Bekymringer knyttet til syke barn i Kina: – Vet veldig lite

Kinesiske sykehus opplever en sterk økning av barneinnleggelser knyttet til luftveisplager. Norske myndigheter følger situasjonen.

LUNGESYKDOM: Et utbrudd av en udiagnotisert lungesykdom i Kina har fanget oppmerksomheten til WHO. Espen Rostrup Nakstad sier de foreløpig vet lite om situasjonen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2 / Jade Gao / AFP
LUNGESYKDOM: Et utbrudd av en udiagnotisert lungesykdom i Kina har fanget oppmerksomheten til WHO. Espen Rostrup Nakstad sier de foreløpig vet lite om situasjonen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2 / Jade Gao / AFP

En ukjent lungesykdom har spredd seg i to store byer i Kina. Skoler har måtte stenge, og flere barn er innlagt på sykehus med høy feber og det som kan virke som en slags lungebetennelse.

Dette kommer frem i en bekymringsmelding skrevet av den medisinske overvåkingstjenesten ProMED.

SYKE BARN: Et utbrudd av lungesykdom har ført til at flere barn har fått høy feber og lungesmerter. Bildet er fra et sykehus i Beijing, 23. november i år. Foto: Jade Gao / AFP
SYKE BARN: Et utbrudd av lungesykdom har ført til at flere barn har fått høy feber og lungesmerter. Bildet er fra et sykehus i Beijing, 23. november i år. Foto: Jade Gao / AFP

Verdens helseorganisasjon (WHO) har hatt et ønske om mer informasjon om sykdommen, og ba kinesiske myndigheter om en redegjørelse forrige uke.

Lite informasjon

At det blir en økning i antall barn med lungesykdom er ikke overraskende, mener Kina. De begrunner sykdomsbølgen med nedsatt immunforsvar i befolkningen på grunn av nedstengingene under og etter koronapandemien.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier norske myndigheter vet lite om situasjonen.

– Det er vanskelig å vurdere omfanget av luftveisinfeksjoner hos barn i Kina basert på den svært sparsomme informasjonen som foreligger.

LITE INFORMASJON: Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier de vet lite om situasjonen i Kina. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
LITE INFORMASJON: Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier de vet lite om situasjonen i Kina. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han sier han har fått med seg at WHO har etterspurt mer informasjon fra kinesiske myndigheter.

– Ser dere lignende innleggelser med barn og luftveisinfeksjoner i Norge nå?

– Vi ser ingen lignende trend i Norge. For tiden er det koronavirus og vanlige luftveisvirus som dominerer blant innleggelser i sykehus, mens det foreløpig er lite influensa, sier Nakstad.

Anbefaler tiltak

Han legger til at Helsedirektoratet forholder seg til informasjonen de får fra WHO og det som rapporteres i overvåkingssystemene til FHI.

Det er hovedsakelig i Beijing og i Liaoning nord i Kina som har rapportert om utbrudd av lungesykdom. Det er omtrent 800km mellom disse byene.

Siden midten av oktober har Nord-Kina rapportert om en økning i influensalignende sykdommer sammenlignet med samme periode før korona.

NORD-KINA: Det er hovedsakelig byene nord i Kina som rapporterer om utbrudd av lungesykdom. Bildet er fra et sykehus i Beijing, 23. november i år. Foto: Jade Gao / AFP
NORD-KINA: Det er hovedsakelig byene nord i Kina som rapporterer om utbrudd av lungesykdom. Bildet er fra et sykehus i Beijing, 23. november i år. Foto: Jade Gao / AFP

Mens WHO venter på mer informasjon fra kinesiske myndigheter, har de anbefalt landet å innføre tiltak som reduserer risikoen for luftveisinfeksjoner. Det inkluderer blant annet vaksinasjon, anbefaling om avstand og bruk av ansiktsmaske.

Det er mer enn fire år siden det oppstod koronasmitte i Wuhan i Kina. De lokale myndighetene har i ettertid fått sterk kritikk for at de varslet landets ledelse for sent.

Espen Rostrup Nakstad ønsker ikke å svare på spørsmål om han tror kinesiske myndigheter holder tilbake informasjon nå.