HAR IKKE RÅD: Idrettslag i Oslo merker tydelig at flere foreldre enn før sliter med å betale for at barna skal delta i idretten, viste en TV-kartlegging. Foto: Per Haugen / TV 2
HAR IKKE RÅD: Idrettslag i Oslo merker tydelig at flere foreldre enn før sliter med å betale for at barna skal delta i idretten, viste en TV-kartlegging. Foto: Per Haugen / TV 2

Bekymret for barna – ber regjeringen komme på banen

Barn og unge rammes hardt av at foreldre har fått strammere økonomi. Nå krever Oslo idrettskrets at det tas grep.

Ekstrem prisøkning på strøm, drivstoff og mat. Flere rentehevinger på kort tid og flere i sikte.

– Høsten blir krevende for mange. Spesielt for de som har lite fra før, varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse.

TV 2 har i en serie saker skrevet om hvordan den kraftige prisøkningen ikke bare rammer foreldre, men også barn og unge i samfunnet.

I Oslo merker idrettslagene at unge spillere som er superivrige i idretten, plutselig ikke møter opp på trening. Dette skjer gjerne samtidig som når regningen detter ned i postkassen til foreldrene hjemme.

Nå krever Oslo idrettskrets handling fra regjeringen, for å forhindre at flere barn og unge faller fra.

UTVIKLING: Mange barne- og ungdomsidrettslag i Oslo merker tydelig at prisøkningen i samfunnet påvirker foreldrenes betalingsevne. Foto: Per Haugen / TV 2
UTVIKLING: Mange barne- og ungdomsidrettslag i Oslo merker tydelig at prisøkningen i samfunnet påvirker foreldrenes betalingsevne. Foto: Per Haugen / TV 2

– Katastrofe

«Dårlig råd skal ikke hindre barn og unge fra å være aktive», mente kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i Aftenposten i sommer.

I forrige uke forpliktet også regjeringen seg til at «barn i lavinntektsfamilier skal få bedre livskvalitet her og nå», da de signerte fritidserklæringen.

– Dette er vel og bra, men da må også lovnadene innfris. Kommunen og idrettslagene står klare. Om regjeringen mener alvor, må staten også komme på banen, sier generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke.

TV 2 dokumenterte før sommeren hvordan mange idrettslag opplever at foreldre har større betalingsutfordringer enn før. Dette fører til at flere barn og unge gir opp idretten.

I tillegg til betalingsutfordringene, opplever også mange idrettslag at det har blitt langt vanskeligere å engasjere foresatte til frivillige oppgaver eller verv nå enn for to år siden.

Brekke mener kombinasjonen kan utfordre hele fundamentet barne- og ungdomsidretten står på.

– Når både betalingsevnen og frivillighet svikter, så forsvinner grunnlaget for å drive et idrettslag. Da vil barna miste muligheten til å delta, og det er katastrofalt for dem som rammes og nærmiljøet, sier Brekke.

STREKKER SEG LANGT: Magne Brekke mener mange idrettslag strekker seg langt for å beholde barna idretten. Når andelen foreldre som har råd minker betraktelig, utfordrer det muligheten til å drive et idrettslag, mener han. Foto: Per Haugen / TV 2
STREKKER SEG LANGT: Magne Brekke mener mange idrettslag strekker seg langt for å beholde barna idretten. Når andelen foreldre som har råd minker betraktelig, utfordrer det muligheten til å drive et idrettslag, mener han. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det haster

Oslo idrettskrets er klare på hva som må til.

De forventer midler til alle kommuner som kan dokumentere særskilte levekårsutfordringer i statsbudsjettet, for å sikre unge muligheten til å drive idrett.

I hovedstaden mener Brekke at det er behov for 100 millioner kroner årlig i øremerket støtte til kommunen, siden hovedstaden har de største levekårsutfordringene.

En slik støtte skal gjøre at idrettslagene i utsatte deler av byen får nødvendige midler til å levere de tilbudene bydelene trenger.

Midlene skal gis via idrettskretsen slik at både idrettens og kommunens krav til pengebruken ivaretas, ifølge forslaget.

Og bevilgningen haster, mener Brekke.

– Nå er mange familiers levekårsutfordringer så presserende at barn og unge vil bli skadelidende om ikke våre idrettslag settes i stand til skape det gode idrettstilbudet – uavhengig av foreldres betalingsevne, sier han.

SÅRBARE: Magne Brekke frykter at prisveksten og rentenivåene i enda større grad vil gå utover barn og unge som er sårbare. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
SÅRBARE: Magne Brekke frykter at prisveksten og rentenivåene i enda større grad vil gå utover barn og unge som er sårbare. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

I håp om å få regjeringen på banen, utfordret idrettskretsen kulturministeren i en debatt under Arendalsuka.

Likevel beit ikke kulturministeren på.

– Hjerteskjærende

Da TV 2 forsøkte å få et intervju med kulturministeren etter debatten i Arendal, fikk vi avslag. Under debatten sa hun følgende om saken:

– Ingen kan stå og forsvare at unger faller fra, mens andre får delta. Det er hjerteskjærende, sa Anette Trettebergstuen (Ap).

IDRETT: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er bekymret for at barn ikke kan delta i organisert idrett fordi det er for dyrt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
IDRETT: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er bekymret for at barn ikke kan delta i organisert idrett fordi det er for dyrt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hun er enig i at det må tas grep, men samtidig tydelig på at det ikke finnes en «quick fix».

– I tillegg til å styrke frivilligheten, er det helt akutte nå å forhindre frafallet. Vi må få tilbake ungene som har sluttet på lagene, som kanskje ikke har godt av å være hjemme, sa Trettebergstuen.

Til tross for at regjeringen og idrettskretsen har samme mål, ville hun ikke love mer penger.

– 100 millioner er mye penger i disse trange budsjettider. Jeg skal ikke forskuttere noe, men vi er veldig opptatt av at det er en investering å få barn og unge inn i aktivitet og med i felleskapet. Derfor tenker vi på det i alt vi gjør, sa Trettebergstuen.

Barne- og familieministeren har tidligere sagt at barn og unges rett til å drive idrett uavhengig av foreldres inntekt, skal prioriteres.

– Det er et statsbudsjett til høsten. Jeg kan ikke røpe hva som kommer, men jeg vil signalisere at å redusere forskjeller og sikre aktivitet for alle er et viktig område for regjeringen, sa Kjersti Toppe (Sp) til TV 2.

TILTAK: I forrige uke oppnevnte regjeringen også en ekspertgruppe som skal forslå tiltak som gir barn som vokser opp i fattigdom bedre levekår.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
TILTAK: I forrige uke oppnevnte regjeringen også en ekspertgruppe som skal forslå tiltak som gir barn som vokser opp i fattigdom bedre levekår. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– En alliert

– Hva tenker du om at kulturministeren ikke ga mer penger eller kom med noen konkrete løfter?

– Det var egentlig som forventet, sier Ingvill Alisøy-Gjerløw, som er enhetsleder i humanitære program i Røde Kors.

Organisasjonen kjemper også for å styrke frivilligheten og å få flere barn og unge i aktivitet, særlig fra lavinntektsfamilier.

ØNSKET LØFT: Ingvill Alisøy-Gjerløw i Røde kors håpet på midler til et digitalt løft i frivilligheten. Foto: Martin Leigland / TV 2
ØNSKET LØFT: Ingvill Alisøy-Gjerløw i Røde kors håpet på midler til et digitalt løft i frivilligheten. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Kulturministeren er realistisk og sier at dette ikke er en «quick fix», men hun er positiv. Jeg føler at vi har en alliert i regjeringen, sier Alisøy-Gjerløw.

Oslo idrettskrets håper kulturministeren ombestemmer seg.

– Hvis idrettskretsen får midler i dag, kan vi begynne å skape aktivitet for barn og unge som står utenfor i morgen, sier Marcela Montserrat Fonseca Bustos i Oslo idrettskrets.