GAMLEDAGER: I 1999 var Lars Harnes leder for den beryktede motorsykkelklubben Bandidos. Foto: NTB
GAMLEDAGER: I 1999 var Lars Harnes leder for den beryktede motorsykkelklubben Bandidos. Foto: NTB

Bandidos-topp Lars Harnes krever to millioner fra staten

Bortimot tusen nakenvisitasjoner og en konstant frykt for forvaringsstraff er blant årsakene til at Lars Harnes (54) krever mer enn to millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Fra juli 2015 til januar 2019 satt Harnes varetektsfengslet.

Politiet og påtalemyndigheten mente at NOKAS-raner Metkel Betew (44) hadde hyret inn Harnes for å drepe Imran Saber (44), kjent som «Onkel Skrue» i det kriminelle miljøet.

Sommeren 2015, mens politiet fulgte med, kjørte Harnes flere ganger en Vespa med falske skilter inn i Sabers garasje i Oslo.

Bandidos-sjefen hadde med seg en pistol med lyddemper.

Sonet altfor lenge

På kroppen hadde han nylon fra topp til tå. Skjøtene mellom klesplaggene var teipet. På hodet hadde han hjelm med sort visir, trolig for ikke å legge igjen spor.

Politiet sørget imidlertid for at Saber aldri var hjemme da Harnes kom på besøk.

Harnes har hele tiden nektet for at han var i garasjen for å drepe Saber. Meningen var å skremme ham, har han forklart.

DRO HIT: Flere ganger var Lars Harnes i denne garasjen. Politiet mente han skulle drepe Imran Saber, men retten var av en annen oppfatning. Foto: TV 2
DRO HIT: Flere ganger var Lars Harnes i denne garasjen. Politiet mente han skulle drepe Imran Saber, men retten var av en annen oppfatning. Foto: TV 2

Denne forklaringen kjøpte ikke påtalemyndigheten, som ba om 14 års forvaring for Harnes. Både i tingretten og lagmannsretten ble han frikjent.

Et langt rettsdrama endte til slutt med fengsel i ett år og fire måneder.

Da den rettskraftige dommen falt i juni 2020, hadde Harnes rukket å sitte nærmede fem år i fengsel.

Totalt har han sittet 790 døgn, altså to år og to måneder, for lenge i varetekt. Ved oversoning har man krav på 400 kroner per dag. 790 x 400 = 316.000.

I tillegg har Harnes sitter fire dager i politiarrest fordelt på to pågripelser. Hans advokat, Øyvind Bratlien, mener derfor han har krav på 319.000 kroner.

Faste nakenvisitasjoner

Under oppholdet i fengsel har Harnes blitt kroppsvisitert hele 950 ganger.

Det innebærer at man tar av seg alle klærne og i noen tilfeller også bøyer seg på huk slik at de ansatte i fengselet kan se at ikke en innsatt har med seg ulovlige gjenstander ut av fengsel.

FRI MANN: Lars Harnes ble løslatt i 2019. Foto: Privat
FRI MANN: Lars Harnes ble løslatt i 2019. Foto: Privat

Harnes har selv forklart at han som rutine ble kroppsvisitert før og etter hvert eneste besøk fra familie og advokat.

I tillegg ble han kroppsvisitert ved overføringer til nytt fengsel og hver dag i forbindelse med oppmøte i rettssaker.

Advokat Bratlien viser til en avgjørelse fra Høyesterett som slår fast at gjentatte kroppsvisitasjoner er et brudd på både Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon.

To kroppsvisitasjoner skal medføre én dag i tillegg i varetektsfradrag, fastslår Høyesterett i avgjørelsen. Bratlien mener derfor at Harnes skal ha kompensert for ytterligere 470 dager i varetekt.

470 x 400 = 188.000.

Ingen permisjon

I tillegg mener Bratlien at Harnes har krav på høyere satser en utgangspunktet på grunn av «helt særegne forhold».

I kravet han har sendt på vegne av Harnes, påpeker han at 54-åringen har sonet hele sin dom mens han satt i varetekt.

FORSVARER: Øyvind Bratlien har vært Lars Harnes' advokat i en årrekke. Foto: Thomas Evensen / TV 2
FORSVARER: Øyvind Bratlien har vært Lars Harnes' advokat i en årrekke. Foto: Thomas Evensen / TV 2

«Dette medfører at Harnes ikke på noe tidspunkt har fått noen av de rettigheter andre innsatte som soner dommer, har etter straffegjennomføringsloven, herunder for eksempel permisjon», skriver han.

Bratlien viser også til at Harnes gjennom hele rettsprosessen har hatt en påstand om forvaringsstraff hengende over seg, hvilket har medført en stor usikkerhet rundt fremtiden.

Flere tusen Google-treff

Bratlien mener også at den massive medieomtalen rundt saken har vært en ekstra belastning.

Et Google-søk på Harnes' navn gir flere tusen treff, der mange hundre av dem handler om hendelsene i Sabers garasje sommeren 2015.

Harnes var dessuten under hele varetektsperioden på et program som tillater informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og politiet.

«I praksis innebærer dette en strengere kontroll med den innsatte, og kontroll av all kommunikasjon med familie og andre. Det anføres at dette også medfører en merbelastning.»

Vil doble satsen

På grunn av alle disse omstendighetene mener advokat Bratlien at satsen bør forhøyes med 100 prosent i Harnes sin sak.

319.000 + 188.000 = 507.000.

507.000 x 2 = 1.014.000.

Dessuten tapte Harnes, ifølge advokaten, 615.503 kroner i arbeidsavklaringspenger som følge av at satt i varetekt.

I FORM: I mars 1996 ble daværende Bandidos-sjef Lars Harnes skutt i avgangshallen på Fornebu. I årene som fulgte, var han godt kjent for politiet. Foto: Privat
I FORM: I mars 1996 ble daværende Bandidos-sjef Lars Harnes skutt i avgangshallen på Fornebu. I årene som fulgte, var han godt kjent for politiet. Foto: Privat

Til slutt mener Bratlien at Harnes har krav på en skjønnsmessig oppreisning på minst 500.000 kroner for uberettiget straffeforfølgning.

Totalt blir derfor regnestykket slik:

1.014.000 + 615.503 + 500.000 = 2.129.503 kroner.

Ber om fortgang

Kravet fra Harnes ble sendt til politi og påtalemyndighet allerede i januar i år.

Advokat Bratlien mener det har tatt altfor lang tid å behandle kravet.

– Påtalemyndigheten unnlater og behandle kravet til tross for gjentatte purringer. Det er forståelig at dette ikke er topp prioritet, men det bør kunne besvares og videresendes innen den tid som har gått, sier han til TV 2.

– Vi forventer at den behandles snarlig og videresendes Statens sivilrettsforvaltning for behandling i første instans, sier han.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby skriver i en e-post til TV 2 at han overtok saken 16. november.

Han viser til at påtalemyndigheten, fra juli i år, ikke lenger skal mene noe om størrelsen på et erstatningskrav – kun sakens faktum.

Saken vil bli sendt over til Statens sivilrettsforvaltning innen utløpet av året.