STRAFF: Politiadvkat Vibeke Stolp Ekeland ved Innlandet politidistrikt ber om fra fire og et halvt til ett år ubetinget fengsel for de fire som er tiltalt i Tolga-bortføringen Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
STRAFF: Politiadvkat Vibeke Stolp Ekeland ved Innlandet politidistrikt ber om fra fire og et halvt til ett år ubetinget fengsel for de fire som er tiltalt i Tolga-bortføringen Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
Tolga-rettssaken:

Ber om fire år og seks måneder fengsel for «oppdragsgiveren»

Aktor Vibeke Stolp Ekeland ba om fengselsstraffer fra fire år og seks måneder til ett år for de fire som er tiltalt for bortføring av den da 20 år gamle mannen fra familiens hjem i Tolga natt til 2. januar i fjor.

– Det saken gjelder er en brutal invadering av et familiehjem, sa politiadvkat Vibeke Stolp Ekeland, da hun startet sin prosedyre i Østre Innlandet tingrett i dag .

– Det er et voldelig og voldsomt inngrep i deres eget hjem, Fornærmede er blitt dratt med mot sin vilje og har fått skytevåpen rettet mot hodet.

– Foreldrene fryktet det var siste gang de så sønnen. Det er dette det dreier seg om, sier aktor.

KNUST: Kidnapperne knuste seg veg inn i huset med en spade. Sønnen i huset ble skutt med revolveren under kidnappingen. Foto: Politiet
KNUST: Kidnapperne knuste seg veg inn i huset med en spade. Sønnen i huset ble skutt med revolveren under kidnappingen. Foto: Politiet

Stolp Ekeland fremholder at alle de tiltalte skal svare for en grov frihetsberøvelse. To av dem skal svare for grov voldsbruk.

Én skal i tillegg svare for grov narkotikakriminalitet.

Skarpt oppdrag

Bortføringen strakk seg fra rundt 02 natt til søndag 2. januar i fjor, fram til søndag kveld.

Stolp Ekeland sier under sin prosedyre at hele hendelsesforløpet må sees i sammenheng.

Revolveren er brukt fra første stund, fra før foreldrene utgjorde noen trussel.

Kidnapperne var kledd for det påtalemyndigheten kaller et skarpt oppdrag, en hadde på skuddsikker vest og de var maskerte.

Bildebevisene i Tolga-saken Foto: Politiet
Bildebevisene i Tolga-saken Foto: Politiet

Også foreldrene til den nå 21-år gamle mannen ble utsatt for drapstrusler. Disse ble fremført ved at våpen ble rettet mot faren.

Forskjellige grader av medvirkning

Det er fire tiltalte og aktor fremholder at de skal straffes ut i fra sine forskjellige roller i bortføringen. Hun starter med 24-åringen som politiet mener har bestilt bortføringen, fordi 21-åringen skal ha stjålet blant annet narkotika fra ham.

– Han har selv erkjent at han har medvirket til frihetsberøvelsen, sier Stolp Ekeland.

– Det er ikke tvil om at han ikke var med på stedet.

Hun sier rollen hans er sentral fordi han hadde eierandel i det stjålne godset og han var selv redd for represalier. Han ville derfor ha tak i fornærmede.

Hun mener det er et helt bevisst valg fra 24-åringen å ikke bli med for å følge opp det som skjer på Tolga.

– Han var klar over at det var foreldrenes hus, sier hun.

– Etter påtalemyndighetens syn hadde han forsett for alle de handlingene som er nevnt i tiltalen. Det var han som sendte med revolveren og han var klar over at den var ladd.

Politiadvokaten mener frihetsberøvelsen alene fortjener en straff på fengsel i 3 år og 6 måneder. I tillegg skal han straffes for grov narkotikaovertredelse, noe politiadvokaten mener også bør gi en straff satt til rundt tre og et halvt år.

Det er formildende at han har erkjent forholdene. Samlet påstand for 24-åringen er derfor ubetinget fengsel i fire år og seks måneder.

Ikke redningsoppdrag

– Han har hevdet å være på et redningsoppdrag. Dette mener påtalemyndigheten er en oppkonstruert forklaring for å minske eget straffeansvar, sier Stolp Ekeland om 28-åringen som hadde både skuddsikker vest og revolver da han utførte kidnappingen.

– Hvis dette virkelig var et redningsoppdrag ville det ikke vært noe behov for å bruke revolveren.

Hun mener dette er en kidnapping og det var planlagt at den da 20 år gamle mannen skulle tas med, om nødvendig med makt.

– Vi har hørt at han ikke hindret 25-åringen i å utøve vold, sier hun med henvisning til hva de tiltalte har forklart tidligere under rettssaken.

Etter påtalemyndighetens syn er det tilfeldig hvem som gjør hva der oppe.

Påtalemyndigheten mener han har medvirket til de handlingene 25-åringen utførte. Derfor la hun ned påstand om ubetinget fengsel i 3 år og 2 måneder for 28-åringen

Ber om 2 år og 8 måneder for 25-åringen

Også 25-åringen som kjørte bilen til Tolga og deltok i selve bortføringen har erkjent handlingen.

GJENSATT: Kidnapperne kjørte av veien med leiebilen og måtte ta drosje fra Koppang til Hamar. Foto: Politiet
GJENSATT: Kidnapperne kjørte av veien med leiebilen og måtte ta drosje fra Koppang til Hamar. Foto: Politiet

– Som han selv sier, fornærmede skulle være med, koste hva det koste ville, sier politiadvokat Stolp Ekeland.

Hun regner fengsel i tre år og seks måneder i utgangspunktet, men 25-åringen meldte seg selv for politiet og erkjente rollen sin. Og han skal ha hatt hadde den minst fremtredende rollen på Tolga.

Derfor er påstanden ubetinget fengsel i 2 år og 8 måneder.

Ett år for 26-åringen

Om den siste tiltalte, 26-åringen som kjørte bilen med den fornærmede fra Hamar til Oslo etter at kidnapperne hadde kjørt av veien, mener aktor det ikke er troverdig at han ikke skjønte at fornærmede ikke var med frivillig.

– Han var med på å lokaliseres 21-åringen og hadde kunnskap om hva som skulle skje, sier Stolp Olsen.

– Han har også kjennskap til miljøet og hvor langt de er villig til å gå for å inndrive gjeld. Det er bare sjåførens egen forklaring som sier at han ble truet til å kjøre videre.

Hun mener den 26 år gamle tidligere realitydeltakeren hadde andre handlingsalternativer, som for eksempel å låne bort bilen.

– Han velger å kjøre bilen til tross for hva han har forstått på dette tidspunktet. Derfor er grov overtredelse også riktig for ham.

Fant flere titalls siders narkoregnskap

Den siste dagen med høring av vitner, før aktor startet sin prosedyre, ble brukt til å gå igjennom det politiet mener er et omfattende narkotikaregnskap.

Regnskapet, som i følge kriminalteknikerne besto av mellom 30 og 40 sider, ble funnet på telefonen til 24-åringen som politiet mener er oppdragsgiver for bortføringen. Funnet har ført til at 24-åringen også er tiltalt for kjøp og salg av narkotika.

I tiltalen står det: I perioden oktober til desember 2021 i Oslo og/eller andre steder omsatte han narkotika ved at han ervervet ca. 6255 gram hasj, ca. 861 gram kokain og ca. 484 gram marihuana. I samme periode solgte han ca. 5183 gram hasj, ca. 1103 gram kokain, ca. 4801 gram marihuana og ca. 313 gram MDMA.

I regnskapet er det nevnt en rekke begreper som viser kjøp og salg av forskjellige typer stoff.

RETTEN SETTES: Klart for prosedyrer i Tolga-rettssaken i Østre Innlandet Tingrett. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
RETTEN SETTES: Klart for prosedyrer i Tolga-rettssaken i Østre Innlandet Tingrett. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Den tiltalte selv sa i retten at store deler av det som var ført opp i regnskapet tilhørte andre personer og at han førte regnskapet fordi han fikk betalt for det.

24-åringen har derfor bare erklært delvis straffeskyld for denne posten.

Vesentlig for høyt

24-åringens forsvarer, Marius Ihlebæk sier til TV 2 at han er av den oppfatning av at straffepåstanden ligger vesentlig for høyt.

– Det er ikke i overenstemmelse med det sammenlignende rettspraksis ligger på. Det vil vi si noe om i våre prosedyrer i morgen, sier han.

FORSVARERNE: 24-åringens forsvarer, Marius Ihlebæk til venstre. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2
FORSVARERNE: 24-åringens forsvarer, Marius Ihlebæk til venstre. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Hvordan forholder din klient seg til at påtalemyndigheten mener han er en oppdragsgiver for bortføringen?

– Han bestrider å ha vært leder eller oppdragsgiver overhodet og jeg mener bevisførselen bekrefter hans forklaring i forhold til hvilken rolle han har hatt og for såvidt også hvilken rolle han ikke har hatt, sier forsvareren.

– Han bestrider å ha sendt de av gårde. Det er ikke en riktig betegnelse, men at han har hatt en rolle i forbindelse med bortførelsen, det er korrekt.