VILLA SULT: Den private klinikken for behandling av spiseforstyrrelser får kritikk for manglende somatisk oppfølging av barn og unge Foto: Sverre Saabye
VILLA SULT: Den private klinikken for behandling av spiseforstyrrelser får kritikk for manglende somatisk oppfølging av barn og unge Foto: Sverre Saabye
Statsforvalteren oppretter tilsynssak:

Bekymringsmelding mot Villa Sult for behandling av barn med spiseforstyrrelser

Lederen for en av Oslos barne- og ungdomspsykiatriske klinikker ber Statsforvalteren vurdere om Villa Sult skal få fortsette å ta imot og behandle barn med spiseforstyrrelser.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har startet undersøkelser av bekymringsmeldingen mot Villa Sult, som kom 16. desember i fjor. Det bekrefter kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard til TV 2.

TV 2 har fått innsyn i bekymringsmeldingen, som er innsendt av avdelingsleder og overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Trude Fixdal.

TV 2 har vært i kontakt med Fixdal, men hun vil ikke uttale seg om bekymringsmeldingen.

I meldingen skriver Fixdal at hun og de andre lederne av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Oslo har flere negative erfaringer med Villa Sult.

«Det er flere erfaringer med sviktende oppfølging av spesielt somatisk tilstand, og Villa Sult følger ikke nasjonale anbefalinger om Familiebasert terapi (FBT) slik BUP-ene i Oslo gjør.» skriver Fixdal.

Videre ber hun om at Statsforvalteren gjør en prinsipiell vurdering av om det er riktig å la Villa Sult fortsette å ta imot pasienter som er barn og unge under 18 år med spiseforstyrrelser når de ikke følger nasjonale, faglige anbefalinger.

«Fagområdets oppfatning er at man bør vurdere om Villa Sult skal behandle barn og unge under 18 år dersom de ikke ivaretar sentrale deler av behandlingen.» skriver hun.

«Fagområdet» viser til et ukentlig felles møte med lederne for de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Oslo, etter det TV 2 forstår.

Oppretter tilsynssak

I meldingen blir det vist til at BUP Vest tok i mot et barn som hadde vært til behandling ved Villa Sult en tid, uten at det forelå noen vekt, eller mål på balansen mellom høyde og vekt (KMI) fra klinikken eller fastlegen.

– Vi bekrefter å ha mottatt en bekymringsmelding og at det er opprettet tilsynssak basert på denne bekymringsmeldingen. Vi skal gi et utfyllende svar til statsforvalter med frist 30. januar, sier faglig direktør Bente Sommerfeldt ved Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser, som driver Villa Sult, til TV 2.

Overlot ansvaret til foreldrene

Behandleren hadde reist til utlandet, og foreldrene skal ha fått beskjed om at de selv måtte ta ansvar for å få hjelp til somatisk oppfølging av barnet i spesialtjenesten, ifølge bekymringsmeldingen.

«De har ikke tatt kontakt med oss», heter det.

«Vi reagerer på at Villa Sult ikke har sørget for at barnet er fulgt opp somatisk, ettersom de hevder å ha rutiner for dette», skriver avdelingslederen og overlegen ved BUP Vest.

– Dette er en klage, og det er ikke konkludert i saken. Vi kjenner oss ikke igjen i det som det vises til å være mangelfull oppfølging i denne saken, sier Sommerfeldt.

TV 2 har vært i kontakt med faren til barnet, som sier at foreldrene ikke har opplevd noe negativt i forbindelse med behandlingen på Villa Sult.

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen, og vi opplever ikke at vi er blitt dårlig fulgt opp, verken av Villa Sult eller BUP Vest. Barnet er på bedringens vei, sier han.

Ifølge faren ble barnet veid og undersøkt somatisk underveis i behandlingen på et annet sted i regi av Villa Sult.

Foreldrene kommer til å be Statsforvalteren om å se bort fra bekymringsmeldingen angående deres barn.

Ble sykere og sykere

Avdelingslederen viser i bekymringsmeldingen til at BUP Vest har en annen pasient, som var til behandling ved Villa Sult vinteren 2021, og som ble innlagt på Ullevål Universitetssykehus med en livstruende somatisk tilstand,

TV 2 har tidligere omtalt klagen på Villa Sult for behandlingen av denne pasienten, som bare ble sykere og sykere og tilslutt holdt på å dø. Pasienten fikk ikke oppfølging fra spesialist eller lege, og fikk ansvaret for å veie seg selv, viser dokumentene.

«Resultatet av behandlingen kunne ha blitt fatalt», skrev Barne- og ungdomsklinikken ved OUS i klagen fra 2021.

Statsforvalteren fastslo at klinikken hadde brutt helselovgivningen, men avsluttet saken etter at Villa Sult lovet å innføre nye rutiner for somatisk behandling.

Men nå foreligger det altså en ny bekymringsmelding om sviktende somatisk oppfølging.