Barnehager vil bøtelegge trege foreldre

Foreldre som henter barna for sent i barnehagen, bør kunne straffes med bøter. Det mener om lag halvparten av styrerne i private barnehager.

– Vi er nødt til å diskutere hva vi kan gjøre med et problem som forekommer relativt hyppig. Foreldre som til stadighet henter barna sine en halv time eller mer etter stengetid, skaper stor frustrasjon blant de ansatte, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund til NTB.

En fersk undersøkelse som organisasjonens medlemsblad Barnehage.no har utført blant nær 1.000 private barnehager, viser at én av fire barnehager opplever det som et problem at foreldre henter for sent. Om lag halvparten av barnehagene mener bøter er en vei å gå.

– Når de ansatte må jobbe utover avtalt arbeidstid, koster det penger. Hvis ikke foreldrene selv betaler for den ekstra tiden barna deres er i barnehagen, må det brukes mindre penger på aktiviteter i kjernetiden. Det går ut over alle barna, sier Olsen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2