Begynner å dra seg til – nå går flere boliglån til inkasso

Andelen boliglån som går til inkasso, øker. Nå sitter ekspertene spente og følger med på hvor grensa går for nordmenn med boliglån.

BOLIGER: Å bo er blitt betydelig dyrere for mange med lån. Bildet er fra Oslo, der boligprisene er blant de høyeste i landet. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
BOLIGER: Å bo er blitt betydelig dyrere for mange med lån. Bildet er fra Oslo, der boligprisene er blant de høyeste i landet. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Det siste året har antallet boliglån som går til inkasso økt med 50 prosent, viser tall fra inkassoselskapet Intrum.

Nå sammenlignes riktignok tallet med de svært lave inkasso-tallene under pandemien, der renten også var svært lav, men utviklingen bekymrer likevel sjefanalytiker Morten Trasti hos Intrum.

– Nordmenn har nå historisk høy gjeldsgrad, som gjør at husholdningene her er mer sensitive for renteøkninger enn i resten av den vestlige verden, sier Trasti til TV 2.

SJEFANALYTIKER: Morten Trasti hos Intrum. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2
SJEFANALYTIKER: Morten Trasti hos Intrum. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Intrum mener Norges Banks justering av rentebane, i tillegg til den doble rentehevingen nylig, har vært en realitetsorientering for mange.

– Ingen ønsker å tvangsselge en bolig, og de fleste er villige til å strekke seg ganske langt for å beholde boligen sin, men vi ser det nærmer seg en smertegrense for mange nå, sier han.

Spennende terskel

I tillegg til at flere boliglån går til inkasso, er det også flere som er bekymret for om de kan betale boliglånet.

I en månedlig undersøkelse fra inkassoselskapet, har andelen som oppgir boliglånet som sin største grunn til betalingsproblemer økt fra 27 prosent til 49 prosent fra mai til juni.

– Vi ser en betydelig økning i de som svarer at rentekostnadene skaper reelle betalingsproblemer. Det har vokst jevnt og trutt det siste året, sier Trasti.

Trasti er også tydelig på at det tar tid fra betalingsproblemene oppstår, til de synes i inkassoselskapets statistikk.

TVANGSSALG: – Ingen ønsker å tvangsselge en bolig, og de fleste er villige til å strekke seg ganske langt for å beholde boligen sin, sier sjefanalytiker Morten Trasti hos Intrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
TVANGSSALG: – Ingen ønsker å tvangsselge en bolig, og de fleste er villige til å strekke seg ganske langt for å beholde boligen sin, sier sjefanalytiker Morten Trasti hos Intrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Årsaken til dette er tredelt; det tar seks uker fra styringsrenta heves til utlånsrenta heves, det tar tid før rentekostnadene skaper betalingsproblemer og flere avdrag på rad må misligholdes før boliglånet går til inkasso.

– Vi ser jo at det er et langt etterslep, og det tyder også på at det er flere og flere som vil misligholde boliglånet i andre halvår av 2023, etter flere rentehevinger i første halvdel, sier han.

– Det store spørsmålet nå er om det finnes en terskelverdi for renten, der den eventuelt når et nivå der det ikke lenger er bærekraftig for mange flere. Og hva den verdien er, sier Trasti.

MISLIGHOLD: Trolig vil flere og flere misligholde boliglånet i andre halvår av 2023. Her fra et boligområde i Askim. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
MISLIGHOLD: Trolig vil flere og flere misligholde boliglånet i andre halvår av 2023. Her fra et boligområde i Askim. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Han understreker at selv om renten har vært høyere i Norge før, gjør hele bakteppet med økte priser og høy gjeldsgrad at nordmenn nå er i en situasjon vi ikke har sett før.

– Vi har ikke noe å sammenlikne med, sier han.

– Prisene skal ned

Sjefanalytikeren legger likevel til at så lenge boligprisene holder seg høye, vil de fleste ha lav høyere verdier enn lån.

– Det er først hvis boligprisene synker betraktelig at det virkelig oppstår trøbbel for mange, sier Trasti.

OBOS publiserte tidligere denne uken sine tall for bruktboliger, som utgjør omtrent 25 prosent av bruktboligene i Oslo. Prisene her gikk opp 0,6 prosent i mai.

Onsdag klokken 11 publiserer også Eiendom Norge sine boligtall for siste måned.

SJEFØKONOM: Sissel Monsvold i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
SJEFØKONOM: Sissel Monsvold i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Vi forventer en svak prisnedgang på 0,2-0,3 prosent sesongjustert på landsbasis. Prisene pleier å falle rundt 0,4 prosent i juni, så nominelt tilsier det en nedgang på 0,6-0,7 prosent, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS til TV 2.

– Renteoppgang samt økt lager av bruktboliger trekker ned. De siste par månedene har det blitt tilført flere boliger til markedet enn det har blitt solgt. Det gir en indikasjon på at prisene skal noe ned, understreker hun.

Monsvold er tydelig på at det er renten som påvirker boligprisene sterkest.

Foreløpig er hun ikke veldig bekymret for antallet boliglån som går til inkasso.

BOLIGPRISTALL: Onsdag publiserer Eiendom Norge sine boligtall for siste måned. Sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold, forventer en svak prisnedgang på 0,2-0,3 prosent sesongjustert på landsbasis. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
BOLIGPRISTALL: Onsdag publiserer Eiendom Norge sine boligtall for siste måned. Sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold, forventer en svak prisnedgang på 0,2-0,3 prosent sesongjustert på landsbasis. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Antall boliglån til inkasso er fortsatt på et svært lavt nivå og vi tror ikke dette som enkeltsak vil påvirke boligprisene slik situasjonen er nå, men skulle det tilta kan det bidra til en negativ effekt, sier hun.

– Tenk dere om

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 understreker at tallene fra Intrum foreløpig kun viser en tendens, og ikke nødvendigvis at veldig mange boliglån går til inkasso.

Han synes likevel tendensen er bekymringsfull.

– Jeg tror ikke det vil komme et ras av tvangssalg av boliger med det første, men det går jo i retning av flere inkassosaker og flere tvangssalg. Når alt blir dyrere, så er det jo flere som sliter med å betale, sier han.

FORBRUKERØKONOM: Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1. Foto: Martin Leigland / TV 2
FORBRUKERØKONOM: Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1. Foto: Martin Leigland / TV 2

Gundersen understreker at de fleste nordmenn gjør mye for å verne om boligen, og at boliglånet er det man slutter å betale helt til sist.

– Det viser jo likevel at det er enda flere som er på kanten av stupet. Det er jo ikke en ønsket utvikling, heller ikke fra Norges Bank, at folk ikke skal klare å betale boliglånet – det som ønskes er jo at man kutter i forbruket, sier han.

Han oppfordrer derfor dem som sliter til å gjøre nettopp det – kutte i forbruket.

– Vi vet nå at renten skal ytterligere oppover, i alle fall en, men kanskje også flere ganger i nærmeste framtid. Begynn å sette av litt ekstra allerede nå, ikke vent til du ikke klarer å betale, sier han.

BOLIGLÅN: Leiligheter i Bjørvika i Oslo sentrum. Ifølge forbrukerøkonom Magne Gundersen gjør de fleste nordmenn mye for å verne om boligen, og boliglånet er gjerne det siste man slutter å betale. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
BOLIGLÅN: Leiligheter i Bjørvika i Oslo sentrum. Ifølge forbrukerøkonom Magne Gundersen gjør de fleste nordmenn mye for å verne om boligen, og boliglånet er gjerne det siste man slutter å betale. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han understreker også at mange må tenke seg godt om rundt hvordan de bruker penger i sommer.

– Har du råd til den ferien? Og hvis det virkelig skulle knipe; har du noe du kan selge? Det er bekymringsfullt hvis man har en buffer som man tærer av uten at det også går penger inn på kontoen, sier han.