIDEULYKKE: Maren var nå år gammel da hun falt av hesten og fikk en hodeskade. Hodeskaden ble ikke oppdaget på sykehuset. Foto: Privat
RIDEULYKKE: Maren var nå år gammel da hun falt av hesten og fikk en hodeskade. Hodeskaden ble ikke oppdaget på sykehuset. Foto: Privat

En sykehustabbe gjorde at hodeskaden ikke ble oppdaget før hun fire år senere ble operert for kreft. En annen tabbe av sykehuset, gjorde at Maren ikke fikk tilbud om rehabilitering etter rideulykken.

Spørsmålet er i hvor stor grad denne svikten har påført Maren «medisinsk invaliditet».

Ingen sakkyndige har møtt Maren

NPE har konkludert med at sykehustabbene har gjort Maren 14 prosent medisinsk invalid. Sakkyndige som kom frem til dette, gir uttrykk for at det er stor usikkerhet knyttet til konklusjonen.

AVSLAG: 21-åringen har fått avslag på erstatning, under tvil. Nå viser det seg at ingen sakkyndige har snakket med eller utredet Maren. Foto: Robert Reinlund / TV 2
AVSLAG: 21-åringen har fått avslag på erstatning, under tvil. Nå viser det seg at ingen sakkyndige har snakket med eller utredet Maren. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Nå viser det seg at ingen sakkyndige har møtt Maren, og for å foreta en nærmere vurdering av skaden.

NPE-sakkyndig plasserte henne ett fattig prosentpoeng under grensen for 15 prosent medisinsk invalid, som ville gitt Maren om lag 700.000 kroner i erstatning.

Per Allan Auve har kjempet i flere år for at datteren skal vinne frem i saken mot NPE.

Kjersti Toppe ble mildt sagt overrasket da TV 2 fortalte at NPE-sakkyndige aldri møter de skadelidte.

– Overrasket

– Nei, jeg var overrasket over å høre det. Jeg forstår jo at de baserer seg på skriftlig dokumentasjon, men når det er vanskelige tilfeller og grundige avgjørelser som må tas, så hadde jo jeg forventer at de snakker og hadde møte med den skadelidte. Det hadde jeg, fastslår Toppe.

Toppe utelukker ikke at den omstridte NPE-praksisen har med økonomi å gjøre.

– Dette må vi få fram, fastslår Toppe overfor TV 2.

Møter ikke skadelidte

Til TV 2 sier NPE at det er vanlig praksis å ikke møte skadelidte for nærmere samtale eller utredning.

VANLIG PRAKSIS: Vibeke Bugge Møllhausen som er avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sier at man ikke møter pasientene for nærmere utredning. Foto: Truls Aagedal / TV 2
VANLIG PRAKSIS: Vibeke Bugge Møllhausen som er avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sier at man ikke møter pasientene for nærmere utredning. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er slik vi i NPE baserer oss på en skriftlig saksbehandling, og det grunnen til at vi da ikke møter erstatningssøker, opplyser Vibeke Bugge Møllhausen, avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Flere advokater reagerer på NPE-praksisen også forteller at forsikringsselskapene derimot ofte møte pasientene for å avklare saker best mulig.

Vil ha gjennomgang

– Jeg mener at det er naturlig å ta en gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning og hvordan de praktiserer denne ordningen. Og spesielt at de aldri møter den skadelidte.

Toppe vil nå sørge for at det blir en full gjennomgang av NPE-praksis, og utelukker ikke at man vil sørge for at praksisen endres.

– Å få til en gjennomgang er noe som en ny regjering kan ta initiativ til. Jeg mener det er helt naturlig. Og så får vi se da hva som er begrunnelsen for at eventuelt å ikke endre praksis. Men da må jo de begrunnelsene være veldig gode for jeg forstår ikke helt at det skal være så steilt som jeg oppfatter at systemet er i dag.

Domstolen: – Bedre å utrede

– At sakkyndige ikke undersøker skadelidte er en innvending som gjelder de sakkyndiges arbeid i pasientskadesaker generelt, sier Hasse Benberg, som representerer Maren Auve i konflikten med NPE.

Han mener Marens skadetype likevel er av en slik art at det er vanskelig å se for seg at den sakkyndige kan ha et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere skaden, uten å ha snakket med eller undersøkt henne.

STØTTER SEG TIL DOMSTOLEN: Advokat Hasse Benberg viser til uttalelser fra domstolen som han mener styrker saken til klienten Maren Auve. Foto: Robert Reinlund / TV 2
STØTTER SEG TIL DOMSTOLEN: Advokat Hasse Benberg viser til uttalelser fra domstolen som han mener styrker saken til klienten Maren Auve. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Marens skade kan vanskelig beskrives fullt ut i journaler, i motsetning til for eksempel bruddskader, forklarer Benberg til TV 2.

Advokaten til Maren mener også at det er et poeng at domstolene har uttalt at det må legges til grunn at de spesialistene som undersøker den skadelidte har et bedre grunnlag for å si noe som invaliditetsgraden, enn spesialister som kun har lest journalene.

– Vurderingene til spesialister som har undersøkt pasienten, skal derfor veie tyngre som bevis, fastslår Benberg.