Benytter kontantstøtte i kortere perioder enn før

Bedre barnehagedekning fører til at færre trenger kontantstøtte. De som får støtte, benytter den nå i en kortere periode.

– Mye av nedgangen i bruk av kontantstøtte kan forklares ved at den bedrede barnehagedekningen har økt valgfriheten for småbarnsforeldrene, sier direktør Hilde Olsen i Nav.

62 prosent av foreldre til barn født i 2007 hadde i oktober to år senere mottatt konstantstøtte i en eller flere måneder. I 1998 var andelen 91 prosent, viser en fersk analyse fra Nav.

Det har også blitt mer vanlig å benytte kontantstøtten i en kortere periode. Gjennomsnittlig uttak av kontantstøtte sank fra 20 måneder for barn født i 1998 til drøyt 13 måneder for barn født i 2006.

Yrke og utdanning har stor betydning. Mødre innen renhold og pleie- og omsorgsyrker benytter ordningen mest. Leger, systemutviklere, programmerere, dataingeniører eller datateknikere bruker ordningen minst.

– Dette er yrker som gir mulighet for høy lønn, slik at kontantstøtten i liten grad kompenserer for tapt arbeidsinntekt, sier Olsen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2