Barn av innvandrere utgjør flertall ved en tredel av Oslo-skolene

På syv grunnskoler i Oslo er andelen etnisk norske elever på under ti prosent. Se grafikk i toppen av saken. 

Ferske tall fra Utdanningsetaten i Oslo kommune viser at antallet elever med minoritetsspråklig bakgrunn i grunnskolen har vært stabilt de siste seks årene.