APEKOPPER: Det blir nå pliktig for leger å gjøre smittesporing når apekopper påvises. Foto: DADO RUVIC
APEKOPPER: Det blir nå pliktig for leger å gjøre smittesporing når apekopper påvises. Foto: DADO RUVIC

Bekrefter at apekopper regnes som allmennfarlig sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at apekopper klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom.

TV 2 kunne torsdag erfare at norske myndigheter ville erklære apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom.

Fredag kommer bekreftelsen fra helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi har i sommer sett en økning i antall personer som er smittet av apekopper. Det er viktig med tiltak for å stoppe det pågående utbruddet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

– Vi må også sikre at de som er smittet får god oppfølging i helsetjenesten og blir godt ivaretatt, fortsetter Kjerkol.

Forskriftsfestingen gir leger plikt til smittesporing. Det blir også gratis med undersøkelse og behandling.

Den gjør også at pasienter som mistenker smitte blir pliktig til å oppsøke lege.

Endringen kommer etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). FHI vurderer det likevel som lite sannsynlig med en epidemi av apekopper i den allmenne befolkningen

I Norge er det per 25. august 77 bekreftede smittetilfeller med apekopper i Norge. Alle tilfellene er menn.