Ber kraftprodusentene spare på vannet til vinteren

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Øst-Norge var i uke 34 på det laveste nivået de siste 20 årene. Kraftprodusentene må slå av krana og spare på vannet til vinteren, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

BEKYMRET: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er bekymret over at ikke magasinfyllinga er bedre enn den har vært den siste uka. Foto: Truls Aagedal / TV 2
BEKYMRET: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er bekymret over at ikke magasinfyllinga er bedre enn den har vært den siste uka. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Øst-Norge er på 56,8 prosent. Det er hele 6,2 prosentpoeng mindre enn på samme tid i fjor, som også hadde rekordlav fyllingsgrad.

– Med tørt vær og lite tilsig kan vi heller ikke forvente at magasinfyllingen øker den nærmeste tiden, sier direktør Inga Nordberg i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For Sørvest-Norge var fyllingsgraden i forrige uke 63,4 prosent. Der økte også kraftproduksjonen litt i uka som gikk.

Økningen skyldes mer vindkraftproduksjon, mens vannkraftproduksjonen hadde en liten nedgang.

VANNKRAFT: Det er lav vannstand i Rosskreppfjorden er en innsjø i Sirdal og Valle kommune i Agder. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
VANNKRAFT: Det er lav vannstand i Rosskreppfjorden er en innsjø i Sirdal og Valle kommune i Agder. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Bekymret

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier vannkraftprodusentene fortsatt må holde igjen på vannet og spare det som spares kan til vinteren.

– Jeg er bekymret over at ikke magasinfyllinga er bedre enn den har vært den siste uka, sier han til NTB.

– Nå er det viktig at man fortsatt sparer på vann og unngår å bruke vann hvis man kan spare det til vinteren. Sånn at vi klarer på sikre forsyningssikkerheten gjennom vinteren som kommer.

Krevende situasjon

Mens fyllingsgraden er på bedringens vei helt sør i landet og i midtre deler av Vestlandet, betegner Aasland situasjonen som «mer kritisk» på Østlandet.

– Jeg skulle ønske det var mer vann, sier han.

Han kaller situasjonen krevende, men sier at sannsynligheten for at det blir aktuelt med rasjonering av vann, er lav.

– Vi ser at tiltakene vi har iverksatt, virker, sier han.

I forrige uke økte imidlertid strømeksporten, og både Rødt og Frp etterlyste begrensninger og politiske tiltak.

Lav eksport

– Eksporten av kraft fra sørlige Norge er lav for årstiden sammenlignet med de siste ti årene. Det til tross for at prisene i landene rundt oss er svært høye, sier Nordberg.

I det tredje området som NVE opererer med, som gjelder Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, var magasinfyllingen derimot 90,3 prosent, opp 0,3 prosentpoeng for sist uke. Dette er rekordhøy fyllingsgrad de siste 20 årene.

Variasjonene fra forrige uke i kraftproduksjonen som er rapportert inn til NVE, er små.

I kontakt med produsenter

Direktoratet opplyser at de har hatt dialog med noen av produsentene for å få vite mer om risikovurderingene de gjør. Nordberg i NVE sier at det fortsatt produseres svært lite kraft.

– NVE har hatt gode møter med enkelte produsenter om risikovurderinger og behovet for å ha kraft gjennom vinteren. Det er de enkelte produsentene som selv skal foreta beslutninger om produksjon og disponering av kraften, sier hun.

Utover høsten øker normalt magasinfyllingen, men det avhenger av nedbørsmengdene og internasjonale forhold. Så lenge gassprisene er høye, kan man vente at de norske strømprisene også blir høye.