Politivoldsaken i Kongsberg:

Ber om 60 dager ubetinget fengsel

BUSKERUD TINGRETT (TV 2): Spesialenheten mener det er formildende at tiltalte er politi, og vil dømme han til 60 dagers ubetinget fengsel. Forsvaret ber om full frifinnelse.

VOLDSTILTALT: Politimannen i 30-årene risikerer fengselsstraff etter en voldshendelse i fjor høst. Foto: Politiet
VOLDSTILTALT: Politimannen i 30-årene risikerer fengselsstraff etter en voldshendelse i fjor høst. Foto: Politiet

Fredag avsluttes rettssaken mot den voldstiltalte politimannen i Kongsberg. Politimannen nekter straffskyld og mener volden han utsatte de to fornærmede for var helt nødvendige tjenestehandlinger.

I sin prosedyre tok aktor, Marit Oliver Storeng, utgangspunkt i at en sivil person ville fått minst 120 dager i fengsel for grov kroppskrenkelse.

– Etter bevisførselen er det etter mitt syn bevist utover enhver rimelig tvil at N. N. har forholdt seg som beskrevet i tiltalen, sier Storeng.

AKTOR: Marit Oliver Storeng i Spesialenheten for politisaker fører påtalemyndighetens sak i retten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
AKTOR: Marit Oliver Storeng i Spesialenheten for politisaker fører påtalemyndighetens sak i retten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Deretter la hun ned påstand om 60 dagers ubetinget fengsel for tiltalte, altså halvparten av det hun mener en sivil ville fått for de samme lovbruddene.

Tiltaltes forsvarer, John Christian Elden, har diametralt forskjellig syn på beviskjeden og ber om at hans klient frifinnes.

Viser til Høyesterett

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å fravike utgangspunktet for ubetinget fengsel, sier Storeng.

Hennes begrunnelse for at tiltalte skal straffes mildere enn en sivil person, handler blant annet om at Høyesterett tidligere har gitt politiet et visst spillerom for feilvurderinger i forbindelse med krevende operative hendelser.

– N. N. hadde ikke sittet her i dag hvis det ikke var for at han var politi og hadde plikt til å gripe inn i den situasjonen som oppsto mellom Simensen og vekteren. Kollegaene til N. N. grep også inn, men det er måten han grep inn på som er grunnen til at han sitter her i dag, sier Storeng.

Les tiltaltes forsvarer sine argumenter for hvorfor de ber om full frifinnelse lenger ned i saken.

– Må være formålstjenlig

Aktor brukte tid på å redegjøre for politiets mandat som samfunnets sivile maktapparat.

Her understreket hun at maktbruk må være formålstjenlig og at politiet må opptre saklig, nøytralt og hensynsfullt i møte med publikum.

– Sterkere midler enn hva som strengt tatt er nødvendig er altså ikke noe man kan bruke etter eget forgodtbefinnende fordi det fremstår som mer lettvint eller praktisk, sier Storeng.

Av skjerpende omstendigheter legger aktor blant annet vekt på den allmenne rettsfølelsen og samfunnets tillit til politiet.

– Styrken, kraften, intensiteten og farepotensialet overfor Simensen tillegges vekt i skjerpende retning. Det må anses som tilfeldigheter at Simensen ikke ble påført verre skader, sa Storeng også i prosedyren.

Av formildende omstendigheter trakk hun fram at politimannen er suspendert fra stillingen sin og at han har fått signaler om at han vil bli avskjediget dersom han dømmes.

– Kunne ikke vært mer unødvendig

I denne saken mener påtalemyndigheten at voldsbruken «ikke kunne vært mer unødvendig».

– Simensen var ikke mistenkt. Han var ingen gjerningsperson som skulle pågripes, slik man kanskje har fått inntrykk av. Han var en full ung mann som hadde kommet i klammeri med en dørvakt på byen, sier Storeng.

SKADER: Slik så fornærmede Simensen ut kort tid etter episoden på Esso-stasjonen. Foto: Privat
SKADER: Slik så fornærmede Simensen ut kort tid etter episoden på Esso-stasjonen. Foto: Privat

Aktor viser også til at tiltaltes kollegaer, som sto i samme situasjon, ikke oppfattet at det skjedde noe som tilsa at det var behov for å bruke fysisk makt.

– Alle har forklart at de ble overrasket over at situasjonen eskalerte og at N. N. hoppet et par steg i maktpyramiden.

Ber om full frifinnelse

Etter aktors innledningsforedrag redegjorde bistandsadvokat Ida Kristine Kolstad for erstatningskravene de fremmer på vegne av de fornærmede.

Kravet er på henholdsvis 80.000 kroner til Simensen og 50.000 kroner til Teigen.

Rettssakens siste punkt, er forsvarets prosedyre.

Advokat John Christian Elden mener bevisførselen har avdekket at hans klient opptrådte innenfor lovens rammer, basert på situasjonsforståelsen tiltalte hadde der og da.

FORSVARET: Den tiltalte politimannen forsvares av advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
FORSVARET: Den tiltalte politimannen forsvares av advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Etter min oppfatning så er det bevist at det er en gyldig lovlig og fornuftig tjenestehandling å legge fornærmede i bakken, sier Elden.

Torsdag vitnet de tre politikollegaene som var på Esso-stasjonen da tiltalte la Kevin Simensen i bakken og begynte å slå. Ingen av kollegaene vet den dag i dag hva som var foranledningen til dette.

Likevel påpekte politivitnene at de mener tiltaltes situasjonsforståelse må vektlegges tungt.

Trakk frem kniv og batong

– Selv om det ikke skulle ha vært sagt noe, så er ikke maktpyramiden sånn at man skal følge alt oppover. Det finnes eksempler på at politiet starter på toppen, med å skyte, gitt situasjonen, sier Elden.

Forsvareren mener det at Simensen hadde hendene i lomma var et uromoment for politiet, som også er med på å begrunne tiltaltes handlinger.

BESLAG: Politiet beslagla en kniv og en batong, som den ene av de to fornærmede hadde med seg på byen den aktuelle kvelden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
BESLAG: Politiet beslagla en kniv og en batong, som den ene av de to fornærmede hadde med seg på byen den aktuelle kvelden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Simensen står med hendene i lomma. Der kan det være hva som helst. Skytevåpen, drapskniver, batong. Politiet må ha kontroll, ellers kan det plutselig bli trukket fram en kniv.

Det viste seg at Simensen hadde med seg både kniv og batong denne natten. Tiltalte og de andre politifolkene har alle sammen forklart at de ikke kjente til dette da situasjonen på Esso eskalerte.

Våpnene ble aldri brukt, men underveis i slagsmålet mellom Simensen og tiltalte havnet batongen på bakken.

Ett hovedbevis

Siden onsdag har rettens aktører argumentert for sine syn på saken.

Tiltalte risikerer også å miste jobben dersom domstolen finner at hans voldsbruk mot de to fornærmede, Kevin Simensen og Kristian Teigen, ikke var forsvarlig bruk av makt.

Selv nekter han straffskyld og har forklart at bruk av slag og batong var helt nødvendig i det han beskriver som en uoversiktlig trusselsituasjon.

Hans forsvarere har i forkant av fredagens prosedyrer varslet at de kommer til å legge ned påstand om full frifinnelse.

Det viktigste beviset i saken er en overvåkingsvideo fra Esso-stasjonen der episoden utspant seg.

Videoen viser store deler av hendelsesforløpet.

Slag og batongbruk

Overvåkingsvideoen, som er uten lyd, viser en situasjon som eskalerer voldsomt på kort tid.

Tiltalte utsetter fornærmede Simensen for minst 16 slag, samt slag med batong. Det kommer også fram av videoen at han slår fornærmede Teigen to ganger med batong.

Sentralt for forsvaret har vært et vitne som har forklart at han ble drapstruet av de fornærmede, samt funn av en kniv og en batong i jakka til Simensen.

Selv om ingen av politibetjentene på stedet var klar over at fornærmede hadde med seg disse våpnene, mener forsvaret at beslagene har stor betydning for skyldspørsmålet.

Forsvaret mener også at videoen viser at Simensen gjør et utfall mot tiltalte i forkant av voldsbruken, noe de anfører at kan være med på å forklare hvorfor deres klient handlet som han gjorde.

Dette er saken:

  • 30. oktober 2022: Kevin Simensen (27) og hans kamerater var på byen.
  • Rundt klokken 01.45 møtte de politiet utenfor en bensinstasjon. Det endte med at de ble utsatt for vold, før de ble kjørt til arresten.
  • Simensen ble anmeldt for vold mot politiet, men saken endret karakter da Spesialenheten så videoen fra overvåkningskameraet på bensinstasjonen.
  • Videoen viser at Simensen blir slått minst 16 ganger, blant annet mot hodet. Den viser også at han blir slått med en teleskopbatong.
  • Nå er politibetjenten tiltalt etter straffeloven § 272, som handler om å utøve vold mot en annen person, samt for straffeloven § 172, som handler om «å ha utøvd offentlig myndighet og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt».
  • Det er Spesialenheten for politisaker som fører saken i retten for påtalemyndigheten. Tiltalte nekter straffskyld.

– Lapp i panna

Tiltalte har beskrevet saken som en stor belastning, især på grunn av lekkasjer av videoer og saksdokumenter til pressen.

Han mener lekkasjene har bidratt til ensidig fremstilling av saken og forhåndsdømming av ham.

– Jeg føler at jeg har en svær lapp i panna hvor det står: «Dømt. Ferdig». Det har vært helt jævlig å stå i, sa tiltalte gråtkvalt under sin frie forklaring på onsdag.

Etter siste rettsdag vil de tre dommerne, bestående av én fagdommer og to meddommere, trekke seg tilbake og vurdere bevisførselen.