slår full alarm om romleire:

– Barnehagebarn tilgrises av avføring

– Med den økning som har vært i forsøplingen og antall personer fra år til år, er fremtiden meget urovekkende, mener bydelsdirektør i Nordstrand i Oslo, Tore M. Andresen.

LEIR: Flere steder i Oslo har tilreisende etablert leire hvor de bosetter seg i seg i sommerhalvåret. Her fra en tidligere politiaksjon hvor patruljer fra Oslo-politiet deltok for å fjerne de tilreisende. Foto: TV 2
LEIR: Flere steder i Oslo har tilreisende etablert leire hvor de bosetter seg i seg i sommerhalvåret. Her fra en tidligere politiaksjon hvor patruljer fra Oslo-politiet deltok for å fjerne de tilreisende. Foto: TV 2

- Vi mener kommunen nå er i en akutt situasjon og der må vi ta grep, varsler bydelsdirektør Tore M. Andresen i Nordstrand bydel i Oslo.Bydelsdirektøren varsler i et brev til bymiljøetaten i Oslo kommune, om store problemer knyttet til tilreisende, som etablerer bosettinger i nærområdet.- Også i år er skogsområder i bydelen hjemsøkt av tilreisende som etablerer overnattingssteder, skriver Andresen videre i brevet.- UrovekkendeTV 2 har fått tilgang til brevet, hvor