I FRONTLINJEN: De ledet an under etterforskningen og rettssakene mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen. Fra venstre: Tor-Aksel Busch, Asbjørn Hansen, Edward Dahl og Arne Pedersen. Foto: NTB
I FRONTLINJEN: De ledet an under etterforskningen og rettssakene mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen. Fra venstre: Tor-Aksel Busch, Asbjørn Hansen, Edward Dahl og Arne Pedersen. Foto: NTB

Baneheia-saken: Disse har ikke blitt ringt

De sto i spissen for etterforskningen og rettssakene tidlig på 2000-tallet. Under den nye etterforskningen av Baneheia-saken har de ikke blitt kontaktet.

Politiet er nå i sluttfasen av den nye etterforskningen av Baneheia-saken.

I over et halvt år har etterforskere ved drapsavsnittet i Oslo gått gjennom den gamle saken på nytt, etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i februar i år besluttet at dommen mot Viggo Kristiansen (42) skal gjenåpnes.

Kristiansen mener hans daværende bestekamerat, Jan Helge Andersen (40), uriktig snakket ham inn i saken som ga ham en dom på 21 års forvaring.

DØMT: Viggo Kristiansen (t.v) og hans daværende bestekamerat, Jan Helge Andersen, ble dømt for drapene på jentene i Baneheia. Foto: Eivind Pedersen, Dagbladet / Privat
DØMT: Viggo Kristiansen (t.v) og hans daværende bestekamerat, Jan Helge Andersen, ble dømt for drapene på jentene i Baneheia. Foto: Eivind Pedersen, Dagbladet / Privat

Tre av de sentrale aktørene, som sto i frontlinjen for etterforskningen og rettssakene tidlig på 2000-tallet, bekrefter overfor TV 2 at de ikke har blitt konsultert av den nye etterforskningsledelsen.

Ledet an i 2000

Det var Asbjørn Hansen fra Kripos som ledet etterforskningen etter ugjerningene. Han er en av landets mest erfarne drapsetterforskere og har vært med på å oppklare et sted mellom 30 og 40 drap.

De siste årene har han vært synlig som en del av ekspertpanelet i TV 2-programmet Åsted Norge.

Hansen ønsker ikke å kommentere denne saken, men bekrefter at han ikke har blitt kontaktet. Det samme sier Arne Pedersen, som var kriminalsjef i Agder politidistrikt i sin tid.

LØSLATT: I begynnelsen av juni ble Viggo Kristiansen (t.h) løslatt fra Ila fengsel. Her på en bensinstasjon sammen med sin far, Svein Kristiansen, kort tid etter løslatelsen. Foto: Frode Sunde / TV 2
LØSLATT: I begynnelsen av juni ble Viggo Kristiansen (t.h) løslatt fra Ila fengsel. Her på en bensinstasjon sammen med sin far, Svein Kristiansen, kort tid etter løslatelsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Heller ikke daværende Riksadvokat, Tor-Aksel Busch, har blitt kontaktet. Som øverste påtaleansvarlig var det han som besluttet at tiltalen mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen skulle tas ut.

Aktøren rett under Busch, Edward Dahl, var statsadvokat i Agder og aktor under rettssakene. Han ønsker ikke å svare på om han har blitt kontaktet eller ikke.

Gjør løpende vurderinger

Etter at saken ble gjenåpnet den 18. februar besluttet statsadvokatene i Agder å si fra seg den videre håndteringen av Baneheia-saken.

Dermed havnet jobben på bordet til statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg i Oslo statsadvokatembeter.

TV 2 har spurt dem om hvordan påtalemyndigheten har vurdert behovet for å snakke med den tidligere etterforskningsledelsen.

HOVEDANSVARLIG: Statsadvokat Johan Øverberg er sammen med sin kollega, Andreas Schei, ansvarlig for den nye Baneheia-etterforskningen. Slik TV 2 forstår det er de nå i sluttfasen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
HOVEDANSVARLIG: Statsadvokat Johan Øverberg er sammen med sin kollega, Andreas Schei, ansvarlig for den nye Baneheia-etterforskningen. Slik TV 2 forstår det er de nå i sluttfasen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Øverberg forklarer at de ikke ønsker å redegjøre for ulike konkrete etterforskningsskritt som gjøres i saken.

– Statsadvokaten, med bistand av Oslo-politiet, foretar løpende vurderinger av hvilke etterforskningsskritt man mener er påkrevd og som kan tilføre saken nye og relevante opplysninger, og også når de skal gjennomføres, sier Øverberg, og fortsetter:

– Eventuelle samtaler eller avhør av personer tilknyttet den opprinnelige Baneheia-etterforskningen er altså undergitt samme løpende vurderinger, uten at vi ønsker å konkretisere dette på nåværende tidspunkt.

Slik har de jobbet

Sentralt for etterforskningen har vært å kartlegge bevegelser og vitneobservasjoner i og rundt Baneheia, i tidsrommet da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i mai 2000.

SIST SETT: Den siste sikre observasjonen av jentene ble gjort på denne badebrygga i Baneheia. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
SIST SETT: Den siste sikre observasjonen av jentene ble gjort på denne badebrygga i Baneheia. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Det har også blitt gjort DNA-undersøkelser av materiale som hittil ikke har blitt testet, som har avdekket nye funn som politiet anser som relevante.

Ifølge TV 2s opplysninger er det gjort funn av Jan Helge Andersen på minst seks steder på det eldste offeret, Sløgedal Paulsen, som han er frikjent for å ha drept.

Det har også blitt gjennomført nye avhør av både Kristiansen og Andersen, og politiet har vært interessert i å gjøre nye undersøkelser knyttet til det mye omtalte mobilbeviset.

Kristiansens forsvarere mener mobiltrafikk fra hans telefon, på sentrale tidspunkter for drapene og voldtektene, utelukker at han kan ha vært på åstedet.

Slik TV 2 forstår det har det imidlertid vært umulig å rekonstruere dekningsforholdene fra mai 2000.

Gjenstår viktige undersøkelser

Tidligere har påtalemyndigheten uttalt at de håper å fullføre etterforskningen før jul.

Det er usikkert om det lar seg gjøre, blant annet fordi det ifølge TV 2s opplysninger gjenstår kompliserte DNA-undersøkelser, som politiet anser som interessante.

Når etterforskningen er ferdig skal Øverberg og Schei gi en såkalt tilråding til Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, der de skal redegjøre for hva de mener burde skje videre med saken.

I siste instans skal Riksadvokaten ta stilling til om det er tilstrekkelig bevis for å gjennomføre en ny hovedforhandling i retten, eller i motsatt fall om det skal legges ned påstand om at Viggo Kristiansen frifinnes.