DEPRESJON: Psykolog Arne Holte forklarer at depresjon er den psykiske lidelsen som oftest har sammenheng med personlige økonomiske problemer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
DEPRESJON: Psykolog Arne Holte forklarer at depresjon er den psykiske lidelsen som oftest har sammenheng med personlige økonomiske problemer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Banken tar et helt nytt grep

Rådgiverne i Bank2 får opplæring av psykologer for å håndtere kunder med gjeld – og psykiske plager.

Det siste året har prisene på alt fra strøm til mat og drivstoff gått rett i været. I tillegg har alle med boliglån fått dyrere lån etter at sentralbanken har hevet styringsrenten fra null til 2,25 prosent.

Det kjenner nordmenn flest på lommeboken.

Tall som InFact har hentet inn på vegne av refinansieringsbanken Bank2, viser at 5,7 prosent av voksne nordmenn vurderer sin egen økonomi til å «være på randen av tålegrensen».

Nå har rådgiverne i banken fått opplæring i psykisk helse av psykologer.

VIKTIG: Diana Peters i Bank2 syns det er rart at sammenhengen mellom psykisk helse og økonomi ikke har vært på agendaen tidligere. Foto: Agnes Mogstad / GMN
VIKTIG: Diana Peters i Bank2 syns det er rart at sammenhengen mellom psykisk helse og økonomi ikke har vært på agendaen tidligere. Foto: Agnes Mogstad / GMN

Det var Finans Watch omtalte saken først.

Sårbar gruppe

– Motivasjonen var at vi henvender oss åpent til en sårbar gruppe. Alle i bankbransjen opererer under prinsippet «kjenn din kunde» og det er egentlig utgangspunktet. Tiden var moden for å ta ansvaret et steg videre, sier Diana Peters som er markedssjef i Bank2.

Bank2 tilbyr refinansiering, boliglån, samt noe de kaller mellomfinansiering.

Peters forteller at banken startet arbeidet for å bedre kunne møte kunder med økonomiske problemer og psykiske plager, våren 2021.

Nå de også i gang med å rulle ut konkrete tiltak.

Blant annet har de inkludert kontaktinformasjon til ulike hjelpetjenester i avslagsbrevene sine. Peters understreker at et avslag i en tøff periode kan oppleves som svært belastende.

– Jeg tenker det er kjempeviktig. Det er nesten rart at det ikke har vært på agendaen før når psykiske helseplager og økonomiske utfordringer henger så tett sammen, sier Peters.

I tillegg får rådgiverne opplæring i hvordan de skal kommunisere med kunder som kan ha psykiske plager.

Mandag kom Finanstilsynet med en fersk rapport der det går frem at nedgangen i nordmenns forbruksgjeld har bremset kraftig opp. I tillegg har gjeld som har gått til inkasso, økt.

MER GJELD: Nå opplever flere nordmenn at regningene går til inkasso, ifølge Finanstilsynet. Foto: Truls Aagedal / TV 2
MER GJELD: Nå opplever flere nordmenn at regningene går til inkasso, ifølge Finanstilsynet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Depresjon mest vanlig

Med på arbeidet har blant annet psykolog Arne Holte vært. Han forklarer at psykisk helse og økonomi har en sterk sammenheng.

FOREBYGGING: – Finansarenaen er en arena hvor denne type lidelse oppstår men også hvor vi kan forebygge, sier psykolog Arne Holte. Foto: Truls Aagedal / TV 2
FOREBYGGING: – Finansarenaen er en arena hvor denne type lidelse oppstår men også hvor vi kan forebygge, sier psykolog Arne Holte. Foto: Truls Aagedal / TV 2

På den ene siden er det tilfeller der personer med psykiske lidelser får økonomiske problmener, og på den andre siden kan økonomiske utfordringer gi psykiske plager.

– Hvilke psykiske lidelser er mest vanlig i denne sammenheng?

– Det absolutt vanligste er depresjon. Depresjon er er tap av fremtid, opplevelsen av at ingenting er meningsfylt og at man ikke mestrer noe. Det er ikke tristhet, men tomhet, sier Holte.

Særlig er det en sammenheng mellom uhåndterlig gjeld og psykisk uhelse, påpeker Holte.

Han legger til at i de mest alvorlige tilfellene av økonomiske problemer og psykiske lidelser kan føre til selvmord. Dette har ifølge psykologen spesielt sammenheng med avhengighetsproblematikk.

Derfor mener Holte det er viktig at finansbransjen tar grep.

Kan unngå mislighold

– Det vi vet i løpet av de siste 15 årene er at finansarenaen er en arena hvor denne type lidelse oppstår, men også hvor vi kan forebygge, sier Holte.

Han mener samtidig at bankene har et etisk ansvar overfor kundene sine.

– Ja, bankene har et soleklart ansvar for å opptre etisk ved å ikke utnytte en situasjon hvor folk allerede sliter, og for å ikke sette kundene i en verre situasjon, mener Holte.

Samtidig trekker Holte frem at banken har en økonomisk agenda ved å sette fokus på psykisk helse.

– Bankene, for å si det brutalt, er ikke interessert i at kundene misligholder lån, og de er heller ikke interessert i at de får psykiske problemer eller dør.

Skal ikke være psykologer

Også Peters fra Bank2 mener bankene har et ansvar.

– Banken kan ikke redde situasjonen alene, men de kan gjøre noe. Ved å være der i situasjoner hvor det er vanskelig å håndtere økonomien på egenhånd, sier hun.

– Men er dette i det hele tatt en banks ansvar ?

– Vi skal ikke være psykologer, men derfor er det viktig at vi bygge broer til Nav og helsevesenet, sier Peters og legger til:

– Jeg tenker at det er vårt ansvar å være klar over sammenhengene, og kommunisere videre når kundene våre strever.