Barn velger venner så snart de kan peke

Vennskap betyr mye mer for de aller minste enn man tidligere har trodd. Norske forskere leverer verdens største undersøkelse om småbarns vennskap.

Tidligere har man trodd at den nærmeste familien er dominerende som viktige personer i småbarns liv. Nå som nesten alle barn går i barnehage, er det jevnaldrende småbarn de tilbringer mest tid med i løpet av dagen. Hvem de vil leke med er langt fra tilfeldig.

– Så fort småbarn kan peke på jevnaldrende, selekterer de og blir selv ut- eller bortvalgt, sier professor i utviklingspsykologi Anne Inger Helmen Borge ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo.

Borge har ledet den omfattende studien «Mitt første vennskap» i fire år. 546 barn i alderen to til seks år ble i 2006 intervjuet første gang. Deretter er de intervjuet én gang i året, for å følge utviklingen. Studien, som presenteres i denne månedens utgave av Apollon, omfatter til sammen 2.200 personlig intervjuer og er unik i sitt slag.

Forskerne avdekker at barn etablerer vennskap mye tidligere enn før. Barn skiller klart mellom hvem som er populære i en gruppe og hvem de anser som venner. For å bli ansatt som venn og ha høy sosial status, er det viktig å være talefør. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2