Forsvarets fagmilitære råd:

– Begrenset utholdenhet

Forsvaret leverte i dag sine anbefalinger til hvordan forsvaret skal utvikles fremover. Han ønsker seg blant annet åtte milliarder mer, for hvert år.

FEM OMRÅDER: I forsvarets rapport har forsvarssjefen Eirik Kristoffersen delt rapporten inn i fem områder. Foto: Gorm Røseth / TV 2
FEM OMRÅDER: I forsvarets rapport har forsvarssjefen Eirik Kristoffersen delt rapporten inn i fem områder. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Onsdag klokken 9 presenterte forsvarssjef Eirik Kristoffersen sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Rådene blir viktig når regjeringen skal lage en langtidsplan for Forsvaret.

– Vi står i en alvorlig tid, sier forsvarssjefen under pressekonferansen.

I sitt fagmilitære råd har han delt rapporten inn i fem fokusområder som skal styrke forsvarsevnen.

– Forsvaret evner å løse daglige operasjoner, men har begrenset utholdenhet til å kunne forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, skriver han i rapporten.

De fem områdene han fokuserer på er:

Utbedre svakheter ved dagens struktur

Maritim overflatestruktur

Luftvern

Langtrekkende presisjonsvåpen

Øke Forsvarets volum

Totalt sett mener han Forsvaret må bli større, kunne beskytte seg selv bedre og tette hullene som allerede finnes.

Mangler luftvern

Kristoffersen understreket at det norske forsvaret i dag ikke har tilstrekkelig evne til å beskytte militære og sivile mål mot lufttrusler eller bekjempe mål på lange avstander.

– Forsvaret mangler tilstrekkelig luftvern til å beskytte militære mål og sivile samfunnsfunksjoner samtidig, heter det i rapporten.

Rådene anbefaler også å utbedre svakheter ved dagens struktur. Forsvarssjefen mener at personell og kompetanse krever særskilt fokus fremover.

– Forsvaret mangler personell og kompetanse, og dersom det ikke gjøres tiltak raskt, vil dette bli en betydelig utfordring, skriver han.

Videre skriver han at forsvaret må gjøre flere tiltak for å rekruttere, beholde og re-rekruttere kompetent personell.

– Vår evne til å opprettholde tilstedeværelse og operasjoner i våre maritime interesseområder er også for svak. Samtidig har ikke Forsvaret nok volum til å gjennomføre operasjoner over tid, sa forsvarssjefen.

8 milliarder hvert år

I rådet til regjeringen mener han det er behov for å øke bevilgningene til forsvarssektoren med om lag åtte milliarder kroner ekstra hvert år fra 2025 til 2031.

Den totale økningen kommer i tillegg til allerede planlagt satsing, med unntak av regjeringens nylige beslutning om å nå Natos to prosents mål innen 2026.

– For å realisere rådets høyeste ambisjon er det estimert et behov for å øke bevilgningene til forsvarssektoren med om lag åtte milliarder kroner ekstra hvert år i perioden fra og med 2025 til og med 2031, heter det i rådet.

Mer innhold fra TV 2