Bedre mattrygghet i matvarekjedebutikkene

Matvaretryggheten i de kjedetilknyttede dagligvarebutikkene er blitt bedre de seneste årene, slår Mattilsynet fast.

Et nasjonalt tilsynsprosjekt viser betydelig framgang i 2009 sammenlignet med et tilsvarende prosjekt 2006/2007.

Tilsynet konkluderer med at de konkrete tiltakene kjedene har satt i gang gir positive effekter i butikkleddet. Men det er fortsatt en del forskjeller mellom kjedene når det gjelder hvor gode rutiner som gjennomføres ute i butikkene.

I undersøkelsen kommer NorgesGruppen best ut. Innenfor denne gruppen peker Spar og Joker seg ut når de gjelder ferskvarebehandling, mens Ultra er best av alle på kjølelagring.

I alt ble 409 butikker over hele landet inspisert. Hos 93 butikker ble alt funnet i orden, mens 146 butikker fikk påpekt mindre alvorlige mangler.

Kontrollen viste at 168 butikker hadde regelverksbrudd av forskjellig alvorlighetsgrad som måtte utbedres. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2