Oppdaget alvorlig teknisk feil

Bekymringsmeldinger til barnevernet har blitt slettet: – Ekstremt alvorlig

Feilen er ikke isolert til Bergen kommune - og kan potensielt gjelde 244 norske kommuner. Det var en helsesykepleier som oppdaget feilen.

FLERE MELDINGER SLETTET: På grunn av en teknisk feil har bekyrmingsmeldinger til barnevernet blitt slettet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
FLERE MELDINGER SLETTET: På grunn av en teknisk feil har bekyrmingsmeldinger til barnevernet blitt slettet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Kommunen har avdekket alvorlige tekniske feil som gjelder overføring av bekymringsmeldinger mellom leverandørsystemet og Nasjonal portal for bekymringsmeldinger.

En bekymringsmelding kan sendes inn av hvem som helst dersom man er bekymret for om barn og unge er utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

Flere meldinger har blitt slettet uten at disse har fått feilmelding eller mottatt av barnevernstjenesten. Feilen har ligget i systemet siden september 2020.

Det er 21 meldinger som har blitt slettet.

– Dette er ekstremt alvorlig, sier byrådsleder Rune Bakervik.

Helsesykepleier oppdaget feilen

Det var en helsesykepleier som oppdaget feilen i Vismas barnevernssystem Familia. Det viser avviksmeldingen Bergen kommune sendte til Datatilsynet, som TV 2 har fått innsyn i.

«En bekymringsmelding sendt via den nasjonal portal for bekymringsmelding kom ikke frem til barneverntjenesten sitt fagsystem», står det.

Helsesykepleieren sendte 1. februar i år en bekymringsmelding om to barn i Bergen kommune. Helsesykepleieren fikk kvittering på at meldingen var sendt, men over en måned senere den 10. mars, hadde hun ikke hørt noe fra barnevernstjenesten.

Deretter tok helsesykepleieren kontakt med mottaket hos barnevernet, som bekreftet at barnevernet ikke hadde mottatt meldingen.

Bergen kommune varslet Datatilsynet om avviket 15. mai.

Her er bekymringsmeldingene

Her er oversikten over bekymringsmeldingene som ble slettet:

Kommunen vet ikke om de 21 slettede meldingene har blitt fulgt opp, men jobber videre med å få mer informasjon.

– Bergen kommune ber alle som har sendt inn bekymringsmeldinger om å sende på nytt, sier byråd Line Berggreen Jacobsen for barnevern og sosiale tjenester.

BEKYMRINGSMELDING: Her er bekymringsmeldingene som Bergen kommune har delt på sine nettsider. Foto: Bergen kommune
BEKYMRINGSMELDING: Her er bekymringsmeldingene som Bergen kommune har delt på sine nettsider. Foto: Bergen kommune

Meldingene har blitt sendt i perioden 1. januar 2021 til 16. mai 2023.

Har du tips til saken? Kontakt journalisten på rano.tahseen@tv2.no eller 94174647.

Har rammet flere

Nasjonal portal for bekymringsmeldinger er driftet av Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS).

Programleverandøren Visma sier til TV 2 att feilen ligger i deres systemer. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
Programleverandøren Visma sier til TV 2 att feilen ligger i deres systemer. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Feilen er ikke isolert til Bergen kommune - og gjelder flere norske kommuner. Både Tromsø og Oslo kommune bekrefter til TV 2 at de bruker samme system som Bergen og er også rammet.

Tromsø forteller at det så langt er fire meldinger som kan ha blitt slettet.

– En melding er borte, og de tre andre skal vi kunne gjenopprette, forteller Anne Lium Berger, seksjonsleder for barn og familie i Tromsø kommune.

SVIKT: Rundt 244 kommuner kan være rammet av samme feil. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
SVIKT: Rundt 244 kommuner kan være rammet av samme feil. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Oslo kommune har også en avtale med Visma og har hatt samme systemfeil. Helseetaten er i dialog med leverandør for å kartlegge i hvilken grad vi er berørt og for å få rettet eventuelle feil.

Eksistert i snart tre år

Programleverandøren Visma opplyser at det er 244 kommuner som bruker dette systemet til selskapet.

De opplyser at svakheten har eksistert i systemet siden 2020.

– Svakheten har eksistert i systemet siden integrasjonen ble satt i produksjon fra september 2020, sier selskapet i en pressemelding.

– Det er et fagsystem som heter «Familia» som barnevernet bruker i ulike kommuner. Fagsystemet har hatt en integrasjon mot bekymringsportalen til KS, sier kommunikasjonsrådgiver Lage Bøhren i Visma til TV 2.

244 kommuner i Norge bruker dette systemet. Visma opplyser om at ikke alle kommuner som bruker dette systemet, er rammet.

– Samtidig er det blitt klart fra våre egne videre undersøkelser at feilen også har vært til stede i systemene til andre kommuner.

Stian Svendsen, administrerende direktør i Visma Enterprise sier at feilen er rettet, og at de nå jobber med å se hvordan feilen skjedde.

Han kan ikke si noe om hvor mange kommuner det dreier seg om, eller hvor mange meldinger som kan ha gått tapt.

– Vi gjør alt vi kan for å se hvor i våre rutiner dette har glippet.

Relatert

Mer innhold fra TV 2